ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: သီေပါၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘိန္းမဲမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ

Thursday, 14 March 2013

သီေပါၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘိန္းမဲမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ


Photo: သီေပါၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘိန္းမဲမ်ား ဖမ္းဆီးရမိ

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ား သည္ မတ္လ(၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ဘိန္းမဲမ်ား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သီေပါၿမိဳ႕ ရဲစခန္းမွ ဒုရဲအုပ္ ဆန္း၀င္း ဦးစီးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားပါ၀င္သည့္ ပူးေပါင္း အဖြဲ႕သည္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ တံုစင့္ေက်းရြာရွိ ဦးအိုက္၀ူး ေနအိမ္သို႔ သတင္းအရ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြရာမွ ဘိန္းမဲမ်ား ရွာေဖြဖမ္းဆည္းရမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဦးအိုက္၀ူး ေနအိမ္မ်က္ႏွာက်က္ သံုးထပ္သားေပၚမွ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္အျဖဴေရာင္ျဖင့္ ထည့္ထားေသာ ဘိန္းမဲ (၃၀)ဂရမ္ခန္႔၊ ေနအိမ္၀န္းအတြင္း ပန္းခင္းထဲ တြင္ ႏွီးပလိုင္းျဖင့္ ထည့္ထားေသာ ဘိန္းမဲ(၃၆၀)ဂရမ္ခန္႔ စုစုေပါင္း ဘိန္းမဲအေလးခ်ိန္(၃၉၀) ဂရမ္ခန္႔၊ ကာလတန္ဖိုး အားျဖင့္ (၃၅၀၀၀၀) က်ပ္ခန္႔ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

ဘိန္းမဲမ်ား တရားမ၀င္ လက္၀ယ္ေတြ႕ရွိသူ ဦးအိုက္၀ူးအား သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ ရဲစခန္းမွ မယ(ပ)/၂၀၁၃၊ မူး/စိတ္ ပုဒ္မ၊ ၁၅/၁၉(က)ျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း သိရသည္။ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ား သည္ မတ္လ(၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ဘိန္းမဲမ်ား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သီေပါၿမိဳ႕ ရဲစခန္းမွ ဒုရဲအုပ္ ဆန္း၀င္း ဦးစီးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားပါ၀င္သည့္ ပူးေပါင္း အဖြဲ႕သည္ သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ တံုစင့္ေက်းရြာရွိ ဦးအိုက္၀ူး ေနအိမ္သို႔ သတင္းအရ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြရာမွ ဘိန္းမဲမ်ား ရွာေဖြဖမ္းဆည္းရမိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဦးအိုက္၀ူး ေနအိမ္မ်က္ႏွာက်က္ သံုးထပ္သားေပၚမွ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္အျဖဴေရာင္ျဖင့္ ထည့္ထားေသာ ဘိန္းမဲ (၃၀)ဂရမ္ခန္႔၊ ေနအိမ္၀န္းအတြင္း ပန္းခင္းထဲ တြင္ ႏွီးပလိုင္းျဖင့္ ထည့္ထားေသာ ဘိန္းမဲ(၃၆၀)ဂရမ္ခန္႔ စုစုေပါင္း ဘိန္းမဲအေလးခ်ိန္(၃၉၀) ဂရမ္ခန္႔၊ ကာလတန္ဖိုး အားျဖင့္ (၃၅၀၀၀၀) က်ပ္ခန္႔ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

ဘိန္းမဲမ်ား တရားမ၀င္ လက္၀ယ္ေတြ႕ရွိသူ ဦးအိုက္၀ူးအား သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ ရဲစခန္းမွ မယ(ပ)/၂၀၁၃၊ မူး/စိတ္ ပုဒ္မ၊ ၁၅/၁၉(က)ျဖင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...