ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: တ႐ုတ္အစိုးရအတြက္ ရတက္မေအးစရာ ပ်ိဳက်န္ရစ္ႀကီးမ်ား

Friday, 1 March 2013

တ႐ုတ္အစိုးရအတြက္ ရတက္မေအးစရာ ပ်ိဳက်န္ရစ္ႀကီးမ်ား

အသက္က ၂၇ႏွစ္ေက်ာ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အိမ္ေထာင္ကမက်ေသး။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ ထိုကဲ့သုိ႔အမ်ဳိးသမီးမ်ဳိးကို အစိုးရကိုယ္တိုင္က ““ပ်ဳိက်န္ရစ္ႀကီးမ်ား””ဟူ၍ ကင္ပြန္းတပ္ေပလိမ့္မည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ပညာတတ္တ႐ုတ္အမ်ဳိးသမီးတခ်ဳိ႕က အပ်ဳိႀကီးတစ္ကိုယ္တည္းအေျခအေနမ်ိဳးျဖင့္ပင္ ဘ၀ကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ရႊင္ရႊင္ျဖတ္သန္းေနၾကသည္။

ေဘဂ်င္းအသံလႊင့္႐ံုတစ္ခု၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဟြန္ယြမ္ယြမ္ဆိုသည့္အမ်ဳိးသမီးမွာ အခ်ိန္လြန္သည္အထိ အလုပ္၌နစ္ျမဳပ္ေနသည္။ သူမအေနႏွင့္ ေနာက္လာမည့္ရက္ပိုင္းတြင္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ ရမည့္ အရာတစ္ခုအတြက္လည္း ရတက္မေအးျဖစ္ေနရသည္။ မၾကာမီရက္ပိုင္းအတြင္း သူမ၏အသက္က ၂၉ ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
““တကယ့္ကိုတုန္လႈပ္စရာပါပဲ။ ကၽြန္မအသက္က ေနာက္ထပ္တစ္ႏွစ္ ႀကီးလာေတာ့မယ္။ ကၽြန္မအတြက္ေတာ့ စိတ္မသက္မသာျဖစ္စရာပါ””ဟု သူမကဆိုသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုသို႔ဆိုသနည္း။
““ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုေတာ့ အခုထိ ကၽြန္မက တစ္ကိုယ္တည္းေလ။ ကၽြန္မမွာ ရည္းစားမရွိဘူး။ အိမ္ေထာင္ျပဳဖို႔အတြက္ ႀကီးႀကီးမားမားဖိအားေပးတာေတြ ကၽြန္မ ခံေနရတယ္””
ဟြန္မွာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မႈတစ္ခုေတာ့ရွိသည္။ သူမသည္ လုပ္ခလစာျမင့္ျမင့္မားမားရရွိသည့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးျမင့္မားေသာအမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူမတြင္ အိုးပိုင္အိမ္ပိုင္ရွိသည္။ တ႐ုတ္ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္တစ္ခုမွ မဟာ၀ိဇၨာဘြဲ႕ရရွိထားသည္။ သူမသည္ ခ်မ္းသာေသာမိသားစု အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ျဖစ္သည္။
သို႔ေပမဲ့ ယခုအခ်ိန္အခါတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ သူမကဲ့သုိ႔ ၿမဳိ႕ျပ၌ေနထိုင္ေသာ ပညာတတ္ တစ္ကိုယ္တည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ရွင္ႏု (ပ်ဳိက်န္ရစ္ႀကီးမ်ား)ဟူ၍ ေခၚဆိုသမုတ္ၾကသည္ကိုလည္း သူမသိရွိထားသည္။ ထိုသို႔ ေခၚေ၀ၚခံရျခင္းက သူမကို စူးနစ္နာက်င္ေစသည္။ လူလြတ္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေနျခင္းအတြက္ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုတို႔၏ဖိအားေပးမႈကိုလည္း သူမခံေနရသည္။ ပတ္၀န္းက်င္၏ ဖိအားေပးမႈ ခံရသည့္ၾကားထဲမွာပင္ အစိုးရပိုင္မီဒီယာ၏စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ထိုးႏွက္လာသည့္ဒဏ္ကိုလည္း ခံလိုက္ရျခင္း ျဖစ္သည္။
