ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ လူကုန္ကူးခံရသည့္အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား မိဘမ်ားထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံပြဲျပဳလုပ္

Thursday, 14 March 2013

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ လူကုန္ကူးခံရသည့္အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား မိဘမ်ားထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံပြဲျပဳလုပ္


Photo: ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ လူကုန္ကူးခံရသည့္အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား မိဘမ်ားထံ ျပန္လည္အပ္ႏွံပြဲျပဳလုပ္
=================================
မတ္ ၁၄ ရက္၊၂၀၁၃


ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ မိခင္ႏွင့္ခေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းခန္းမတြင္ မတ္လ (၁၃) ရက္ေန႔က ထိုင္း ႏိုင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕သို႔ လူကုန္ကူးခံရၿပီး ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား အား မိဘမ်ားထံ ျပန္လည္ အပ္ႏွံေပးအပ္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ သစ္ေတာရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းရွိ မိခင္ႏွင့္ခေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္းခန္းမတြင္ ထိုင္း ႏိုင္ငံသို႔ လူကုန္ကူးခံရၿပီး ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာ အမ်ိဳးသမီးငယ္(၈)ဦး အား မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားထံသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ ပြဲက်င္းပခဲ့ရာ အခမ္းအနားသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္၊ လူမႈဖူလံုေရးဦးစီးဌာန မွ ဦးစီးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ရီ၊ မိခင္ႏွင့္ခေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းဥကၠ႒ ေဒၚၾကည္ၾကည္ေ၀ႏွင့္ အဖြဲ႕ ၀င္မ်ား၊ လူကုန္ကူး ခံရသူမိန္းခေလးမ်ား၏ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား စုစုေပါင္း(၅၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕သို႔ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္(၈)ဦးမွာ အသက္(၁၅)ႏွစ္မွ (၁၉)ႏွစ္ အတြင္း ျဖစ္ၾကၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ရဲမ်ားကေတြ႕ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းေပး ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ေရာက္ ရွိလာသည့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားမွာ မိုင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုပံုေက်းရြာ မွ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ မိခင္ႏွင့္ခေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းခန္းမတြင္ မတ္လ (၁၃) ရက္ေန႔က ထိုင္း ႏိုင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕သို႔ လူကုန္ကူးခံရၿပီး ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား အား မိဘမ်ားထံ ျပန္လည္ အပ္ႏွံေပးအပ္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ သစ္ေတာရပ္ကြက္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းရွိ မိခင္ႏွင့္ခေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္းခန္းမတြင္ ထိုင္း ႏိုင္ငံသို႔ လူကုန္ကူးခံရၿပီး ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာ အမ်ိဳးသမီးငယ္(၈)ဦး အား မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ားထံသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ ပြဲက်င္းပခဲ့ရာ အခမ္းအနားသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္၊ လူမႈဖူလံုေရးဦးစီးဌာန မွ ဦးစီးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ရီ၊ မိခင္ႏွင့္ခေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းဥကၠ႒ ေဒၚၾကည္ၾကည္ေ၀ႏွင့္ အဖြဲ႕ ၀င္မ်ား၊ လူကုန္ကူး ခံရသူမိန္းခေလးမ်ား၏ မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား စုစုေပါင္း(၅၀)ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕သို႔ လူကုန္ကူးခံရသည့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္(၈)ဦးမွာ အသက္(၁၅)ႏွစ္မွ (၁၉)ႏွစ္ အတြင္း ျဖစ္ၾကၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ရဲမ်ားကေတြ႕ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းေပး ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ေရာက္ ရွိလာသည့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားမွာ မိုင္း႐ွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုပံုေက်းရြာ မွ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...