ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မန္း တံတားဦးတြင္ မ်က္မျမင္မိခင္အားလုပ္ေၾကြးေနသူမိန္းကေလးတစ္ဦး အသတ္ခံရမွုႏွင့့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ား ေတာင္းဆို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

Monday, 11 March 2013

မန္း တံတားဦးတြင္ မ်က္မျမင္မိခင္အားလုပ္ေၾကြးေနသူမိန္းကေလးတစ္ဦး အသတ္ခံရမွုႏွင့့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ား ေတာင္းဆို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္


Photo: မန္း တံတားဦးတြင္ မ်က္မျမင္မိခင္အားလုပ္ေၾကြးေနသူမိန္းကေလးတစ္ဦး
အသတ္ခံရမွုႏွင့့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ား ေတာင္းဆို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္
Monday, March 11, 2013

မန္းတိုင္းေဒသႀကီးတံတားဦးရဲ႕စခန္းေရွ႕တြင္ယေန႔မနက္က
မ်က္မျမင္အသက္၇၀ေက်ာ္မိခင္အားလုပ္ေၾကြးေနသူမိန္းကေလးတစ္ဦး
အသတ္ခံရမွုႏွင့့္ပတ္သက္၍ေဒသခံမ်ား၏ေတာင္းဆို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ
တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္မွာ ယခုလ ၈ရက္ေန႔တြင္ တံတားဦးၿမိဳ႕ရွိ ျမင္း၀န္သုသာန္
ထဲတြင္ လူေသအေလာင္းတစ္ေလာင္းေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး အဆိုပါအဆိုပါ 
လူေသအေလာင္းမွာ တံတားဦးၿမိဳ႕ တြင္ ေနထိုင္သူ မစန္းစန္း၀င္း(ခ)
မဂြတိုျဖစ္ေၾကာင္း၊ မုဒိမ္းက်င့္၊ လူသတ္ကာ၊ လုယက္မႈမ်ား
က်ဴးလြန္ထားခံရၿပီး တရားခံဆိုသူအား အဆိုပါေန႔တြင္
ေန႔ခ်င္းဖမ္းမိေၾကာင္းသိရသည္။

လူသတ္တရားခံဟု ယူဆရသူ ကို----သည္ ၿမိဳ႕သာ ၿမိဳ႕လက္ဖက္ရည္ 
ဆိုင္တစ္ဆိုင္တြင္ ေသဆံုးသူထံမွ ရယူထားသည့္ နားကပ္၊
လက္စြပ္ႏွင့္အတူ ဖမ္းမိထားၿပီးျဖစ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေသဆံုးသူ မစန္းစန္း၀င္း(ခ)မဂြတိုမွာ မ်က္မျမင္အသက္၇၀ေက်ာ္
မိခင္အားလုပ္ေၾကြးေနၿပီး အတန္းပညာေကာင္းစြာမရွိျခင္း၊ စကားမပီျခင္း၊
မိခင္အား ေခါင္းရြက္ေစ်းသည္အျဖစ္ ေစ်လွည့္လည္ေရာင္းကာ
က်ံဳရာက်ပန္းလုပ္ကုိင္ၿပီး မိခင္အားလုပ္ ေၾကြးေနသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္
စာနာစိတ္ျဖင့္ အခုလိုေတာင္းဆိုရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ရာတြင္
ပါ၀င္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ဒါမလုပ္သင့္ပါဘူး။ ဒီအမ်ဳိးသမီးက မိခင္မ်က္မျမင္ႀကီးကို
လုပ္ေၾကြးေနတာ။ စာေတာင္ေကာင္းေကာင္း တတ္တာမဟုတ္ဘူး။
ေသဒဏ္ေပးသင့္တယ္ဟုေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမွတရားခံအား ပုဒ္မ ၃၀၂၊ ၃၉၂ 
တို႔ျဖင့္ အေရးယူထားၿပီးတရားခံအားထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း
ဥပေဒအတုိင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း တာ၀န္က် ရဲမွဴးက ေျပာသည္။

ဒီအမွဴအတြက္ အထက္ကေတာ့ ဘာမွ မညႊန္ၾကားေသးဘူး။ 
မနက္ကသူတို႔ဆႏၵကို ေတာင္းဆိုတဲ့လူ ပါသလို တရားခံကို
ရံုးထုတ္မယ္ဆိုလို႔ျမင္ဘူးခ်င္လို႔ လာၾကည့္တဲ့ သူေတြလည္း ပါတယ္။
ဥပေဒအတုိင္း လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ ဟု အဆုိ ရဲမွဴးက ေျပာသည္။

