ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: တ႐ုတ္နိုင္ငံသားႏွင့္လက္ထပ္ထိမ္းျမားရန္ ေသြးေဆာင္ စည္း႐ုံးသူမ်ားအား အေရးယူ

Thursday, 14 March 2013

တ႐ုတ္နိုင္ငံသားႏွင့္လက္ထပ္ထိမ္းျမားရန္ ေသြးေဆာင္ စည္း႐ုံးသူမ်ားအား အေရးယူ


Photo: တ႐ုတ္နိုင္ငံသားႏွင့္လက္ထပ္ထိမ္းျမားရန္ ေသြးေဆာင္
စည္း႐ုံးသူမ်ားအား အေရးယူ
Thursday, March 14, 2013

၁၂-၃-၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ ၁၅၁၅ အခ်ိန္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ လားရွိုးၿမိဳ႕နယ္၊ မန္အိုင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ နမ့္စမ္ေက်းရြာတြင္ တစ္ခုလပ္/အပ်ိဳမ်ားမွ တ႐ုတ္နိုင္ငံသားမ်ားအား ယူမည့္သူရွိက တင့္ေတာင္းတင့္တယ္
ေတာင္းရမ္းယူမည္ဟု လွည့္လည္ေျပာဆိုေနသူ လားရွိုးၿမိဳ႕၊ (၁၂)ရပ္ကြက္၊ နယ္ေျမ(၁၇)ေန မေအးရင္ (ခ)အားလၽွံ(၄၃)ႏွစ္ႏွင့္ လားရွိုးၿမိဳ႕နယ္၊ မန္အိုင္ေက်းရြာေန ေဒၚေအးျဖစ္(၅၆)ႏွစ္တို႔ ၂ ဦးအား နမ့္စမ္
ေက်းရြာသူႀကီးအိမ္တြင္ ေခၚေဆာင္ထားေၾကာင္းသတင္းအရ လားရွိုးလူကုန္ကူးမွု(အထူး)အဖြဲ႕မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့သည္။ 

ထိုသို႔စစ္ေဆးခဲ့ရာ မေအးရင္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ(၇)လခန္႔က
ေဒၚေအးျဖစ္၏သမီးျဖစ္သူ မေအးလင္းယုံ(၃ဝ)ႏွစ္အား တ႐ုတ္နိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္၊ လင္ခ်န္းၿမိဳ႕အနီးေန တ႐ုတ္နိုင္ငံသား ေရွာက္ဖူက်န္ ဆိုသူႏွင့္ လက္ထပ္ေပးခဲ့ၿပီး ေတာင္းရမ္းခေငြက်ပ္(၁၂)သိန္းအား မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚေအးျဖစ္မွ လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း၊ ၈-၂-၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္
ေဒၚေအးျဖစ္သည္ မေအးရင္ႏွင့္အတူ လင္ခ်န္းၿမိဳ႕သို႔လိုက္သြားၿပီး မေအးရင္၏ခင္ပြန္းျဖစ္သူ တ႐ုတ္နိုင္ငံသား ေက်ာ့ျမင္ေခ်ာင္၏
အစ္ကိုဝမ္းကြဲေတာ္စပ္သူ လီရွန္းခ်န္သည္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ လက္ထပ္လိုေၾကာင္း၊ ေတာင္းရမ္းခအျဖစ္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၁ဝဝဝဝ)
ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္ကိုလည္း တာဝန္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာသျဖင့္ ၎တို႔ ၂ ဦးသည္ ေက်ာ့ျမင္ေခ်ာင္ႏွင့္လီရွန္းခ်န္တို႔ 
၂ ဦးအား ၄-၃-၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔က ခ်င္းေရြေဟာ္မွ တဆင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ အတြင္းသို႔ေခၚေဆာင္လာကာ လားရွိုးၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္(၁၂)ရွိ မေအးရင္ ငွားရမ္း ေနထိုင္သည့္ေနအိမ္တြင္ တည္းခိုေနထိုင္ေစခဲ့ေၾကာင္း၊ 
ထို႔ေနာက္ လီရွန္းခ်န္ႏွင့္လက္ထပ္မည့္ အမ်ိဳးသမီးအား လိုက္လံ စည္း႐ုံးေခၚေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။ 

