ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေဖ့ဘြတ္ မွာ gif ့ လွုပ္ရွားေနတဲ့ ပုံ တင္နည္း

Tuesday, 19 March 2013

ေဖ့ဘြတ္ မွာ gif ့ လွုပ္ရွားေနတဲ့ ပုံ တင္နည္း
ေဖ့ဘြတ္ကုိ Gif ပုံေတြတင္တာ နည္းလမ္းမ်ား..........
နည္းလမ္းေလးကုိ ေၿပာၿပမွာၿဖစ္ပါတယ္။ပထမဦးဆုံး ဒီလင့္ေလးကုိ သြားလုိက္ပါ။

 မိမိေဖ့ဘြတ္အေကာက္ ႏွင့္ Log in ကိုအရင္ဝင္မွသာရမွာၿဖစ္ပါတယ္။UPLOAD ANIMATED GIF ဟူေသာ စာသား(Buttom) ေလးကုိ ကလစ္ၿပီး မိမိကြန္ပ်ဴတာထဲရွိ Gif ပုံကုိေရြးၿပီး Upload တင္ေပးေနာ္..

ကြန္ပ်ဴတာ ထဲမွာရွိတဲ့ Gif ေဖာမတ္နဲ ့ လွဳပ္ရွားေနတဲ့ ပုံေလးကုိ ေရြးၿပီး Open ကုိ ႏွိပ္ပါ။DOWNLOAD AND CONVERT...ဟူၿပီး ပုံကုိ Upload လုပ္ေနပါလိမ့္မည္။

Upload တင္တာၿပီးသြားရင္ မိမိ Upload တင္တဲ့ ပုံေလး ေပၚလာပါလိမ့္မည္။ အေပၚရွိ PUBLISH TO FACEBOOK ကုိႏွိပ္လုိက္ပါ။
Poste an deine Pinnwand ဟူၿပီး Box တစ္ခုက်လာပါလိမ့္မည္။ ေအာက္ေၿခရွိ Tellen ကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ။
Tellen ကုိ ႏွိပ္လုိက္ရင္ေတာ့ မိမိ ေဖ့ဘြတ္ Timeline ေပၚမွာ gif ေဖာမတ္နဲ ့ လွုပ္ေနတဲ့ပုံေလးကုိ Share လုပ္ၿပီးပါၿပီ။ Play Buttom ေလးကုိ ႏွိပ္ၿပီး Gif ေဖာမတ္နဲ ့ ပုံေလးကုိ ၾကည့္ႏုိင္ပါၿပီ။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ ေဖ့ဘြတ္စာမ်က္ႏွာေပၚကုိ Gif ေဖာမတ္နဲ ့ပုံေလးကုိ ေအာင္ၿမင္စြာ Upload တင္ၿပီးပါၿပီ။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...