ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: (၆)လအရစ္က်စနစ္ျဖင္႔ ၀ယ္ယူႏိုင္သည္႔ ဟန္းဆက္ႏွင္႔ Tablet

Thursday, 28 March 2013

(၆)လအရစ္က်စနစ္ျဖင္႔ ၀ယ္ယူႏိုင္သည္႔ ဟန္းဆက္ႏွင္႔ Tablet

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း၌ မိုဘိုင္းဟန္းဆက္ႏွင္႔ Tabletမ်ားအား အရစ္က်ေငြေပးေခ်စနစ္ျဖင္႔ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိလာေၾကာင္း မိုဘိုင္းအေရာင္းဆိုင္မ်ားမွ သိရွိရသည္။
 
မိုဘိုင္းဟန္းဆက္မ်ားႏွင့္ Tablet မ်ားကို ၆ လ အရစ္က် ေငြေပးေခ်စနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးေနေၾကာင္း Today  Mobile ဖုန္းဆိုင္မွ သိရွိရသည္။
 
မတ္လ လကုန္ပိုင္းမွ စတင္ေရာင္ခ်ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး  ၆ လ ေငြေပးေခ်စနစ္ႏွင့္၀ယ္ယူသူမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္းကိုလည္း သိရသည္။
 
ကြ်န္ေတာ္က ခု Samsung Galaxy Mini ၀ယ္ထားတယ္၊ ရုံးက CEOက အာမခံေပးျပီး ယူထားတာ၊
၁၀ ေယာက္ေလာက္ ရွိတယ္၊ ၆ လဆိုေတာ့ ေငြေပးရတာတစ္လံုးထဲေပးစရာမလိုေတာ့ဘူးေလ ”ဟု အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ဖုန္းဟန္းဆက္၀ယ္အသံုးျပဳသူ ကိုဇာဏီေမာင္ကေျပာသည္။
 
မိုဘိုင္းဟန္းဆက္ႏွင့္ Tablet မ်ားကို ၆ လအတြင္း ေငြေပးေခ်စနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ်ရာတြင္ Door To Door စနစ္ျဖင့္   ေရာင္းခ်ေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊အာမခံအေပါင္ပစၥည္း မလိုပဲ ရာင္းခ်ေပးေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သံုးစြဲသူမ်ားထံက သိရသည္။
 
ထိုသုိ႔ ေရာင္းခ်ေပးရာ၌ တစ္လလွ်င္ ဖုန္းအလံုး ၅၀၀ အထိ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ျပီး ဖုန္းဟန္းဆက္ (၁၀) လံုး ဝယ္ပါက (၁)လံုး လက္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သိရသည္။
 
၄င္း အစီအစဥ္မွာ Today Mobile ၏ ႏွစ္ပတ္လည္ အစီအစဥ္အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သိရွိရပါသည္။
 
ထုိ႔အျပင္ မုိဘုိင္းဟန္းဆက္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္းအခမဲ့ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။
 
လက္ရွိတြင္ GSM ႏွင့္ WCDMA  ကတ္ သံုးသန္းခန္႔ႏွင့္ CDMAတစ္သန္းခ်ထားေပးၿပီး ယေန႔အထိ Mobile ဖုန္း အသံုးျပဳသူေလးသန္းခန္႔ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း  ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက ထုတ္ျပန္သည္႔သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။
 
ဧၿပီလအတြင္း တန္ဖိုးနည္း မိုဘိုင္းဆင္းကဒ္မ်ား ခ်ထားေပးရန္အတြက္စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္းကိုလည္း   ျမန္မာ႔ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ထုတ္ျပန္သည္႔သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။
 
ဥာဏ္ဥာဏ္ (ျမစ္မခ)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...