ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လက္ပံေတာင္း ဆႏၵျပပြဲမ်ားအား ေနာက္ေနာင္ လံုး၀ မေဖာ္ျပေတာ့ဟု ျပည္တြင္း မီဒီယာ အုပ္စု ေၾကျငာ

Saturday, 16 March 2013

လက္ပံေတာင္း ဆႏၵျပပြဲမ်ားအား ေနာက္ေနာင္ လံုး၀ မေဖာ္ျပေတာ့ဟု ျပည္တြင္း မီဒီယာ အုပ္စု ေၾကျငာ

ျပည္တြင္း မီဒီယာ အုပ္စု ျဖစ္ေသာ First Media Group မွ စီစဥ္ထုတ္ေ၀လွ်က္ ရွိေသာ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ လက္ပံ ေတာင္းေတာင္ ဆႏၵျပပြဲ သတင္းမ်ားအား ေနာက္ေနာင္ လံုး၀ ေဖာ္ျပေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ယေန႔ ထုတ္ First News Journal တြင္ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...