ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: သုႆန္ေျမအျငင္းပြားမွဳေၾကာင့္ သံဃာ ႏွင့္ ဒကာမ်ားၾကား ပဋိပကၡအသြင္ေဆာင္ေသာျဖစ္ရပ္ျဖစ္ပြား

Tuesday, 2 April 2013

သုႆန္ေျမအျငင္းပြားမွဳေၾကာင့္ သံဃာ ႏွင့္ ဒကာမ်ားၾကား ပဋိပကၡအသြင္ေဆာင္ေသာျဖစ္ရပ္ျဖစ္ပြား


Photo: သုႆန္ေျမအျငင္းပြားမွဳေၾကာင့္ သံဃာ ႏွင့္ ဒကာမ်ားၾကား ပဋိပကၡအသြင္ေဆာင္ေသာျဖစ္ရပ္ျဖစ္ပြား
Tuesday, April 2, 2013

မြန္ျပည္နယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ မုတၱမကၽြဲၿခံေက်းရြာအတြင္းရွိ မုတၱမကၽြဲၿခံေက်းရြာသုႆန္ႏွင့္ က်ဳိက္ပြန္ရြာသုႆန္ႏွစ္ခုလံုး၌ အသုဘကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွတရား၀င္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားပါေသာ္ လည္း ရြာေက်ာ္ အသုဘေျမခ် သၿဂႋဳလ္မႈအခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ႏွစ္ဘက္ ရြာသူရြာသားမ်ားၾကား ပဋိပကၡ အသြင္ေဆာင္ေသာ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္လာၿပီး မၾကာေသးမီအတြင္း အသုဘကိစၥတစ္ခု၌မူ သရဏံဂုံ တင္ရန္လာေသာ သံဃာမ်ားကို ပင္ က်ဳိက္ပြန္ရြာမွ ရြာသူရြာသား မ်ားက ၾကမ္းတမ္းစြာဆက္ဆံခဲ့ၿပီး သံဃာတစ္ပါးမွ ၾကမ္းတမ္းစြာ ေျပာဆိုေနေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ ဦးအား ပါး႐ိုက္ခဲ့သည္စကာႏွစ္ဘက္ တင္းမာမႈပိုမိုျပင္းထန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
“အမွန္ေတာ့ မုတၱမကၽြဲၿခံ သခ်ဳႋင္းကရြာနဲ႔လည္းနီးကပ္ေန တယ္။ ၿပီးေတာ့သခ်ဳႋင္းေရွ႕တည့္ တည့္မွာလည္း မူလတန္းေက်ာင္း ကရွိေနတယ္။ အသုဘအမ်ားစု ကေတာ့ ေျမျမႇဳပ္တာေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ အခ်ဳိ႕အေလာင္းေတြၾက ေတာ့ မီးသၿဂႋဳလ္ရတယ္။ အဲသလို ဆုိရင္ ေက်ာင္းကကေလးေတြ အတြက္ မေကာင္းဘူး။ သခ်ဳႋင္း နဲ႔ နီးေတာ့ အပမီတာေတြလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ က်ဳိက္ပြန္သုႆန္မွာ သြားၿပီး အသုဘကိစၥစီစဥ္တာပါ။ အဲဒါ အရင္ထဲကထည္း အသုဘကိစၥ စီစဥ္လာတာပဲ။ အဲဒါတဲ့ ဒီေန႔က အသုဘသြားပို႔တာ လမ္းမွာ တစ္ဘက္ရြာကလူေတြကတားၿပီး ေပးမသြားဘူး။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး ပါလာတဲ့သံဃာေတြကလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးနားခ်တေတာင္ သံဃာ ကိုလက္ၿငိဳးေငါက္ေငါက္ထိုးၿပီး ႐ိုင္းစိုင္းစြာျပန္ဆက္ဆံတယ္။ အဲဒီမွာပဲ သံဃာတစ္ပါးက ႐ိုင္း႐ိုင္း စိုင္းစိုင္းေျပာေနတဲ့ မိန္းမတစ္ ေယာက္ကို ပါး႐ိုက္လုိက္တာ အဲဒီမွာပဲ ျပႆနာႀကီးသြားတယ္” ဟု ျပႆနာအား ကိုယ္တုိင္ႀကံဳ ေတြ႕ခဲ့သူတစ္ဦးက ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။
မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးမွ (၃၁.၁၀.၂၀၁၃) ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ ၂၀၀/၃-၁၁/၀၀၇ (မြန္)၌လည္း မုတၱမက်ဲၿခံရြာ သုႆန္ႏွင့္ က်ဳိက္ပြန္ရြာသုႆန္ ႏွစ္ခုလံုး၌ အသုဘကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ပါရွိထားပါေသာ္လည္း တစ္ဖက္ မွ သေဘာထားတင္းမာေနမႈေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ အသုဘကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္၍မရေၾကာင္းႏွင့္ က်ဳိက္ပြန္ရြာမွရြာသူရြာသားမ်ားက လည္း ျမန္မာ့႐ိုးရာဓေလ့ထံုးစံအရ အသုဘအား အျခားတစ္ရြာသို႔ ျဖတ္ေက်ာ္သယ္ေဆာင္မည္ဆုိပါက ရြာထိပ္နတ္စင္၌ ကန္ေတာ့ပြဲေပး ၍ သယ္ေဆာင္ရေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ခန္႔ခန္႔(ဒႆနိက)

