ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အေမရိကန္သမၼတထံ အဆိပ္ပါသည့္စာ ေပးပုိ့သူကုိ ဖမ္းဆီး

Thursday, 18 April 2013

အေမရိကန္သမၼတထံ အဆိပ္ပါသည့္စာ ေပးပုိ့သူကုိ ဖမ္းဆီး


Photo: အေမရိကန္သမၼတထံ အဆိပ္ပါသည့္စာ ေပးပုိ့သူကုိ ဖမ္းဆီး

Thursday, April 18,2013

အေမရိကန္သမၼတ ဘာရက္အုိဘားမားအပါအ၀င္ အစိုးရ အရာ႐ွိေတြဆီကို ေသေစနိုင္တဲ့ အဆိပ္ဓာတ္ပါတဲ့စာေတြ ပို့တယ္လုိ့ ယူဆရသူ မစၥစၥပီျပည္နယ္က ေပါလ္ ကယ္ဗင္ကတ္တစ္ကို မသကၤာမႈနဲ့ မေန့က ဖမ္းလိုက္ျပီလို့ ျပည္ေထာင္စု စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဗ်ဴ႐ုိ (အက္ဖ္ဘီအုိ္င္) က ေျပာပါတယ္။ 

အေမရိကန္ စာတုိက္၀န္ေဆာင္မႈ စစ္ေဆးေရးဌာနကတဆင့္ သမၼတအိမ္ျဖူေတာ္၊ ရီပက္ပလီကန္အမတ္ ေရာ္ဂ်ာ၀စ္ခါနဲ့ မစၥစၥပီ ျပည္နယ္ တရားသူၾကီး တေယာက္ထံကို လိပ္မူျပီး ရစ္စင္ အဆိပ္တမ်ဳိးပါတဲ့ စာ ၃ ေစာင္ကို ေပးပို့ခဲ့သူဟာ ကက္တစ္ျဖစ္နိုင္တယ္လို့ အက္ဖ္ဘီအုိင္က သံသယ႐ွိျပီး ဖမ္းဆီးလို္က္တာပါ။ 

ရစ္စင္အဆိပ္ဟာ ေျဖေဆးမ႐ွိတဲ့ အဆိပ္တမ်ဳိးျဖစ္ျပီး ႐ႈ႐ွႈိက္မိတဲ့အခါ၊ ကုိယ္ထဲကို ထုိးသြင္းခံရတဲ့အခါမွာ ေသေစနုိင္တဲ့ အဆိပ္တမ်ဳိးျဖစ္လုိ့ သိရပါတယ္။ 

အိမ္ျဖူေတာ္ပို့လိုက္တဲ့စာကို စာအိတ္စစ္ေဆးေရးဌာနက စစ္ေဆးေတြ့႐ွိခဲ့တယ္လို့ အက္ဖ္ဘီအုိင္က ဆုိပါတယ္။ စာထဲမွာ ‘အမွားကို သိလ်က္နဲ့ မေဖာ္ထုတ္တာဟာ မေကာင္းမႈကို တိတ္တဆိတ္ အားေပးတာနဲ့ အတူတူပဲ’ ဆိုတဲ့ သေဘာပါတဲ့ စာသားကို ေရးထားျပီး ေကစီဆုိသူက လက္မွတ္ထုိးထားတယ္လို့ ဆုိပါတယ္။ 

မသကၤာမႈနဲ့ ဖမ္းဆီးထားတဲ့ မစၥတာ ကတ္တစ္ဟာ  အစိုးရအရာ႐ွိေတြကို အနၱရာယ္ျပုမႈ၊ အစုလိုက္အျပုံလိုက္ ေသေစေလာက္တဲ့ လက္နက္ပိုင္ဆုိင္မႈစတဲ့ စြဲခ်က္ေတြနဲ့ ျပည္နယ္တရားရံုးမွာ တရားစြဲခံရဖြယ္ ႐ွိပါတယ္။ 

DVBအေမရိကန္သမၼတ ဘာရက္အုိဘားမားအပါအ၀င္ အစိုးရ အရာ႐ွိေတြဆီကို ေသေစနိုင္တဲ့ အဆိပ္ဓာတ္ပါတဲ့စာေတြ ပို့တယ္လုိ့ ယူဆရသူ မစၥစၥပီျပည္နယ္က ေပါလ္ ကယ္ဗင္ကတ္တစ္ကို မသကၤာမႈနဲ့ မေန့က ဖမ္းလိုက္ျပီလို့ ျပည္ေထာင္စု စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးဗ်ဴ႐ုိ (အက္ဖ္ဘီအုိ္င္) က ေျပာပါတယ္။

အေမရိကန္ စာတုိက္၀န္ေဆာင္မႈ စစ္ေဆးေရးဌာနကတဆင့္ သမၼတအိမ္ျဖူေတာ္၊ ရီပက္ပလီကန္အမတ္ ေရာ္ဂ်ာ၀စ္ခါနဲ့ မစၥစၥပီ ျပည္နယ္ တရားသူၾကီး တေယာက္ထံကို လိပ္မူျပီး ရစ္စင္ အဆိပ္တမ်ဳိးပါတဲ့ စာ ၃ ေစာင္ကို ေပးပို့ခဲ့သူဟာ ကက္တစ္ျဖစ္နိုင္တယ္လို့ အက္ဖ္ဘီအုိင္က သံသယ႐ွိျပီး ဖမ္းဆီးလို္က္တာပါ။

ရစ္စင္အဆိပ္ဟာ ေျဖေဆးမ႐ွိတဲ့ အဆိပ္တမ်ဳိးျဖစ္ျပီး ႐ႈ႐ွႈိက္မိတဲ့အခါ၊ ကုိယ္ထဲကို ထုိးသြင္းခံရတဲ့အခါမွာ ေသေစနုိင္တဲ့ အဆိပ္တမ်ဳိးျဖစ္လုိ့ သိရပါတယ္။

အိမ္ျဖူေတာ္ပို့လိုက္တဲ့စာကို စာအိတ္စစ္ေဆးေရးဌာနက စစ္ေဆးေတြ့႐ွိခဲ့တယ္လို့ အက္ဖ္ဘီအုိင္က ဆုိပါတယ္။ စာထဲမွာ ‘အမွားကို သိလ်က္နဲ့ မေဖာ္ထုတ္တာဟာ မေကာင္းမႈကို တိတ္တဆိတ္ အားေပးတာနဲ့ အတူတူပဲ’ ဆိုတဲ့ သေဘာပါတဲ့ စာသားကို ေရးထားျပီး ေကစီဆုိသူက လက္မွတ္ထုိးထားတယ္လို့ ဆုိပါတယ္။

မသကၤာမႈနဲ့ ဖမ္းဆီးထားတဲ့ မစၥတာ ကတ္တစ္ဟာ အစိုးရအရာ႐ွိေတြကို အနၱရာယ္ျပုမႈ၊ အစုလိုက္အျပုံလိုက္ ေသေစေလာက္တဲ့ လက္နက္ပိုင္ဆုိင္မႈစတဲ့ စြဲခ်က္ေတြနဲ့ ျပည္နယ္တရားရံုးမွာ တရားစြဲခံရဖြယ္ ႐ွိပါတယ္။

DVB

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...