ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ႐ု႐ွားသမၼတႏွင့္အတူ ကုိယ္ခံပညာသင္တန္းဖြင့္ပြဲသုိ႕ စတီဗင္ဆီးဂဲလ္ တက္ေရာက္

Thursday, 14 March 2013

႐ု႐ွားသမၼတႏွင့္အတူ ကုိယ္ခံပညာသင္တန္းဖြင့္ပြဲသုိ႕ စတီဗင္ဆီးဂဲလ္ တက္ေရာက္


Photo: ႐ု႐ွားသမၼတႏွင့္အတူ ကုိယ္ခံပညာသင္တန္းဖြင့္ပြဲသုိ႕ စတီဗင္ဆီးဂဲလ္ တက္ေရာက္

ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း သရုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ နာမည္ႀကီးသည့္ အတိုက္အခုိက္ အသတ္အပုတ္ ကၽြမ္းက်င္သူ စတီဗင္သည္ ဗုဒၶဟူးေန႔က ေမာ္စကို သို႔ ေရာက္ရွိေနခဲ့ၿပီး Sambo-70 သင္တန္းဖြင့္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ေဟာလီးဝုဒ္ အက္ရွင္မင္းသား စတီဗင္ဆီးဂဲလ္သည္ ရုရွားႏုိင္ငံ၊ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ဖြင့္လွစ္သည့္ ကိုယ္ခံပညာ သင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္ပြဲသို႔ ရုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာ ပူတင္ႏွင့္အတူ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း သရုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ နာမည္ႀကီးသည့္ အတိုက္အခုိက္ အသတ္အပုတ္ ကၽြမ္းက်င္သူ စတီဗင္သည္ ဗုဒၶဟူးေန႔က ေမာ္စကိုသို႔ ေရာက္ရွိေနခဲ့ၿပီး Sambo-70 သင္တန္းဖြင့္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ယင္းသင္တန္းတြင္ လက္ေဝွ႔၊ ဆူမိုနပမ္းႏွင့္ ရုရွားစတိုင္ ကိုယ္ခံပညာျဖစ္ေသာ ဆမ္ဘိုတို႔ကို သင္ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ စတီဗင္ႏွင့္ ပူတင္တို႔သည္ (၂၀၀၃)ခုႏွစ္ ကတည္းက အတန္ငယ္ ကင္းကြာေသာ္လည္း မိတ္ေဆြမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိစဥ္က ၎တို႔သည္ ေမာ္စကိုတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ ရုပ္ရွင္ျပပြဲသို႔ အတူတကြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဩဂုတ္လကလည္း ပူတင္က ရုရွားသို႔ လာေရာက္ၿပီး တိုက္ခိုက္မႈစြမ္းရည္ျပ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ရပ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ စတီဗင္အား ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသည္။ 

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္၏ ႏုိင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပေျပ ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ သတင္းစာ ေခါင္းႀကီးပိုင္းမ်ားတြင္ ယခုတစ္ေလာ ေနရာယူခဲ့သူမွာ စတီဗင္ တစ္ဦးတည္ မဟုတ္ေခ်။ ဘက္စကက္ေဘာ အားကစားသမား ဘဝမွ Reality TVစတားတစ္ဦးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ ဒင္းနစ္ေရာ့ဒ္မန္းသည္လည္း ေဖေဖာ္ဝါရီလက ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ သြားေရာက္ကာ အာဏာရွင္ ကင္ဂ်ံဳအန္းႏွင့္ ၿပံဳယမ္းတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ 

Planet Myanmar Networkခပ္ၾကမ္းၾကမ္း သရုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ နာမည္ႀကီးသည့္ အတိုက္အခုိက္ အသတ္အပုတ္ ကၽြမ္းက်င္သူ စတီဗင္သည္ ဗုဒၶဟူးေန႔က ေမာ္စကို သို႔ ေရာက္ရွိေနခဲ့ၿပီး Sambo-70 သင္တန္းဖြင့္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ေဟာလီးဝုဒ္ အက္ရွင္မင္းသား စတီဗင္ဆီးဂဲလ္သည္ ရုရွားႏုိင္ငံ၊ ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ဖြင့္လွစ္သည့္ ကိုယ္ခံပညာ သင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္ပြဲသို႔ ရုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာ ပူတင္ႏွင့္အတူ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း သရုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ နာမည္ႀကီးသည့္ အတိုက္အခုိက္ အသတ္အပုတ္ ကၽြမ္းက်င္သူ စတီဗင္သည္ ဗုဒၶဟူးေန႔က ေမာ္စကိုသို႔ ေရာက္ရွိေနခဲ့ၿပီး Sambo-70 သင္တန္းဖြင့္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ယင္းသင္တန္းတြင္ လက္ေဝွ႔၊ ဆူမိုနပမ္းႏွင့္ ရုရွားစတိုင္ ကိုယ္ခံပညာျဖစ္ေသာ ဆမ္ဘိုတို႔ကို သင္ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ စတီဗင္ႏွင့္ ပူတင္တို႔သည္ (၂၀၀၃)ခုႏွစ္ ကတည္းက အတန္ငယ္ ကင္းကြာေသာ္လည္း မိတ္ေဆြမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိစဥ္က ၎တို႔သည္ ေမာ္စကိုတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ ရုပ္ရွင္ျပပြဲသို႔ အတူတကြ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဩဂုတ္လကလည္း ပူတင္က ရုရွားသို႔ လာေရာက္ၿပီး တိုက္ခိုက္မႈစြမ္းရည္ျပ ၿပိဳင္ပြဲတစ္ရပ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ စတီဗင္အား ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသည္။

အေမရိကန္ ႏုိင္ငံသား တစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္၏ ႏုိင္ငံေရးၿပိဳင္ဘက္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပေျပ ဆက္ဆံေရးေၾကာင့္ သတင္းစာ ေခါင္းႀကီးပိုင္းမ်ားတြင္ ယခုတစ္ေလာ ေနရာယူခဲ့သူမွာ စတီဗင္ တစ္ဦးတည္ မဟုတ္ေခ်။ ဘက္စကက္ေဘာ အားကစားသမား ဘဝမွ Reality TVစတားတစ္ဦးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ ဒင္းနစ္ေရာ့ဒ္မန္းသည္လည္း ေဖေဖာ္ဝါရီလက ေျမာက္ကိုရီးယားသို႔ သြားေရာက္ကာ အာဏာရွင္ ကင္ဂ်ံဳအန္းႏွင့္ ၿပံဳယမ္းတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

Planet Myanmar Network

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...