The Hot Newsမြန္ျပည္နယ္၊ ေပါင္ၿမိဳ႕နယ္ မုတၱမကၽြဲၿခံေက်းရြာအတြင္းရွိ မုတၱမကၽြဲၿခံေက်းရြာသုႆန္ႏွင့္ က်ဳိက္ပြန္ရြာသုႆန္ႏွစ္ခုလံုး၌ အသုဘကိစၥမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွတရား၀င္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ထားပါေသာ္ လည္း ရြာေက်ာ္ အသုဘေျမခ် သၿဂႋဳလ္မႈအခ်ဳိ႕ေၾကာင့္ ႏွစ္ဘက္ ရြာသူရြာသားမ်ားၾကား ပဋိပကၡ အသြင္ေဆာင္ေသာ တင္းမာမႈမ်ား ျဖစ္လာၿပီး မၾကာေသးမီအတြင္း အသုဘကိစၥတစ္ခု၌မူ သရဏံဂုံ တင္ရန္လာေသာ သံဃာမ်ားကို ပင္ က်ဳိက္ပြန္ရြာမွ ရြာသူရြာသား မ်ားက ၾကမ္းတမ္းစြာဆက္ဆံခဲ့ၿပီး
သံဃာတစ္ပါးမွ ၾကမ္းတမ္းစြာ ေျပာဆိုေနေသာ အမ်ဳိးသမီးတစ္ ဦးအား ပါး႐ိုက္ခဲ့သည္စကာႏွစ္ဘက္ တင္းမာမႈပိုမိုျပင္းထန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။
“အမွန္ေတာ့ မုတၱမကၽြဲၿခံ သခ်ဳႋင္းကရြာနဲ႔လည္းနီးကပ္ေန တယ္။ ၿပီးေတာ့သခ်ဳႋင္းေရွ႕တည့္ တည့္မွာလည္း မူလတန္းေက်ာင္း ကရွိေနတယ္။ အသုဘအမ်ားစု ကေတာ့ ေျမျမႇဳပ္တာေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမဲ့ အခ်ဳိ႕အေလာင္းေတြၾက ေတာ့ မီးသၿဂႋဳလ္ရတယ္။ အဲသလို ဆုိရင္ ေက်ာင္းကကေလးေတြ အတြက္ မေကာင္းဘူး။ သခ်ဳႋင္း နဲ႔ နီးေတာ့ အပမီတာေတြလည္း ျဖစ္ႏိုင္တယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ က်ဳိက္ပြန္သုႆန္မွာ သြားၿပီး အသုဘကိစၥစီစဥ္တာပါ။ အဲဒါ အရင္ထဲကထည္း အသုဘကိစၥ စီစဥ္လာတာပဲ။ အဲဒါတဲ့ ဒီေန႔က အသုဘသြားပို႔တာ လမ္းမွာ တစ္ဘက္ရြာကလူေတြကတားၿပီး ေပးမသြားဘူး။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ ၿပီး ပါလာတဲ့သံဃာေတြကလည္း အမ်ဳိးမ်ဳိးနားခ်တေတာင္ သံဃာ ကိုလက္ၿငိဳးေငါက္ေငါက္ထိုးၿပီး ႐ိုင္းစိုင္းစြာျပန္ဆက္ဆံတယ္။ အဲဒီမွာပဲ သံဃာတစ္ပါးက ႐ိုင္း႐ိုင္း စိုင္းစိုင္းေျပာေနတဲ့ မိန္းမတစ္ ေယာက္ကို ပါး႐ိုက္လုိက္တာ အဲဒီမွာပဲ ျပႆနာႀကီးသြားတယ္” ဟု ျပႆနာအား ကိုယ္တုိင္ႀကံဳ ေတြ႕ခဲ့သူတစ္ဦးက ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။
မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးမွ (၃၁.၁၀.၂၀၁၃) ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ ၂၀၀/၃-၁၁/၀၀၇ (မြန္)၌လည္း မုတၱမက်ဲၿခံရြာ သုႆန္ႏွင့္ က်ဳိက္ပြန္ရြာသုႆန္ ႏွစ္ခုလံုး၌ အသုဘကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ပါရွိထားပါေသာ္လည္း တစ္ဖက္ မွ သေဘာထားတင္းမာေနမႈေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ အသုဘကိစၥမ်ား ေဆာင္ရြက္၍မရေၾကာင္းႏွင့္ က်ဳိက္ပြန္ရြာမွရြာသူရြာသားမ်ားက လည္း ျမန္မာ့႐ိုးရာဓေလ့ထံုးစံအရ အသုဘအား အျခားတစ္ရြာသို႔ ျဖတ္ေက်ာ္သယ္ေဆာင္မည္ဆုိပါက ရြာထိပ္နတ္စင္၌ ကန္ေတာ့ပြဲေပး ၍ သယ္ေဆာင္ရေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။


ခန္႔ခန္႔(ဒႆနိက)

The Hot News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...