ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လွ်ပ္စီးငါးရွဥ့္

Thursday, 28 March 2013

လွ်ပ္စီးငါးရွဥ့္


Photo: လွ်ပ္စီးငါးရွဥ့္
Thursday, March 28, 2013

လွ်ပ္စီးငါးရွဥ့္ဟာ ဗို႔အား ၆၀၀ အထိရွိတဲ့ ဓာတ္အားကိုထုတ္ၿပီး ဓာတ္လိုက္သြားေအာင္ လုပ္ႏုိင္တဲ့ ငါးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္..

သူတို႔ရဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို အစာရွာတဲ့ေနရာနဲ႔ သူတုိ႔ကိုယ္သူတုိ႔ ကာကြယ္တဲ့ေနရာေတြမွာ အသံုးျပဳၾကပါတယ္...

သူ႔နာမည္က လွ်ပ္စီးငါးရွဥ့္ဆုိေပမဲ့ တကယ္ေတာ့ knifefish အမ်ိဳးအစား ငါးေတြသာျဖစ္ပါတယ္...

ဒီငါးေတြကို ေတာင္အေမရိကတုိက္ အေမဇုန္နဲ႔ အုိရီႏုိကိုျမစ္ဝွမ္းေဒ
သေတြမွာရွိတဲ့ ေခ်ာင္းငယ္ေတြ.. ကန္ေတြ... ကမ္းစပ္ေျမျပင္ေတြနဲ႔ ရႊံ႔ေတြၾကားမွာေတြ႔ရပါတယ္...

Ref: wikipedia.org
ႏႈိင္းရင့္ေႏြ
Myawady Newsလွ်ပ္စီးငါးရွဥ့္ဟာ ဗို႔အား ၆၀၀ အထိရွိတဲ့ ဓာတ္အားကိုထုတ္ၿပီး ဓာတ္လိုက္သြားေအာင္ လုပ္ႏုိင္တဲ့ ငါးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္..

သူတို႔ရဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို အစာရွာတဲ့ေနရာနဲ႔ သူတုိ႔ကိုယ္သူတုိ႔ ကာကြယ္တဲ့ေနရာေတြမွာ အသံုးျပဳၾကပါတယ္...

သူ႔နာမည္က လွ်ပ္စီးငါးရွဥ့္ဆုိေပမဲ့ တကယ္ေတာ့ knifefish အမ်ိဳးအစား ငါးေတြသာျဖစ္ပါတယ္...

ဒီငါးေတြကို ေတာင္အေမရိကတုိက္ အေမဇုန္နဲ႔ အုိရီႏုိကိုျမစ္ဝွမ္းေဒ
သေတြမွာရွိတဲ့ ေခ်ာင္းငယ္ေတြ.. ကန္ေတြ... ကမ္းစပ္ေျမျပင္ေတြနဲ႔ ရႊံ႔ေတြၾကားမွာေတြ႔ရပါတယ္...

Ref: wikipedia.org
ႏႈိင္းရင့္ေႏြ
Myawady News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...