တ႐ုတ္အစိုးရက အေထာက္အပံ့ျပဳထားသည့္ အမ်ဳိးသမီးေရး၀ါဒီ အုပ္စုျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသမီး ထုဖက္ဒေရးရွင္း၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္ စာမ်က္ႏွာမွာပင္ ပ်ဳိက်န္ရစ္ႀကီးမ်ားအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးေရးသားကာ ေ၀ဖန္ထားသည္။ တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္မီဒီယာတြင္မူ တ႐ုတ္ဘာသာစကားျဖင့္ ရွင္ႏု(ပ်ဳိက်န္ရစ္ႀကီးမ်ား) ဟူသည့္အသံုးအႏႈန္းကို ၂၀၀၇ခုႏွစ္တြင္ စတင္သံုးစြဲခဲ့သည္။ ယင္းႏွစ္မွာပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ အမ်ဳိးသားဦးေရႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးဦးေရ မညီမွ်မႈအေပၚ အစိုးရက သတိေပးခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ လူဦးေရတိုးပြားမႈကိုထိန္းခ်ဳပ္ေသာ တစ္အိမ္ေထာင္ကေလးတစ္ဦး မူ၀ါဒေၾကာင့္ သားေယာက္်ားေလးရရွိရန္ မိဘမ်ားက ႀကဳိးပမ္းလာၾကရာမွ ယင္းသုိ႔မညီမွ်မႈျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္လူ႕အသိုင္းအ၀ိုင္း၌ သားေယာက္်ားေလးကို ပိုမိုတန္ဖိုးထားလိုခ်င္ၾကၿပီး ကိုယ္၀န္ေဆာင္စဥ္အတြင္း မိန္းကေလးမွန္းသိရပါက ကေလးဖ်က္ခ် သည့္အျဖစ္အပ်က္မ်ားေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးဦးေရထက္ အမ်ဳိးသားဦးေရက ပိုမိုလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လူဦးေရမညီမွ်မႈမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြက္ အထူးအေလးထားစရာျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္။
တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားစာရင္းအင္းဗ်ဴ႐ိုမွထုတ္ျပန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၌ လက္ရွိအေနအထားတြင္ အသက္၃၀ေအာက္ အမ်ဳိးသမီးဦးေရမွာ အသက္ ၃၀ ေအာက္အမ်ဳိးသားဦးေရထက္ သန္း၂၀ခန္႔ ပိုမ်ားေနသည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
၂၀၀၇ခုႏွစ္ကတည္းကပင္ တ႐ုတ္အစိုးရမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ပ်ဳိက်န္ရစ္ႀကီးမ်ားဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းျဖင့္ ပ်စ္ပ်စ္ႏွစ္ႏွစ္ေ၀ဖန္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူေဖာ္ျပ၍လည္းေကာင္း၊ သတင္း ေပးပို႔ခ်က္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပံုမွန္က႑မ်ား ဖြင့္လွစ္ေရးသား၍လည္းေကာင္း ပ်ဳိက်န္ရစ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ေၾကာင္း၊ အသက္ ၂၇ႏွစ္ေက်ာ္ သို႔မဟုတ္ ၃၀ေက်ာ္ တစ္ကိုယ္တည္းအပ်ဳိႀကီးပညာတတ္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ေစာင္းေျမာင္းကဲ့ရဲ႕ေသာ ကာတြန္းႏွင့္ဓာတ္ပံုမ်ားကိုလည္းေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္း ေဘဂ်င္းရွိဆင္ဂြာတကၠသိုလ္၌ လူမႈေဗဒေဒါက္တာဘြဲ႕အတြက္ျပင္ဆင္ေနသူ အေမရိကန္အမ်ဳိးသမီး ေလတာေဟာင္ဖင္ခ်ာက ေျပာျပသည္။
