ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဦးေတဇထူေထာင္ထားေသာ Htoo Foundation မွ ဧဝရက္ေတာင္ သို႕ တက္ေရာက္ရန္ ေတာင္တက္ ဝါသနာပါသူမ်ားကိုဖိတ္ေခၚ

Thursday, 28 March 2013

ဦးေတဇထူေထာင္ထားေသာ Htoo Foundation မွ ဧဝရက္ေတာင္ သို႕ တက္ေရာက္ရန္ ေတာင္တက္ ဝါသနာပါသူမ်ားကိုဖိတ္ေခၚ


Photo: ဦးေတဇထူေထာင္ထားေသာ Htoo Foundation မွ ဧဝရက္ေတာင္ သို႕ တက္ေရာက္ရန္ ေတာင္တက္ ဝါသနာပါသူမ်ားကိုဖိတ္ေခၚ
Thursday, March 28, 2013

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုးေတာင္ထိပ္ ခါကာဘုိရာဇီေတာင္ (၁၉၂၉၆ ေပ)၏ အနီးအနား လြန္စြာလွပေသာ“ဂမ္လန္ရာဇီေတာင္” (၁၉၁၄၂ ေပ) သည္ ဆီးႏွင္းျမဴမ်ား အၿမဲ ဖံုးလႊမ္းေနေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႕ ရွင္းလင္းလွပေနသည့္ ဓါတ္ပံုကို ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားတုိ႔ပင္ ယခင္က ျမင္ဘူးခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ လြန္စြာရွားပါးလြန္းလွေၾကာင္းကိုလည္း အသိေပးတင္ျပအပ္ပါတယ္။

အဆုိပါေတာင္သို႔ မိမိ ၏ သူရဲေကာင္း ၅ဦးမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ“ကိုသက္ထြန္း” မွာ သူကိုယ္တုိင္ ဦးစီး၍ တက္ေရာက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ဂမ္လန္ရာဇီ ေတာင္ထိပ္သုိ႔ လုိက္ပါတက္ေရာက္လုိသူမ်ားအား Htoo Foundation အေနျဖင့္ ဂမ္လန္ရာဇီေတာင္တက္ရင္း လမ္းတေလွ်ာက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကိုပါ ပူးတြဲ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ လုိအပ္သည္ အားလံုးကို စီစဥ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ လုိက္ပါ ေတာင္တက္လုိသူမ်ား Htoo Foundation Facebook စာမ်က္ႏွာသို႔ လာမည့္ ဧၿပီလ (၅) ရက္ေန႔မွ စ၍ Message ပုိ႔ စာရင္းေပးပါရန္ တုိက္တြန္းလုိက္ ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသား ေတာင္တက္ ဆရာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေပးမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

အလားတူ Mount Everest ဧဝရက္ေတာင္ သို႕ တက္ေရာက္ရန္ ေတာင္တက္ ဝါသနာပါသူမ်ားကို မိမိတုိ႕၏ Htoo Foundation မွ ႏုိင္ငံတကာေတာင္တက္အားကစားႏွင့္ ထိမ္းသိန္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ Ethic မ်ား၊ Teamwork မ်ား ေလ့လာသိရွိႏုိင္ေစရန္ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ပါတယ္။ တက္ေရာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရမည့္သူ မ်ားအားလည္း ႏုိင္ငံျခားတြင္ သင္တန္းေပးသြားရန္ စီစဥ္ထားရွိပါတယ္။

U Tayza Facebookျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အျမင့္ဆံုးေတာင္ထိပ္ ခါကာဘုိရာဇီေတာင္ (၁၉၂၉၆ ေပ)၏ အနီးအနား လြန္စြာလွပေသာ“ဂမ္လန္ရာဇီေတာင္” (၁၉၁၄၂ ေပ) သည္ ဆီးႏွင္းျမဴမ်ား အၿမဲ ဖံုးလႊမ္းေနေသာေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႕ ရွင္းလင္းလွပေနသည့္ ဓါတ္ပံုကို ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားတုိ႔ပင္ ယခင္က ျမင္ဘူးခဲ့ျခင္း မရွိပါ။ လြန္စြာရွားပါးလြန္းလွေၾကာင္းကိုလည္း အသိေပးတင္ျပအပ္ပါတယ္။

အဆုိပါေတာင္သို႔ မိမိ ၏ သူရဲေကာင္း ၅ဦးမွ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ“ကိုသက္ထြန္း” မွာ သူကိုယ္တုိင္ ဦးစီး၍ တက္ေရာက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ဂမ္လန္ရာဇီ ေတာင္ထိပ္သုိ႔ လုိက္ပါတက္ေရာက္လုိသူမ်ားအား Htoo Foundation အေနျဖင့္ ဂမ္လန္ရာဇီေတာင္တက္ရင္း လမ္းတေလွ်ာက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကိုပါ ပူးတြဲ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ လုိအပ္သည္ အားလံုးကို စီစဥ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ လုိက္ပါ ေတာင္တက္လုိသူမ်ား Htoo Foundation Facebook စာမ်က္ႏွာသို႔ လာမည့္ ဧၿပီလ (၅) ရက္ေန႔မွ စ၍ Message ပုိ႔ စာရင္းေပးပါရန္ တုိက္တြန္းလုိက္ ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားသား ေတာင္တက္ ဆရာႏွင့္ ေလ့က်င့္ေပးမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

အလားတူ Mount Everest ဧဝရက္ေတာင္ သို႕ တက္ေရာက္ရန္ ေတာင္တက္ ဝါသနာပါသူမ်ားကို မိမိတုိ႕၏ Htoo Foundation မွ ႏုိင္ငံတကာေတာင္တက္အားကစားႏွင့္ ထိမ္းသိန္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ရမည့္ Ethic မ်ား၊ Teamwork မ်ား ေလ့လာသိရွိႏုိင္ေစရန္ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ပါတယ္။ တက္ေရာက္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရမည့္သူ မ်ားအားလည္း ႏုိင္ငံျခားတြင္ သင္တန္းေပးသြားရန္ စီစဥ္ထားရွိပါတယ္။

U Tayza Facebook

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...