သို႔ျဖစ္၍ မေအးရင္၏ ေနအိမ္အား သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ရာ
၎၏ေနအိမ္ တြင္ တည္းခိုေနထိုင္ေနသည့္ ေက်ာ့ျမင္ေခ်ာင္ (၃၉)ႏွစ္
ႏွင့္ လီရွန္းခ်န္(၃ဝ)ႏွစ္တို႔ ၂ဦးအား ေတြ႕ရွိဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေသာေၾကာင့္
ေဒၚေအးျဖစ္၊ မေအးရင္(ခ)အားလၽွံ၊ ေက်ာ့ျမင္ေခ်ာင္ႏွင့္ လီရွန္းခ်န္တို႔ ၄ ဦးအား လားရွိုးအမွတ္(၁)ရဲစခန္း (ပ)၁၁၆/၂ဝ၁၃၊ လူကုန္ကူးမွု တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးဥပေဒပုဒ္မ ၂၄/၃၂ ျဖင့္ အမွုဖြင့္စစ္ေဆးလ်က္
ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Myanmar Police Force၁၂-၃-၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔ ၁၅၁၅ အခ်ိန္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ လားရွိုးၿမိဳ႕နယ္၊ မန္အိုင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ နမ့္စမ္ေက်းရြာတြင္ တစ္ခုလပ္/အပ်ိဳမ်ားမွ တ႐ုတ္နိုင္ငံသားမ်ားအား ယူမည့္သူရွိက တင့္ေတာင္းတင့္တယ္
ေတာင္းရမ္းယူမည္ဟု လွည့္လည္ေျပာဆိုေနသူ လားရွိုးၿမိဳ႕၊ (၁၂)ရပ္ကြက္၊ နယ္ေျမ(၁၇)ေန မေအးရင္ (ခ)အားလၽွံ(၄၃)ႏွစ္ႏွင့္ လားရွိုးၿမိဳ႕နယ္၊ မန္အိုင္ေက်းရြာေန ေဒၚေအးျဖစ္(၅၆)ႏွစ္တို႔ ၂ ဦးအား နမ့္စမ္
ေက်းရြာသူႀကီးအိမ္တြင္ ေခၚေဆာင္ထားေၾကာင္းသတင္းအရ လားရွိုးလူကုန္ကူးမွု(အထူး)အဖြဲ႕မွ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားက သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ထိုသို႔စစ္ေဆးခဲ့ရာ မေအးရင္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ(၇)လခန္႔က


ေဒၚေအးျဖစ္၏သမီးျဖစ္သူ မေအးလင္းယုံ(၃ဝ)ႏွစ္အား တ႐ုတ္နိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္၊ လင္ခ်န္းၿမိဳ႕အနီးေန တ႐ုတ္နိုင္ငံသား ေရွာက္ဖူက်န္ ဆိုသူႏွင့္ လက္ထပ္ေပးခဲ့ၿပီး ေတာင္းရမ္းခေငြက်ပ္(၁၂)သိန္းအား မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚေအးျဖစ္မွ လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း၊ ၈-၂-၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔တြင္
ေဒၚေအးျဖစ္သည္ မေအးရင္ႏွင့္အတူ လင္ခ်န္းၿမိဳ႕သို႔လိုက္သြားၿပီး မေအးရင္၏ခင္ပြန္းျဖစ္သူ တ႐ုတ္နိုင္ငံသား ေက်ာ့ျမင္ေခ်ာင္၏
အစ္ကိုဝမ္းကြဲေတာ္စပ္သူ လီရွန္းခ်န္သည္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ လက္ထပ္လိုေၾကာင္း၊ ေတာင္းရမ္းခအျဖစ္ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၁ဝဝဝဝ)
ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္ကိုလည္း တာဝန္ယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း
ေျပာသျဖင့္ ၎တို႔ ၂ ဦးသည္ ေက်ာ့ျမင္ေခ်ာင္ႏွင့္လီရွန္းခ်န္တို႔
၂ ဦးအား ၄-၃-၂ဝ၁၃ ရက္ေန႔က ခ်င္းေရြေဟာ္မွ တဆင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ အတြင္းသို႔ေခၚေဆာင္လာကာ လားရွိုးၿမိဳ႕၊ ရပ္ကြက္(၁၂)ရွိ မေအးရင္ ငွားရမ္း ေနထိုင္သည့္ေနအိမ္တြင္ တည္းခိုေနထိုင္ေစခဲ့ေၾကာင္း၊
ထို႔ေနာက္ လီရွန္းခ်န္ႏွင့္လက္ထပ္မည့္ အမ်ိဳးသမီးအား လိုက္လံ စည္း႐ုံးေခၚေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ရသည္။

သို႔ျဖစ္၍ မေအးရင္၏ ေနအိမ္အား သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့ရာ
၎၏ေနအိမ္ တြင္ တည္းခိုေနထိုင္ေနသည့္ ေက်ာ့ျမင္ေခ်ာင္ (၃၉)ႏွစ္
ႏွင့္ လီရွန္းခ်န္(၃ဝ)ႏွစ္တို႔ ၂ဦးအား ေတြ႕ရွိဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေသာေၾကာင့္
ေဒၚေအးျဖစ္၊ မေအးရင္(ခ)အားလၽွံ၊ ေက်ာ့ျမင္ေခ်ာင္ႏွင့္ လီရွန္းခ်န္တို႔ ၄ ဦးအား လားရွိုးအမွတ္(၁)ရဲစခန္း (ပ)၁၁၆/၂ဝ၁၃၊ လူကုန္ကူးမွု တားဆီးႏွိမ္နင္းေရးဥပေဒပုဒ္မ ၂၄/၃၂ ျဖင့္ အမွုဖြင့္စစ္ေဆးလ်က္
ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Myanmar Police Force

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...