တ႐ုတ္ႏို္င္ငံ၏ သန္းေခါင္စာရင္းအခ်က္အလက္မ်ား၌ အသက္ ၂၅ ႏွစ္မွ ၂၉ႏွစ္ၾကားအမ်ဳိးသမီးငါးဦးတြင္ တစ္ဦးခန္႔မွာ အိမ္ေထာင္မရွိသူ ျဖစ္သည္ဟုေဖာ္ျပသည္။ ယင္းထက္အသက္ပိုႀကီးေသာ အိမ္ေထာင္မရွိ သည့္အမ်ဳိးသားဦးေရႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အိမ္ေထာင္မဲ့အမ်ဳိးသားသံုးဆပိုသည္။ လြယ္လြယ္ စဥ္းစားလိုက္မည္ဆိုလွ်င္ အိမ္ေထာင္မရွိေသးေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားလံုးကို အိမ္ေထာင္မဲ့အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ ေပးစားလိုက္ျခင္းျဖင့္ ေျပလည္သြားဖြယ္ရွိသည္ဟု ထင္မွတ္ရသည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္အမ်ဳိးသားမ်ားက သူတို႔ထက္အသက္ေရာ၊ ပညာအရည္အခ်င္းပါ တစ္ဆင့္နိမ့္သည့္မိန္းကေလးမ်ဳိးကိုသာ လက္ထပ္ရန္ ရည္ရြယ္ၾကသည္။
““ပထမတန္းစားဆိုတဲ့ေယာက္်ားေတြက ဒုတိယတန္းစားမိန္းမကို ရွာတယ္။ ဒုတိယတန္းစားေယာက္်ားက တတိယတန္းစား မိန္းမေလာက္ကိုပဲရွာတယ္။ တတိယတန္းစားေယာက္်ားေတြကေတာ့ စတုတၳတန္းစား အမ်ဳိးသမီးေလာက္ကိုပဲ မွန္းၾကတာ။ အဲဒီေတာ့ အိမ္ေထာင္မက်ဘဲ က်န္ရစ္ျဖစ္ေနသူအမ်ားစုက ပထမတန္းစားမိန္းမေတြနဲ႔ စတုတၳတန္းစား ေယာက္်ားေတြပဲေပါ့။ တကယ္လို႔ ရွင္ဟာ က်န္ရစ္ျဖစ္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီးဆိုရင္ေသခ်ာတယ္။ ရွင္ဟာ ပထမတန္းစားထဲကပဲ”” ဟူ၍ ဟြန္ယြမ္ယြမ္က သံုးသပ္သည္။
သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္အစိုးရအေနႏွင့္မူ ၪာဏ္ပညာႀကီးမား၍ ပညာတတ္ေသာ ပထမတန္းစားအမ်ဳိးသမီးမ်ားကို မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားေမြးထုတ္ေစလိုေသာဆႏၵရွိေနေၾကာင္း ေလတာေဟာင္ဖင္ခ်ာ၏အဆိုအရ သိရသည္။ သူမက ၂၀၀၇ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္အစိုးရအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီက ထုတ္ျပန္သည့္ လူဦးေရဆိုင္ရာ ေၾကညာခ်က္ကိုရည္ညႊန္း၍ ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ မႀကံဳစဖူး ျဖစ္ေသာလူဦးေရဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း၊ လူဦးေရ တစ္ရပ္လံုးကို ၿခံဳငံုသံုးသပ္ၾကည့္ ပါက ႏိုင္ငံသားမ်ားအရည္အေသြး မွာမ်ားစြာနိမ့္ေနေၾကာင္း၊ သို႔အတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ားထဲတြင္ အရည္အခ်င္း ထက္ျမက္သူ ပိုမိုပါ၀င္လာေရးအတြက္ လူဦးေရဆိုင္ရာအရည္ အေသြးကို ျမႇင့္တင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရွိ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားက ငယ္ရြယ္သည့္ပညာတတ္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို သင့္ေတာ္သည့္ၾကင္ယာဖက္ လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုႏိုင္ရန္ ဖူးစာရွင္ေအာင္သြယ္ပြဲမ်ားကို စီစဥ္က်င္းပ ေလ့ရွိသည္။ ယင္းသုိ႔လုပ္ေဆာင္ ျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ပိုမိုထက္ျမက္ေသာမ်ဳိးဆက္သစ္မ်ား ေပၚ ထြက္လာေရးသက္သက္မဟုတ္ဟု ဖင္ခ်ာကယူဆသည္။ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ကေသာင္းကနင္းမ်ားစြာျဖစ္ေပၚ လာေစ ႏိုင္သည့္ ဂနာမၿငိ္မ္ျဖစ္ေနေသာ လူပ်ဳိလူလြတ္မ်ားစြာကို တတ္ႏိုင္သမွ် အေရအတြက္ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး အတြက္ အဆိုပါအမ်ဳိးသားမ်ားကို လက္တြဲေဖာ္ရွာေဖြေပးရန္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္တစ္ခု၌ အက်ဥ္းခ်ျခင္းျဖင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အ႐ႈပ္အေထြးမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ရည္ရြယ္ပံုရသည္ဟု သူမက႐ႈျမင္သည္။
သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ အရြယ္လြန္အပ်ဳိဟိုင္းမ်ားအေပၚ အထင္အျမင္ေသးသည့္သေဘာထားမ်ားက အစိုးရ၏လံႈ႕ေဆာ္တိုက္တြန္းမႈတစ္ခုတည္းေၾကာင့္ ေပၚထြက္လာျခင္းေတာ့မဟုတ္ေပ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အႀကံေပးကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ခ်င္ဟူေသာအမ်ဳိးသမီး (အမည္ရင္းမဟုတ္)က ယင္းအခ်က္ကို ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ နားလည္ထားသည္။ သူမက ေဘဂ်င္းၿမဳိ႕ေတာ္တြင္ တစ္ကိုယ္တည္းဘ၀ျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေမြ႕ေလ်ာ္ေနသူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သူမမိဘမ်ားက ေဘဂ်င္းၿမဳိ႕ေတာ္မွအလွမ္းကြာသည့္ ေရွး႐ိုးစြဲေသာေတာင္ပိုင္းၿမဳိ႕ႀကီးတစ္ၿမဳိ႕တြင္ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ မိဘမ်ားမွာ လက္မထပ္ရေသးေသာ ၃၈ ႏွစ္ အရြယ္သမီးတစ္ဦးျဖစ္သည့္သူမေၾကာင့္ အရွက္ရေနၾကသည္ဟု သူမကဆိုသည္။
““ကၽြန္မမိဘေတြက လူၾကားသူၾကားထဲ ကၽြန္မကိုေခၚမသြားခ်င္ၾကဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕သမီး အိမ္ေထာင္မက်ေသးဘူးဆိုတာကို တျခားသူေတြသိသြားမွာစိုးလို႔ေလ။ သူတုိ႕ရဲ႕ မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြ၊ အိမ္နီးနားခ်င္းေတြက ကၽြန္မကို ပံုမွန္မဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး အထင္အျမင္ေသးသြားမွာလည္း သူတို႔ေၾကာက္တယ္။ ကၽြန္မမိဘေတြက သူတို႔ရဲ႕မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းေတြ သိပ္မၾကာခင္ပဲ ေျမးေတြခ်ီေနရၿပီဆိုတာသိရတဲ့အခါ လည္းက်ေရာ သူတို႔ေတြ လံုး၀ကိုမ်က္ႏွာထားစရာမရွိေအာင္ ျဖစ္သြားရရွာတာ””ဟု သူမကေျပာျပသည္။
ခ်င္၏မိဘမ်ားက သူတုိ႔၏သမီး အိမ္ေထာင္က်ႏိုင္ေရးအတြက္ ၾကင္ဖက္ေတြ႕ဆုံမႈကိုလုပ္ေပးၿပီး ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္ေနခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ သူမ၏ဖခင္က သူမအေနႏွင့္ ႏွစ္မကုန္ခင္အိမ္ေထာင္ျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိပါက သားသမီးအျဖစ္မွစြန္႔လႊတ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ သည္။
ယခုအခါ မိဘမ်ားက သူမကို ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ရေအာင္ မရွာႏိုင္လွ်င္ အိမ္ျပန္လာ၍ သူတို႔ႏွင့္အတူေနထိုင္ရန္ ေျပာဆိုလာသည္။ ခ်င္အေနႏွင့္ သူမလိုခ်င္ေသာအရာ၊ ျဖစ္ခ်င္ေသာဆႏၵကို ကိုယ္တိုင္သိရွိ ၿပီးသားျဖစ္သည္။ ႐ိုးသား၍ တာ၀န္ယူမႈရွိသည့္ အေဖာ္မြန္ေကာင္းတစ္ဦးကုိ သူမ ရည္မွန္းထားသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက မည္သူမွ်မရလည္း ေနပါေစေတာ့ဟူ၍ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားသူျဖစ္သည္။
