ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အေပ်ာ္တမ္း၀င္ရိုက္ခဲ့တဲ့ဘ၀မွာ ထြန္းထြန္းဗိုက္ကို ဓားနဲ႔ထိုးမိခဲ့တယ္လို႕ ေျပာျပတဲ့ ေနမင္း

Thursday, 4 April 2013

အေပ်ာ္တမ္း၀င္ရိုက္ခဲ့တဲ့ဘ၀မွာ ထြန္းထြန္းဗိုက္ကို ဓားနဲ႔ထိုးမိခဲ့တယ္လို႕ ေျပာျပတဲ့ ေနမင္း


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...