ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ခါးရိုးေကာက္သည့္ ေက်ာင္းသူေလးအား ၁၁နာရီၾကာ ခဲြစိတ္ျပီး ေအာင္ျမင္စြာကုသနိုင္ံ

Sunday, 17 March 2013

ခါးရိုးေကာက္သည့္ ေက်ာင္းသူေလးအား ၁၁နာရီၾကာ ခဲြစိတ္ျပီး ေအာင္ျမင္စြာကုသနိုင္ံ


Photo: ခါးရိုးေကာက္သည့္ ေက်ာင္းသူေလးအား ၁၁နာရီၾကာ ခဲြစိတ္ျပီး ေအာင္ျမင္စြာကုသနိုင္ံ


၁၃ႏွစ္အရြယ္ အမ္မေလ ကေလးငယ္ဟာ အားကစားလႈပ္ရွားတာနဲ႕ ကခုန္တာကို ဝါသနာပါၿပီး က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္သူၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲံ သူ႕ရဲ႕ေက်ာရိုးဟာ ေၿမြလိုေကာက္ေကြးၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ေသဆံုးေတာ့မလို ၿဖစ္ေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ သူမရဲ႕ မိဘေတြကေတာ့ ေက်ာရိုးေကာ က္ေနတာဟာ ပံုမက် ပန္းမက် အတြင္းခံအက်ီဝတ္တာေၾကာင့္လို႕ ထင္မွတ္ေပမယ့္ ဆရာဝန္က စမ္းသပ္ခဲ့ရာမွာေတာ့ သူမမွာအသက္ အႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္း ေက်ာရိုးဟာဒါထက္ ထပ္မံေကာက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အဆုတ္ပ်က္စီးႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းၿပပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာဝန္ေတြက သူမကို ေက်ာရိုးေၿဖာင့္ေအာင္ ၁၁နာရီၾကာ ခြဲစိတ္မႈၿပဳလုပ္ေပးကာ ေက်ာရိုးအတြင္း တိုက္ေတနီယမ္အေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္း ထည့္ေပးခဲ့ၿပီး ဝက္အူ၁၈လံုးနဲ႕ ၿပဳၿပင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ သူမဟာ ၾကံ့ခိုင္မႈေတြ ၿပည့္ဝေနၿပီး အကနဲ႕အားကစား လႈပ္ရွားမႈေတြကို ၿပန္လည္ၿပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီလို႕ သိရပါတယ္။ ကေလးငယ္ ၁၀ေယာက္မွာ ရွစ္ေယာက္ခန္႕ဟာ ဘာေၾကာင့္ ေက်ာရိုးေကာက္ေနၾကသလဲ ဆိုတာကို ဆရဝန္ေတြက မရွင္းၿပႏိုင္ေသးပါဘူး။ အေနအထားမမွန္ကန္တာ အစားအစာဒါမွမဟုတ္ ေလ့က်င့္ခန္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူးလို႕ေတာ့ ရွင္းၿပပါတယ္။၁၃ႏွစ္အရြယ္ အမ္မေလ ကေလးငယ္ဟာ အားကစားလႈပ္ရွားတာနဲ႕ ကခုန္တာကို ဝါသနာပါၿပီး က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္သူၿဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲံ သူ႕ရဲ႕ေက်ာရိုးဟာ ေၿမြလိုေကာက္ေကြးၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ေသဆံုးေတာ့မလို ၿဖစ္ေနတယ္လို႕ သိရပါတယ္။ သူမရဲ႕ မိဘေတြကေတာ့ ေက်ာရိုးေကာ က္ေနတာဟာ ပံုမက် ပန္းမက် အတြင္းခံအက်ီဝတ္တာေၾကာင့္လို႕ ထင္မွတ္ေပမယ့္ ဆရာဝန္က စမ္းသပ္ခဲ့ရာမွာေတာ့ သူမမွာအသက္ အႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္း ေက်ာရိုးဟာဒါထက္ ထပ္မံေကာက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အဆုတ္ပ်က္စီးႏိုင္ေၾကာင္း ရွင္းၿပပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာဝန္ေတြက သူမကို ေက်ာရိုးေၿဖာင့္ေအာင္ ၁၁နာရီၾကာ ခြဲစိတ္မႈၿပဳလုပ္ေပးကာ ေက်ာရိုးအတြင္း တိုက္ေတနီယမ္အေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္း ထည့္ေပးခဲ့ၿပီး ဝက္အူ၁၈လံုးနဲ႕ ၿပဳၿပင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ သူမဟာ ၾကံ့ခိုင္မႈေတြ ၿပည့္ဝေနၿပီး အကနဲ႕အားကစား လႈပ္ရွားမႈေတြကို ၿပန္လည္ၿပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီလို႕ သိရပါတယ္။ ကေလးငယ္ ၁၀ေယာက္မွာ ရွစ္ေယာက္ခန္႕ဟာ ဘာေၾကာင့္ ေက်ာရိုးေကာက္ေနၾကသလဲ ဆိုတာကို ဆရဝန္ေတြက မရွင္းၿပႏိုင္ေသးပါဘူး။ အေနအထားမမွန္ကန္တာ အစားအစာဒါမွမဟုတ္ ေလ့က်င့္ခန္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘူးလို႕ေတာ့ ရွင္းၿပပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...