ယင္းအေျခအေနမွာပင္ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္ေသာ မီဒီယာမ်ားက ဇီဇာေၾကာင္ေသာ ပညာတတ္အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ရည္ရြယ္ေသာေ၀ဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား တရစပ္ေဖာ္ျပလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ တ႐ုတ္အမ်ဳိး သမီးထု ဖက္ဒေရးရွင္း၏ ၀က္ဘ္ဆိုက္စာမ်က္ႏွာ၌ ေရးသားထားေသာ ေဆာင္းပါးတြင္ ““လွပေသာအမ်ဳိး သမီးမ်ားမွာခ်မ္းသာ၍ ၾသဇာႀကီးမားေသာ မိသားစုအတြင္းမွ အမ်ဳိးသားႏွင့္ၾကင္ဖက္ ျဖစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပညာမ်ားစြာတတ္ရန္ မလိုအပ္ေပ။ သို႔ေသာ္ သာမန္ရြက္ၾကမ္း ေရက်ဳိအဆင့္ႏွင့္ ႐ုပ္ရည္မေျပျပစ္ေသာ မိန္းကေလးမ်ားမွာမူ ယင္းကဲ့သုိ႔အဆင့္အတန္းျမင့္ေသာ အမ်ဳိးသားကို ရွာေဖြရန္ခက္ခဲမည္ျဖစ္သည္””ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။
““အဆိုပါအမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ သူမတို႔၏(အိမ္ေထာင္ဖက္ရွာရာ၌)ၿပဳိင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္းကို ျမႇင့္တင္ရန္ ပညာအရည္အခ်င္းကိုအသဲအမဲ တြန္းတင္လာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ငယ္ရြယ္စဥ္ လက္ထပ္ရန္အခါ ေကာင္း၌ပညာျဖင့္လံုးပန္းေနၿပီး မဟာဘြဲ႕၊ ေဒါက္တာဘြဲ႕မ်ားရရွိခ်ိန္တြင္ အရြယ္လြန္ တစ္စိတ္ဟိုင္း၍ တစ္ကိုယ္တည္း အပ်ဳိႀကီးမ်ားျဖစ္ရကုန္၏””ဟု ယင္းေဆာင္းပါးတြင္ ေရးသားထားသည္။ ယင္း ၀က္ဘ္ဆိုက္စာ မ်က္ႏွာတြင္ ““ပ်ဳိက်န္ရစ္ႀကီးမ်ား””ဟု၎တို႔ သံုးႏႈန္းေခၚေ၀ၚသည့္ အခ်ိန္တန္အိမ္ ေထာင္မျပဳေသးေသာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေၾကာင္း ေရးသားထားသည့္ ေဆာင္းပါးေပါင္း၁၅ပုဒ္ထက္ မနည္းျဖင့္ လံႈ႕ေဆာ္ပညာေပးရန္ အားထုတ္ထားသည္။ ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား လူၾကားထဲ ေပၚလြင္ထင္ရွားေအာင္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ ေအာင္သြယ္အႀကံေပးခ်က္မ်ားအျပင္ အရြယ္လြန္မွအိမ္ေထာင္ျပဳခ်င္စိတ္ေပါက္လာေသာ (ႀကီးမွ၀က္သက္ေပါက္ေသာ)စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေျခအေန အေပၚေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားပင္ ပါ၀င္ သည္။  လြန္ခဲ့ေသာလအနည္းငယ္က အဆိုပါ၀က္ဘ္ဆိုက္စာမ်က္ႏွာမွ ““ပ်ဳိက်န္ရစ္ႀကီးမ်ား””ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းကို ဖယ္ရွားခဲ့သည္။ ယခုအခါ ယင္းေနရာတြင္ လက္မထပ္ရေသးေသာ “အရြယ္လြန္”အမ်ဳိးသမီးမ်ား (အသက္၂၇ႏွစ္ ေက်ာ္၊ တစ္ခါတစ္ရံ ၃၀ ေက်ာ္ အရြယ္ကိုရည္ညႊန္း၍) ဟူ၍ အစားထိုးေဖာ္ျပသည္။ သို႔ေသာ္မူလ အသံုးအႏႈန္းျဖစ္ေသာ““ပ်ဳိက်န္ ရစ္ႀကီးမ်ား””ကို အျခားေနရာမ်ား၌ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳေနၾကသည္။
““ဒီအသံုးအႏႈန္းကို ေပၚပင္တစ္ခုလို သံုးေနၾကတယ္။ ဒါဟာ လက္မထပ္ရေသးတဲ့ အရြယ္လြန္အမ်ဳိးသမီး ေတြကို အျမင္ေသးသိမ္ေအာင္လုပ္တာပါ။ဒါေၾကာင့္ မီဒီယာေတြအေနနဲ႔ ဒီအသံုးအႏႈန္းကို မသံုးသင့္ေတာ့ ပါဘူး။ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕ လူ႕အခြင့္အေရးကိုေလးစားသင့္ပါတယ္””ဟု တ႐ုတ္အမ်ဳိးသမီးထု ဖက္ဒေရးရွင္း၏အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္ေသာအုပ္စုတစ္စုျဖစ္သည့္ အိမ္ေထာင္ေရး ႏွင့္မိသားစုေရးရာ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဖန္အိုင္ဂူယိုကဆိုသည္။
