ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ အသက္မဲ႕ရုပ္ခႏၵာ

Thursday, 7 March 2013

ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ အသက္မဲ႕ရုပ္ခႏၵာ

ဒီ ပံုေလးကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ အသက္မဲ့သြားတဲ့ ရုပ္ခႏၶာေလးေပါ့။ဒီ ပံုေလးလဲ ဘယ္သူမွ ေတာ္ရံု မျမင္ဖူးေသးလို႕ ျပန္ျပီး မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ။အလြန္ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းတဲ့ အမွတ္တရ ဓာတ္ပံုေလး တစ္ပံုေပါ့ဗ်ာ။ဒီ ပံုေလးကို ေပးပို႕လာတဲ့ အစ္ကို Aung Ko အား Member မ်ားကိုယ္စားေက်းဇူးအထူး တင္ရွိပါတယ္ဗ်ာ။

ဒီ ပံုေလးကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ အသက္မဲ့သြားတဲ့ ရုပ္ခႏၶာေလးေပါ့။ဒီ ပံုေလးလဲ ဘယ္သူမွ ေတာ္ရံု မျမင္ဖူးေသးလို႕ ျပန္ျပီး မွ်ေ၀ေပးလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ။အလြန္ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းတဲ့ အမွတ္တရ ဓာတ္ပံုေလး တစ္ပံုေပါ့ဗ်ာ။ဒီ ပံုေလးကို ေပးပို႕လာတဲ့ အစ္ကို Aung Ko အား Member မ်ားကိုယ္စားေက်းဇူးအထူး တင္ရွိပါတယ္ဗ်ာ။
 
Aung Ko
from-rangonnewsdaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...