ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ျမန္မာႏုိင္ငံကို ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉၇ ႏုိင္ငံက အလြယ္တကူ ေငြလႊဲႏုိင္ေတာ့မည္

Monday, 11 March 2013

ျမန္မာႏုိင္ငံကို ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉၇ ႏုိင္ငံက အလြယ္တကူ ေငြလႊဲႏုိင္ေတာ့မည္


Photo: ျမန္မာႏုိင္ငံကို ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉၇ ႏုိင္ငံက အလြယ္တကူ ေငြလႊဲႏုိင္ေတာ့မည္

 ျမန္မာႏုိင္ငံကို ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉၇ ႏုိင္ငံမွ အလြယ္တကူ ေငြလႊဲႏုိင္ ရန္အတြက္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ Money Gram Limited အပါအဝင္ မေလးရွားႏုိင္ငံ International Money Express (IME) ႏွင့္ ပူေပါင္းကာ ႏုိင္ငံတကာ ေငြလႊဲလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဘဏ္အသိုင္းအဝုိင္းမွ သိရသည္။ 

ယင္းကဲ့သို႔ ေငြလႊဲလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ သမဝါယ မဘဏ္၊ ျမဝတီဘဏ္၊ ဧရာဝတီဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာ အေရွ႕တုိင္း ဘဏ္ တုိ႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ေဒါက္တာသန္းထြန္းက “တစ္ကမာၻလံုးနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ကိုင္သြားမွာပါ။ 

ဘယ္ေလာက္ ေငြပမာဏပို႔ပို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘက္က ေဆာင္ရြက္ေပး သြားမွာပါ။ ေငြလႊဲပို႔ၿပီးၿပီ ဆုိတာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က အေၾကာင္း ၾကားေပး မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ ပို႔ေပးသြားဖုိ႔ အစီအစဥ္ေတြ ရွိပါတယ္” ဟု ယင္းက ေျပာသည္။ ထုိသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ဌာနမ်ား ရွိသည့္ ေနရာမ်ား တြင္ သာ ေဆာင္ရြက္ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကဆက္ လက္ ေျပာ သည္။ 

ယင္းသို႔ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ Money Gram Limited ႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ International Money Express (IME) ႏွင့္ ခ်ိတ္ ဆက္၍ ႏုိင္ငံတကာ ေငြလႊဲလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အျခားေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည့္ သမဝါယမဘဏ္၊ ျမဝတီဘဏ္၊ ဧရာဝတီ ဘဏ္၊ ျမန္မာအေရွ႕တုိင္းဘဏ္မ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းသို႔ ၁၉၇ ႏုိင္ငံႏွင့္ ခ်ိတ္ ဆက္ ေဆာင္ ရြက္ေသာ္လည္း ျမန္မာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ ေငြလႊဲခြင့္ေပၚလစီအား အစုိးရဘက္က ေျပာင္းလဲခ်မွတ္ေပးရန္ လုိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္း ဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ေျပာ သည္။ 

