ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: "(MAI) မွ ႏိုင္ငံတကာေလယာဥ္ လက္မွတ္(၅)ေစာင္ ကံစမ္း မဲေဖာက္မည္"

Monday, 4 March 2013

"(MAI) မွ ႏိုင္ငံတကာေလယာဥ္ လက္မွတ္(၅)ေစာင္ ကံစမ္း မဲေဖာက္မည္"


Photo: "(MAI) မွ  ႏိုင္ငံတကာေလယာဥ္ လက္မွတ္(၅)ေစာင္ ကံစမ္း မဲေဖာက္မည္"

ယေန႕ က်င္းပလွ်က္ရွိေသာ AFC Challenge Cup 2014 ေျခစစ္ပဲြတြင္ လာေရာက္အားေပးသည့္ ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ (MAI) မွ  ႏိုင္ငံတကာေလယာဥ္ လက္မွတ္(၅)ေစာင္ ကံစမ္း မဲေဖာက္မည္ဟုသိ၇သည္။  ျမန္မာႏွင့္ တရုတ္(တိုင္ေပ) ပဲြစဥ္တြင္ (၂)ေစာင္၊ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ျမန္မာႏွင့္ အိႏိၵယ ပဲြစဥ္တြင္ (၃)ေစာင္ ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ကံစမ္းမဲ ဖြင့္ေဖာက္ ေပးသြားမည္ေၾကာင္းသိရသည္။ ၄င္း Myanmar Airways International မွ ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ခ်ီးျမွင့္သည့္လက္မွတ္မ်ားမွာ  ရန္ကုန္ - ဘန္ေကာက္ - ရန္ကုန္ အသြားအျပန္ လက္မွတ္မ်ားျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ ☼ယေန႕ က်င္းပလွ်က္ရွိေသာ AFC Challenge Cup 2014 ေျခစစ္ပဲြတြင္ လာေရာက္အားေပးသည့္ ပရိတ္သတ္မ်ားအတြက္ (MAI) မွ ႏိုင္ငံတကာေလယာဥ္ လက္မွတ္(၅)ေစာင္ ကံစမ္း မဲေဖာက္မည္ဟုသိ၇သည္။ ျမန္မာႏွင့္ တရုတ္(တိုင္ေပ) ပဲြစဥ္တြင္ (၂)ေစာင္၊ မတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ျမန္မာႏွင့္ အိႏိၵယ ပဲြစဥ္တြင္ (၃)ေစာင္ ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ကံစမ္းမဲ ဖြင့္ေဖာက္ ေပးသြားမည္ေၾကာင္းသိရသည္။ ၄င္း Myanmar Airways International မွ ပရိသတ္မ်ားအတြက္ ခ်ီးျမွင့္သည့္လက္မွတ္မ်ားမွာ ရန္ကုန္ - ဘန္ေကာက္ - ရန္ကုန္ အသြားအျပန္ လက္မွတ္မ်ားျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ ☼

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...