အသက္ ၂၇ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၃၀ႏွစ္ အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို““ပ်ဳိက်န္ရစ္ႀကီး မ်ား”ဟု ေခၚေ၀ၚမႈမွာ ေရွးတုန္းကတ႐ုတ္ႏို္င္ငံ၏ ဓေလ့အရဆိုလွ်င္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ ျမတ္လွေပမည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ အမ်ဳိးသမီး ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္သားေမြး ေသာဓေလ့က ရွည္ၾကာစြာတည္ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ပညာတတ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားျပားလာေနသည့္ေဒသမ်ား၌ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အိမ္ေထာင္ျပဳသည့္ပ်မ္းမွ်အရြယ္မွာ ျမင့္ျမင့္လာ ေနသည္။ ၁၉၅၀တြင္ တ႐ုတ္ၿမဳိ႕ျပမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အိမ္ေထာင္ျပဳသည့္ ပ်မ္းမွ်အသက္အရြယ္မွာ၂၀အနီးသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အျဖစ္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္မူ ပ်မ္းမွ်အရြယ္မွာ ၂၅ႏွစ္ အထိျဖစ္သြားၿပီး ယခုမ်က္ေမွာက္ ၌မူ ၂၇ ႏွစ္၀န္းက်င္ခန္႔သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ အဲလစ္ဆာဟု အဂၤလိပ္နာမည္ ေပးထားေသာ ၂၉ႏွစ္အရြယ္ ေစ်းကြက္အမႈေဆာင္အရာရွိအမ်ဳိးသမီးက သူမ၏အရြယ္ႏွင့္အိမ္ေထာင္မရွိျဖစ္ေနျခင္းမွာမ်ားစြာ မဆိုးလွေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။
““တစ္ေယာက္တည္းေနေတာ့ ကၽြန္မႀကဳိက္တာကၽြန္မလုပ္ႏိုင္တယ္။ ႀကဳိက္တဲ့အခ်ိန္ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ အခ်ိန္ျဖဳန္းလို႔ ရတယ္။ ကၽြန္မရဲ႕အလုပ္ကို ကၽြန္မခ်စ္တယ္။ ကၽြန္မဘာသာကၽြန္မလုပ္ႏိုင္တဲ့ အရာေတြမွ အမ်ားႀကီးပဲ။ စာဖတ္တာ၊ ႐ုပ္ရွင္သြားၾကည့္တာစသျဖင့္ေပါ့။ ကၽြန္မ ပတ္၀န္းက်င္မွာလည္း တစ္ကိုယ္ေရေန ထိုင္တဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ကၽြန္မတို႔ေတြ အခ်င္းခ်င္း အခ်ိန္ေတြအမ်ား ႀကီးျဖဳန္းေနလို႔ရတယ္ေလ””ဟု သူမကေျပာဆိုသည္။
သို႔ေသာ္ သူမ၏မိဘမ်ားက ေန႔လည္ စာစားခ်ိန္ ခဏတာအား လပ္သည့္အေတာအတြင္း ၾကင္ယာဖက္ရွာေစလိုၾကသည္။ သူမအေနႏွင့္လည္း မိဘမ်ား ဆႏၵအရ ၾကင္ယာဖက္ေတြ႕ဆံုမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ သူမေတြ႕ဆံုခဲ့ရသည့္သူမ်ားမွာ မစြံေၾကာင္းသူမကဆိုသည္။ သူမအေနႏွင့္ ယင္းသို႔မလုပ္ခ်င္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ မိဘမ်ား၏စိုးရိမ္စိတ္ကို ေျဖေဖ်ာက္ေပးလိုေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္သူမအေနႏွင့္ ၾကင္ဖက္ေတြ႕ဆံုမႈအေပၚ ယံုၾကည္မႈမရွိေၾကာင္း အဲလစ္ဆာကဆိုသည္။
အဲလစ္ဆာက သူမအေနႏွင့္သင့္ေတာ္သည့္ အမ်ဳိးသားကို ေတြ႕ဆံုခ်စ္ႀကဳိက္ရန္ ရည္မွန္းထား ေသာ္လည္းေဆာက္ျဖစ္မွသာ ေက်ာင္းဒကာဟု ဆိုႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆုိသည္။
Ref: China's leftover women', unmarried at 27 BY Mary Kay Magistad, RRI's The World, Beijing
ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...