ယင္းက ဆက္လက္၍ “ဒီလုိ ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြ ရွိလာတာ ကေတာ့ ေကာင္း ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လုိ႔ရေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ႏုိင္ငံ ထဲမွာ ေငြလႊဲခြင့္မရွိရင္ အလကားပါပဲ” ဟု ယင္းက ေျပာသည္။ Money Gram ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ေငြလႊဲပို႔ ရာတြင္ မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉၇ ႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၂၉၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအျဖစ္ အာရွႏုိင္ ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မေလးရွားႏုိင္ငံ၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ အင္ဒုိနီးရွားႏုိ င္ငံ မ်ားရွိ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေငြလႊဲစနစ္ႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာဘဏ္မ်ား အေနျဖင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား၊ အာရွႏုိင္ငံ မ်ားႏွင့္ ေငြလႊဲျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို Western Union အပါအဝင္ အျခားေသာ ေဒသတြင္း ေငြေၾကးအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ အာရွႏုိင္ငံ ေငြလႊဲလုပ္ ငန္းမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ျမန္မာႏုိင္ငံကို ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉၇ ႏုိင္ငံမွ အလြယ္တကူ ေငြလႊဲႏုိင္ ရန္အတြက္ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ Money Gram Limited အပါအဝင္ မေလးရွားႏုိင္ငံ International Money Express (IME) ႏွင့္ ပူေပါင္းကာ ႏုိင္ငံတကာ ေငြလႊဲလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဘဏ္အသိုင္းအဝုိင္းမွ သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေငြလႊဲလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ျပည္တြင္းရွိ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ သမဝါယ မဘဏ္၊ ျမဝတီဘဏ္၊ ဧရာဝတီဘဏ္ႏွင့္ ျမန္မာ အေရွ႕တုိင္း ဘဏ္ တုိ႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ေဒါက္တာသန္းထြန္းက “တစ္ကမာၻလံုးနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ကိုင္သြားမွာပါ။

ဘယ္ေလာက္ ေငြပမာဏပို႔ပို႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘက္က ေဆာင္ရြက္ေပး သြားမွာပါ။ ေငြလႊဲပို႔ၿပီးၿပီ ဆုိတာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က အေၾကာင္း ၾကားေပး မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ အိမ္တုိင္ရာေရာက္ ပို႔ေပးသြားဖုိ႔ အစီအစဥ္ေတြ ရွိပါတယ္” ဟု ယင္းက ေျပာသည္။ ထုိသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ ဌာနမ်ား ရွိသည့္ ေနရာမ်ား တြင္ သာ ေဆာင္ရြက္ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကဆက္ လက္ ေျပာ သည္။

ယင္းသို႔ အဂၤလန္ႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ Money Gram Limited ႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံရွိ International Money Express (IME) ႏွင့္ ခ်ိတ္ ဆက္၍ ႏုိင္ငံတကာ ေငြလႊဲလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို အျခားေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္သည့္ သမဝါယမဘဏ္၊ ျမဝတီဘဏ္၊ ဧရာဝတီ ဘဏ္၊ ျမန္မာအေရွ႕တုိင္းဘဏ္မ်ားႏွင့္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းသို႔ ၁၉၇ ႏုိင္ငံႏွင့္ ခ်ိတ္ ဆက္ ေဆာင္ ရြက္ေသာ္လည္း ျမန္မာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ ေငြလႊဲခြင့္ေပၚလစီအား အစုိးရဘက္က ေျပာင္းလဲခ်မွတ္ေပးရန္ လုိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆန္စပါးအသင္း ဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ေျပာ သည္။

ယင္းက ဆက္လက္၍ “ဒီလုိ ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြ ရွိလာတာ ကေတာ့ ေကာင္း ပါတယ္။ ႏုိင္ငံေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္လုိ႔ရေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ႏုိင္ငံ ထဲမွာ ေငြလႊဲခြင့္မရွိရင္ အလကားပါပဲ” ဟု ယင္းက ေျပာသည္။ Money Gram ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ေငြလႊဲပို႔ ရာတြင္ မိနစ္ပိုင္းအတြင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉၇ ႏုိင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၂၉၃၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအျဖစ္ အာရွႏုိင္ ငံမ်ား ျဖစ္သည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မေလးရွားႏုိင္ငံ၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ အင္ဒုိနီးရွားႏုိ င္ငံ မ်ားရွိ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေငြလႊဲစနစ္ႏွင့္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးျခင္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာဘဏ္မ်ား အေနျဖင့္ ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ား၊ အာရွႏုိင္ငံ မ်ားႏွင့္ ေငြလႊဲျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို Western Union အပါအဝင္ အျခားေသာ ေဒသတြင္း ေငြေၾကးအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ အာရွႏုိင္ငံ ေငြလႊဲလုပ္ ငန္းမ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...