ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အာဇာနည္ သီခ်င္းမ်ား ယခုအခါ ျမန္မာျပည္အႏွံ ့ ဆိုင္း၀ိုင္းမ်ားတြင္ ေခတ္စားလာေန

Wednesday, 8 May 2013

အာဇာနည္ သီခ်င္းမ်ား ယခုအခါ ျမန္မာျပည္အႏွံ ့ ဆိုင္း၀ိုင္းမ်ားတြင္ ေခတ္စားလာေန

အရင္က ဖြင့္ခြင့္ မရခဲ့ေသာ သီဆိုခြင့္မရခဲ့ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း အာဇာနည္ သီခ်င္းမ်ား ယခုအခါ ျမန္မာျပည္အႏွံ ့ ဆိုင္း၀ိုင္းမ်ားတြင္ ေခတ္စားလာေန။ ယခုကေတာ့ မံုရြာနယ္က ပြဲတခုမွာ သီဆိုထားၾကတာပါ။from-DVB

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...