ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အိႏၵိယတြင္ အသက္ ၇ နွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးအား အဓၶမျပဳက်င့္

Thursday, 7 March 2013

အိႏၵိယတြင္ အသက္ ၇ နွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးအား အဓၶမျပဳက်င့္

စာသင္ေက်ာင္းတြင္ အသက္ ၇ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလး တစ္ဦးအား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ အိႏိၵယျမိဳ႕ေတာ္ေဒလီတြင္ ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္ပြဲမ်ား အႀကီးအက်ယ္ ေပၚေပါက္လာ ျပန္သည္။ အဆိုပါ မိန္းကေလးအား ကုသေပး ေနေသာေဆး႐ံု အျပင္ဘက္တြင္ ေဒါသထြက္ ေနၾကသည့္ လူအုပ္ႀကီးအား ရဲအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက လက္ကိုင္တုတ္မ်ား အသံုးျပဳကာ လူစုခြဲခဲ့ရသည္။ အစိုးရစာ သင္ေက်ာင္းမ်ား ရွိေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို အဘယ့္ေၾကာင့္
မကာကြယ္နိုင္ သနည္းဆိုသည့္ ေမးခြန္းမွာ လူထုအၾကား ပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ ရွိသည္။
အိႏိၵယႏိုင္ငံ ေဒလီၿမိဳ႕ေတာ္၌ပင္ ဂိုဏ္းအုပ္စုဖြဲ႕၍ ဘတ္စ္ကားေပၚတြင္ မုဒိမ္းက်င့္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္ျပည္လံုးတြင္ ျပည္သူတို႔၏ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပမႈ အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ပြားခဲ့မႈမွာ မၾကာလွေသးေပ။ အသက္ ၇ ႏွစ္ အရြယ္ ေက်ာင္းသူေလးအား ေဆးဝါးကုသ ေပးေနေသာ ရာဆန္ေဂ်း ဂႏီၶေဆး႐ံု အျပင္ဘက္တြင္ ဆႏၵျပကန္႔ကြက္သူ ျပည္သူမ်ား စုေဝး ေရာက္ရွိလာၿပီး မၾကာမီမွာပင္ ဆႏၵျပသမားမ်ားက ဘတ္စ္ကားမ်ားႏွင့္ ရဲအဖြဲ႕ ဝင္မ်ားအား ေက်ာက္ခဲမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ တိုက္ ခိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ေဆး႐ံု ဆရာဝန္ႀကီး Dr.Sanjay Kumar က အသက္ ၇ ႏွစ္အရြယ္ မိန္းကေလးမွာ မုဒိမ္းက်င့္ ႀကံခံရသည္မွာ မွန္ကန္ေၾကာင္း AP သတင္းဌာနသို႔ ေျပာသည္။
ENVOY

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...