ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ရဲတပ္သားတစ္ဦး ထြက္ေျပးမႈ အလုံရဲစခန္းတြင္ျဖစ္ပြား

Friday, 8 March 2013

တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ရဲတပ္သားတစ္ဦး ထြက္ေျပးမႈ အလုံရဲစခန္းတြင္ျဖစ္ပြား


Photo: တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ရဲတပ္သားတစ္ဦး ထြက္ေျပးမႈ အလုံရဲစခန္းတြင္ျဖစ္ပြား
Friday, March 8, 2013

သက္ဆိုင္ရာ ရဲစခန္းအတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ရဲတပ္သားတစ္ဦး ထြက္ေျပးမႈ အလုံရဲစခန္းတြင္ ယေန႔ မတ္ ၈ ရက္ နံနက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ၎စခန္းမွ သိရသည္။

ယင္းေန႔တာ၀န္က် ရဲတပ္သား တစ္ဦးက “ထြက္ေျပးသြားတာ ရဲတပ္သားတစ္ဦးပါ။ အခုေတာ့ ရွာေဖြေနတုန္းပါ” ဟုသာ ေျဖၾကားသည္။

ယခု ထြက္ေျပးသြားသူ ရဲတပ္သားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ကို အလံုၿမဳိ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရုံးသို႔ သြားေရာက္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း တာ၀န္ရွိသူ မရွိသျဖင့္ မေျဖဆိုႏုိင္ေၾကာင္း တာ၀န္က် ရဲတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ရဲေျပးစာရင္းတြင္ ယခုျဖစ္စဥ္ မတုိင္မီ အလုံၿမဳိ႕နယ္ ရဲစခန္းမွ ထြက္ေျပး ရဲတပ္သား ခုနစ္ဦးအထိ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဓာတ္ပုံ - အလုံၿမဳိ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရုံးကို မတ္ ၈ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

Eleven Media Groupသက္ဆိုင္ရာ ရဲစခန္းအတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ရဲတပ္သားတစ္ဦး ထြက္ေျပးမႈ အလုံရဲစခန္းတြင္ ယေန႔ မတ္ ၈ ရက္ နံနက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ၎စခန္းမွ သိရသည္။

ယင္းေန႔တာ၀န္က် ရဲတပ္သား တစ္ဦးက “ထြက္ေျပးသြားတာ ရဲတပ္သားတစ္ဦးပါ။ အခုေတာ့ ရွာေဖြေနတုန္းပါ” ဟုသာ ေျဖၾကားသည္။

ယခု ထြက္ေျပးသြားသူ ရဲတပ္သားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ကို အလံုၿမဳိ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရုံးသို႔ သြားေရာက္ ေမးျမန္းခဲ့ေသာ္လည္း တာ၀န္ရွိသူ မရွိသျဖင့္ မေျဖဆိုႏုိင္ေၾကာင္း တာ၀န္က် ရဲတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ရဲေျပးစာရင္းတြင္ ယခုျဖစ္စဥ္ မတုိင္မီ အလုံၿမဳိ႕နယ္ ရဲစခန္းမွ ထြက္ေျပး ရဲတပ္သား ခုနစ္ဦးအထိ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဓာတ္ပုံ - အလုံၿမဳိ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရုံးကို မတ္ ၈ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...