သတင္း-ဖိုးလျပည့္၊
ဓာတ္ပံု - ဒိုးႀကီး
Popular Myanmar News Journal
မန္းတိုင္းေဒသႀကီးတံတားဦးရဲ႕စခန္းေရွ႕တြင္ယေန႔မနက္က
မ်က္မျမင္အသက္၇၀ေက်ာ္မိခင္အားလုပ္ေၾကြးေနသူမိန္းကေလးတစ္ဦး
အသတ္ခံရမွုႏွင့့္ပတ္သက္၍ေဒသခံမ်ား၏ေတာင္းဆို ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ
တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္မွာ ယခုလ ၈ရက္ေန႔တြင္ တံတားဦးၿမိဳ႕ရွိ ျမင္း၀န္သုသာန္
ထဲတြင္ လူေသအေလာင္းတစ္ေလာင္းေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး အဆိုပါအဆိုပါ
လူေသအေလာင္းမွာ တံတားဦးၿမိဳ႕ တြင္ ေနထိုင္သူ မစန္းစန္း၀င္း(ခ)
မဂြတိုျဖစ္ေၾကာင္း၊ မုဒိမ္းက်င့္၊ လူသတ္ကာ၊ လုယက္မႈမ်ား
က်ဴးလြန္ထားခံရၿပီး တရားခံဆိုသူအား အဆိုပါေန႔တြင္
ေန႔ခ်င္းဖမ္းမိေၾကာင္းသိရသည္။

လူသတ္တရားခံဟု ယူဆရသူ ကို----သည္ ၿမိဳ႕သာ ၿမိဳ႕လက္ဖက္ရည္
ဆိုင္တစ္ဆိုင္တြင္ ေသဆံုးသူထံမွ ရယူထားသည့္ နားကပ္၊
လက္စြပ္ႏွင့္အတူ ဖမ္းမိထားၿပီးျဖစ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါေသဆံုးသူ မစန္းစန္း၀င္း(ခ)မဂြတိုမွာ မ်က္မျမင္အသက္၇၀ေက်ာ္
မိခင္အားလုပ္ေၾကြးေနၿပီး အတန္းပညာေကာင္းစြာမရွိျခင္း၊ စကားမပီျခင္း၊
မိခင္အား ေခါင္းရြက္ေစ်းသည္အျဖစ္ ေစ်လွည့္လည္ေရာင္းကာ
က်ံဳရာက်ပန္းလုပ္ကုိင္ၿပီး မိခင္အားလုပ္ ေၾကြးေနသူျဖစ္ေသာေၾကာင့္
စာနာစိတ္ျဖင့္ အခုလိုေတာင္းဆိုရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵထုတ္ ေဖာ္ရာတြင္
ပါ၀င္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ဒါမလုပ္သင့္ပါဘူး။ ဒီအမ်ဳိးသမီးက မိခင္မ်က္မျမင္ႀကီးကို
လုပ္ေၾကြးေနတာ။ စာေတာင္ေကာင္းေကာင္း တတ္တာမဟုတ္ဘူး။
ေသဒဏ္ေပးသင့္တယ္ဟုေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး တံတားဦးၿမိဳ႕နယ္ရဲစခန္းမွတရားခံအား ပုဒ္မ ၃၀၂၊ ၃၉၂
တို႔ျဖင့္ အေရးယူထားၿပီးတရားခံအားထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း
ဥပေဒအတုိင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္
ေၾကာင္း တာ၀န္က် ရဲမွဴးက ေျပာသည္။

ဒီအမွဴအတြက္ အထက္ကေတာ့ ဘာမွ မညႊန္ၾကားေသးဘူး။
မနက္ကသူတို႔ဆႏၵကို ေတာင္းဆိုတဲ့လူ ပါသလို တရားခံကို
ရံုးထုတ္မယ္ဆိုလို႔ျမင္ဘူးခ်င္လို႔ လာၾကည့္တဲ့ သူေတြလည္း ပါတယ္။
ဥပေဒအတုိင္း လုပ္ေဆာင္သြားမွာပါ ဟု အဆုိ ရဲမွဴးက ေျပာသည္။

သတင္း-ဖိုးလျပည့္၊
ဓာတ္ပံု - ဒိုးႀကီး
Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...