ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူ အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕က အျပစ္မ့ဲ ျပည္သူ ႏွစ္ဦးအား အေၾကာင္းမ့ဲ သတ္ျဖတ္

Tuesday, 12 March 2013

အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူ အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕က အျပစ္မ့ဲ ျပည္သူ ႏွစ္ဦးအား အေၾကာင္းမ့ဲ သတ္ျဖတ္


Photo: အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူ အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕က အျပစ္မ့ဲ ျပည္သူ ႏွစ္ဦးအား အေၾကာင္းမ့ဲ သတ္ျဖတ္ 

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပုိင္း) မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ ပန္က်ဳံရြာအနီး လူႏွစ္ဦး ေသဆံုးေနေၾကာင္း သတင္းအရ မတ္ ၉ ရက္ နံနက္ပုိင္းက နယ္ေျမခံလံုၿခံဳေရး အဖြဲ႕မ်ားမွ သြားေရာက္ ရွင္းလင္းစဥ္ ေသနတ္ ဒဏ္ရာ မ်ားျဖင့္ ေသဆံုးေနေသာ အရပ္သား အေလာင္း ႏွစ္ေလာင္းႏွင့္ အေလာင္း မ်ား အနီး ၁ဝ ကုိက္ခန္႔ အကြာတြင္ အမ္-၂၂ က်ည္ခြံ ေလးခြံ တို႔အား ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္အား စိစစ္ခ်က္အရ ေသဆံုး သူႏွစ္ဦးမွာ ပန္က်ဳံရြာ၌ ေနထုိင္ေသာ အုိက္လိတ္ႏွင့္ အုိက္ဆာတို႔ ႏွစ္ဦးျဖစ္ ေၾကာင္းသိရွိရၿပီး ၎တုိ႔ ႏွစ္ဦးသည္ မတ္ ၈ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲခန္႔ ကရြာႏွင့္ ၁ မုိင္ခန္႔ ေဝးေသာ ေတာတြင္းသို႔ အမဲပစ္ရန္ သြားေရာက္ခဲ့စဥ္ အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕မွ ေတြ႕ရွိ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး အေၾကာင္းမဲ့ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံခ့ဲ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူဆယ္ၿမိဳ႕ နယ္ရဲစခန္းမွ တရား ဥပေဒအရ အမႈဖြင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပုိင္း) မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ ပန္က်ဳံရြာအနီး လူႏွစ္ဦး ေသဆံုးေနေၾကာင္း သတင္းအရ မတ္ ၉ ရက္ နံနက္ပုိင္းက နယ္ေျမခံလံုၿခံဳေရး အဖြဲ႕မ်ားမွ သြားေရာက္ ရွင္းလင္းစဥ္ ေသနတ္ ဒဏ္ရာ မ်ားျဖင့္ ေသဆံုးေနေသာ အရပ္သား အေလာင္း ႏွစ္ေလာင္းႏွင့္ အေလာင္း မ်ား အနီး ၁ဝ ကုိက္ခန္႔ အကြာတြင္ အမ္-၂၂ က်ည္ခြံ ေလးခြံ တို႔အား ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္အား စိစစ္ခ်က္အရ ေသဆံုး သူႏွစ္ဦးမွာ ပန္က်ဳံရြာ၌ ေနထုိင္ေသာ အုိက္လိတ္ႏွင့္ အုိက္ဆာတို႔ ႏွစ္ဦးျဖစ္ ေၾကာင္းသိရွိရၿပီး ၎တုိ႔ ႏွစ္ဦးသည္ မတ္ ၈ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲခန္႔ ကရြာႏွင့္ ၁ မုိင္ခန္႔ ေဝးေသာ ေတာတြင္းသို႔ အမဲပစ္ရန္ သြားေရာက္ခဲ့စဥ္ အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕မွ ေတြ႕ရွိ ဖမ္းဆီးခံရၿပီး အေၾကာင္းမဲ့ လက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံခ့ဲ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။

ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မူဆယ္ၿမိဳ႕ နယ္ရဲစခန္းမွ တရား ဥပေဒအရ အမႈဖြင့္ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...