ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေဟာလီး၀ုဒ္ ျမန္မာသရုပ္ေဆာင္ ေအဒရီယမ္ေဇာ္ (Adrian Zaw)

Thursday, 11 April 2013

ေဟာလီး၀ုဒ္ ျမန္မာသရုပ္ေဆာင္ ေအဒရီယမ္ေဇာ္ (Adrian Zaw)

Photo: ေဟာလီး၀ုဒ္ ျမန္မာသရုပ္ေဆာင္ ေအဒရီယမ္ေဇာ္ (Adrian Zaw) ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ ရုိက္ကူးထားသည့္ " Burmese Refugee" ဇာတ္လမ္းတုိကုိ ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္ 
က်င္းပမည့္ Texas Independent Film Festival တြင္ပါဝင္ျပသမည္ဟု သိ၇သည္။ ၎ " Burmese Refugee" ဇာတ္လမ္းတုိသည္ အေမရိကန္ေရာက္ၿပီး စားေသာက္ဆုိင္တြင္အလုပ္ 
လုပ္၍၇ုန္းကန္ခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာဒုကၡသည္တစ္ဦးအေၾကာင္း ရုိက္ကူးထားသည့္ဇာတ္လမ္းျဖစ္ၿပီး ဒါရုိက္တာ Mike Tacca က ရုိက္ကူးထားျခင္းျဖစ္သည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ဧၿပီ ၁၇ ရက္မွ ၂၁ ၇က္ေန႔ထိ က်င္းပမည့္ 
Riverside International Film Festival တြင္လည္း ပါဝင္ျပသမည္ဟုသိ၇သည္။ ေအဒရီယမ္ေဇာ္ဟာ နာမည္ေက်ာ္ မင္းသား Hugh Grant နဲ့ Mandy Moore ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ American 

Dreams ၂၀၀၆ တြင္ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ခဲ့သလုိ SyFy ရုပ္သံလုိင္းမွာ ျပသခဲ့တဲ့ The Resistance ရုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲမွာလည္း အဓိက သ၇ုပ္ေဆာင္အျဖစ္ပါဝင္ရုိက္ကူးခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ 

Z (Ref- Burmese Refugee)

Popular Myanmar News Journalေဟာလီး၀ုဒ္ ျမန္မာသရုပ္ေဆာင္ ေအဒရီယမ္ေဇာ္ (Adrian Zaw) ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ ရုိက္ကူးထားသည့္ " Burmese Refugee" ဇာတ္လမ္းတုိကုိ ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံတြင္
က်င္းပမည့္ Texas Independent Film Festival တြင္ပါဝင္ျပသမည္ဟု သိ၇သည္။ ၎ " Burmese Refugee" ဇာတ္လမ္းတုိသည္ အေမရိကန္ေရာက္ၿပီး စားေသာက္ဆုိင္တြင္အလုပ္
လုပ္၍၇ုန္းကန္ခဲ့ရတဲ့ ျမန္မာဒုကၡသည္တစ္ဦးအေၾကာင္း ရုိက္ကူးထားသည့္ဇာတ္လမ္းျဖစ္ၿပီး ဒါရုိက္တာ Mike Tacca က ရုိက္ကူးထားျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ဧၿပီ ၁၇ ရက္မွ ၂၁ ၇က္ေန႔ထိ က်င္းပမည့္
Riverside International Film Festival တြင္လည္း ပါဝင္ျပသမည္ဟုသိ၇သည္။ ေအဒရီယမ္ေဇာ္ဟာ နာမည္ေက်ာ္ မင္းသား Hugh Grant နဲ့ Mandy Moore ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ထားတဲ့ American

Dreams ၂၀၀၆ တြင္ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ခဲ့သလုိ SyFy ရုပ္သံလုိင္းမွာ ျပသခဲ့တဲ့ The Resistance ရုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲမွာလည္း အဓိက သ၇ုပ္ေဆာင္အျဖစ္ပါဝင္ရုိက္ကူးခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။

Z (Ref- Burmese Refugee)

Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...