ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကိုက္ထိပ္ရြာအနီးတြင္ သစ္ခိုးယာဥ္ မိုင္းနင္းမိေပါက္ကြဲ

Monday, 25 March 2013

ကိုက္ထိပ္ရြာအနီးတြင္ သစ္ခိုးယာဥ္ မိုင္းနင္းမိေပါက္ကြဲ


တရားမ၀င္သစ္မ်ားကို ခိုယူတင္ေဆာင္ေနေသာ သစ္ကား ၂စီးသည္ ၂၃ရက္ေန႔ မနက္ ၄နာရီခန္႔တြင္ ကိုက္ထိပ္ရြာ အနီးတြင္ မိုင္းတစ္လုံး နင္းမိေပါက္ကြဲခဲ့ေၾကာင္းသိရိွ ရပါသည္။

မန္စီၿမိဳ႕နယ္ ေဂ်စြမ္းရြာမွ အင္ဘာပါရြာသို႔ သစ္မ်ားကို ခိုးယူၿပီး ယာဥ္ ၂စီးျဖင့္ သယ္ေဆာင္စဥ္ ေရွ႕မွယာဥ္မိုင္းထိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး မိုင္းနင္းမိခဲ့ေသာ သစ္တင္ယာဥ္မွာ ယမ္းေဖာင္ အမ်ဳိးအစားျဖစ္ေၾကာင္း၊ သစ္မ်ားကို တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ပို႔ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း ကိုက္ထိပ္ရြာမွ ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာျပခ်က္အရ သိရိွရပါသည္။သစ္ခိုးထုတ္သူမ်ားသည္ KIA ထံ အခြန္ေငြမ်ားေပးေဆာင္ၿပီး သစ္မ်ားကိုခိုးယူကာ တ႐ုတ္ႏိုင္သို႔ သယ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ၎သစ္သယ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ အစိုးရတပ္ႏွင့္ KIA တို႔တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားစဥ္ ကာလက KIA အေနျဖင့္ မိုင္း အမ်ားအျပား ေထာင္ထားေသာေနရာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ သိရိွရပါသည္။

တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ မရိွခ်ိန္မွ စၿပီး သစ္ခုိး ထုတ္သူ မ်ားသည္ KIA ႏွင့္ပူးေပါင္းကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ သစ္အေျမာက္အမ်ားကို ေန႔စဥ္ခိုးထုတ္သယ္ယူေနေၾကာင္း မ်က္ျမင္ေတြ႔ရိွ ေနရေသာ ေဒသခံမ်ား၏ေျပာဆိုခ်က္အရသိရိွရပါသည္။

Kachin Daily News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...