ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ျမန္မာအသင္း ႏွင့္ အိႏၵိယအသင္းတုိ႔၏ ပြဲစဥ္ကုိ အင္တာနက္မွ တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရႈ ႏုိင္ "

Wednesday, 6 March 2013

ျမန္မာအသင္း ႏွင့္ အိႏၵိယအသင္းတုိ႔၏ ပြဲစဥ္ကုိ အင္တာနက္မွ တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရႈ ႏုိင္ "

ယေန႔ ညေန ၆ း ၄၅ နာရီ တြင္ က်င္းပမည့္ AFC Challenge Cup 2013 ေျခစစ္ပြဲ ျမန္မာအသင္း ႏွင့္ အိႏၵိယအသင္းတုိ႔၏ ပြဲစဥ္ကုိ အင္တာနက္မွ တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရႈ ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၎ပြဲစဥ္ကုိ ပရိတ္သတ္မ်ားၾကည့္မႈႏုိင္ရနhttp://www.mrtv4.tv/ မွ (LIVE STREAM) တုိက္ရုိက္ထုတ္လႊင့္ေပးမည္ဟု သိရသည္။ ☼

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...