ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: LG ၏ အိတ္ေဆာင္ ဓာတ္ပံု Printer

Monday, 15 April 2013

LG ၏ အိတ္ေဆာင္ ဓာတ္ပံု Printer

Photo: LG ၏ အိတ္ေဆာင္ ဓာတ္ပံု Printer

လက္တစ္ဝါးစာသာ ၾကီးမ်ားျပီး ၂၄ မီလီမီတာသာ ထူသည့္ LG ၏ အိတ္ေဆာင္ ဓာတ္ပံု printer ကို သင္သြားလုိရာသို႔ အလြယ္တကူ သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ကုိင္အိတ္သာမက ေဘာင္းဘီအိတ္ထဲမွာပါ ထည့္ျပီး ယူသြားႏုိင္ေအာင္ ေသးငယ္ေပါ့ပါးပါတယ္။ 

နည္းပညာ အသစ္နဲ႔ တီထြင္ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ ဒီ printer ဟာ သာမန္ printer ေတြကို မွင္ကို အသံုးျပဳမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီ printer အတြက္ သီးသန္႔ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ အထူးဓာတ္ပံုစကၠဴကို သံုးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဓာတ္ပံုစကၠဴမွာ လြန္စြာေသးငယ္တဲ့ ေဆးဆုိးပံုေဆာင္ခဲ (dye crystals) ေတြကို ျမွဳပ္ႏွံထည့္သြင္းထားျပီး printer ကေန အပူေပး လုိက္တဲ့အခါမွာ ေဆးေရာင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားကာ အလိုရွိသည့္ပံုအား ရိုက္ႏွိပ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အသံုးျပဳရတာလည္း လြန္စြာမွ လြယ္ကူျပီး Android စမတ္ဖုန္းအား အသံုးျပဳကာ Bluetooth (သို႔) USB (သို႔) NFC (Near Field Communication) နည္းပညာကို အသံုးျပဳကာ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ခ်က္ျခင္းလက္ငင္း ရိုက္ႏွိပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Printer ရဲ့ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ေဒၚလာ ၂၀၀ ျဖစ္ျပီး ၇.၆ x ၅.၁ စင္တီမီတာအရြယ္ အထူးဓာတ္ပံုစကၠဴ အရြက္ ၃၀ ပါ တစ္ထုပ္လွ်င္ ၁၈ ေဒၚလာ က်သင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Myanmar Consumer Guideလက္တစ္ဝါးစာသာ ၾကီးမ်ားျပီး ၂၄ မီလီမီတာသာ ထူသည့္ LG ၏ အိတ္ေဆာင္ ဓာတ္ပံု printer ကို သင္သြားလုိရာသို႔ အလြယ္တကူ သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ကုိင္အိတ္သာမက ေဘာင္းဘီအိတ္ထဲမွာပါ ထည့္ျပီး ယူသြားႏုိင္ေအာင္ ေသးငယ္ေပါ့ပါးပါတယ္။

နည္းပညာ အသစ္နဲ႔ တီထြင္ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ ဒီ printer ဟာ သာမန္ printer ေတြကို မွင္ကို အသံုးျပဳမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီ printer အတြက္ သီးသန္႔ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ အထူးဓာတ္ပံုစကၠဴကို သံုးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဓာတ္ပံုစကၠဴမွာ လြန္စြာေသးငယ္တဲ့ ေဆးဆုိးပံုေဆာင္ခဲ (dye crystals) ေတြကို ျမွဳပ္ႏွံထည့္သြင္းထားျပီး printer ကေန အပူေပး လုိက္တဲ့အခါမွာ ေဆးေရာင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားကာ အလိုရွိသည့္ပံုအား ရိုက္ႏွိပ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အသံုးျပဳရတာလည္း လြန္စြာမွ လြယ္ကူျပီး Android စမတ္ဖုန္းအား အသံုးျပဳကာ Bluetooth (သို႔) USB (သို႔) NFC (Near Field Communication) နည္းပညာကို အသံုးျပဳကာ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ခ်က္ျခင္းလက္ငင္း ရိုက္ႏွိပ္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Printer ရဲ့ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ ေဒၚလာ ၂၀၀ ျဖစ္ျပီး ၇.၆ x ၅.၁ စင္တီမီတာအရြယ္ အထူးဓာတ္ပံုစကၠဴ အရြက္ ၃၀ ပါ တစ္ထုပ္လွ်င္ ၁၈ ေဒၚလာ က်သင့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Myanmar Consumer Guide

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...