ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: သမၼတထံတိုင္ၾကားခံရသည့္ အရာရွိ ၆၀ ေက်ာ္ကို အေရးယူ

Tuesday, 2 April 2013

သမၼတထံတိုင္ၾကားခံရသည့္ အရာရွိ ၆၀ ေက်ာ္ကို အေရးယူ


Photo: သမၼတထံတိုင္ၾကားခံရသည့္ အရာရွိ ၆၀ ေက်ာ္ကို အေရးယူ
Tuesday, April 2, 2013

အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ ၆၀ ေက်ာ္ကို ျပည္သူတို႔၏ အသနားခံစာႏွင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ားအရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕က စစ္ေဆးအေရးယူလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး အႀကံေပးေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။
ယင္းအရာရွိမ်ား အနက္ အရာရွိအခ်ဳိ႕ကို အၿငိမ္းစားေပးျခင္းျဖင့္ အေရးယူၿပီး က်န္အရာရွိမ်ားကိုမူ အျခား ဌာနဆိုင္ရာမ်ား သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ အျပစ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆိုသည္။
"တခ်ဳိ႕က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ Reform Strategy အရ ဌာနေျပာင္းတာ ရွိတယ္။ အေတာ္မ်ားမ်ား လာဘ္စားမႈ ရွိတယ္လို႔ တိုင္ၾကားခံရလို႔ အေရးယူတာ" ဟု အဆိုပါ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ စီးပြားေရး
လူမႈေရး အႀကံေပးေကာင္စီ အဖြဲ႕ဝင္က ေျပာၾကားသည္။

အျပစ္ေပး အေရးယူခံရသည့္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာန တို႔တြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနသူမ်ားပါဝင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႐ုံးႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက ဆိုသည္။

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေသာ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း မ်ားကို အေရးယူသင့္ေသာ္လည္း စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အေရးယူ သင့္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ဝိုင္းၾကည္က အႀကံျပဳသည္။
"အခ်ိန္မီ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးဖို႔လည္း လိုတယ္" ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ စနစ္ေဟာင္းမွမေျပာင္းလို သူမ်ားႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို မလိုက္ႏိုင္သူမ်ားကို ခ်န္ထားရစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားထားသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သက္ေသႏွင့္တကြ တိုင္ၾကားေသာေၾကာင့္ အေကာက္ခြန ္ဦးစီးဌာနတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ႏွစ္ဦးႏွင့္ အေကာက္ခြန္ဝန္ထမ္း ၃၃ ဦးကို ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ အတြင္း အျပစ္ေပး အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီး ဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာၾကားထားသည္။

ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ အတြင္းမွာပင္ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေဟာင္းအပါအဝင္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ ခုနစ္ဦးကို ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ပစၥည္း အလြဲသုံးစားမႈျဖင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း ဦးေဆာင္သည့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ
အေရးယူေဆာင္႐ြက္ေရး ေကာ္မတီတို႔က ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္ အရပ္သားအစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ ကိုးဦးပါဝင္ေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ ယူမႈ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ေရး ေကာ္မတီကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။
The Voice Weeklyအစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ ၆၀ ေက်ာ္ကို ျပည္သူတို႔၏ အသနားခံစာႏွင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ားအရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႕က စစ္ေဆးအေရးယူလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး အႀကံေပးေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးက The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။
ယင္းအရာရွိမ်ား အနက္ အရာရွိအခ်ဳိ႕ကို အၿငိမ္းစားေပးျခင္းျဖင့္ အေရးယူၿပီး က်န္အရာရွိမ်ားကိုမူ အျခား ဌာနဆိုင္ရာမ်ား သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ အျပစ္ေပးလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆိုသည္။
"တခ်ဳိ႕က ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရဲ႕ Reform Strategy အရ ဌာနေျပာင္းတာ ရွိတယ္။ အေတာ္မ်ားမ်ား လာဘ္စားမႈ ရွိတယ္လို႔ တိုင္ၾကားခံရလို႔ အေရးယူတာ" ဟု အဆိုပါ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ စီးပြားေရး
လူမႈေရး အႀကံေပးေကာင္စီ အဖြဲ႕ဝင္က ေျပာၾကားသည္။

အျပစ္ေပး အေရးယူခံရသည့္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိမ်ားတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သမဝါယမဝန္ႀကီးဌာန တို႔တြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနသူမ်ားပါဝင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ႐ုံးႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားက ဆိုသည္။

ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေသာ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း မ်ားကို အေရးယူသင့္ေသာ္လည္း စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အညီ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အေရးယူ သင့္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ဝိုင္းၾကည္က အႀကံျပဳသည္။
"အခ်ိန္မီ သတင္းထုတ္ျပန္ေပးဖို႔လည္း လိုတယ္" ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ စနစ္ေဟာင္းမွမေျပာင္းလို သူမ်ားႏွင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို မလိုက္ႏိုင္သူမ်ားကို ခ်န္ထားရစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားထားသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သက္ေသႏွင့္တကြ တိုင္ၾကားေသာေၾကာင့္ အေကာက္ခြန ္ဦးစီးဌာနတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ႏွစ္ဦးႏွင့္ အေကာက္ခြန္ဝန္ထမ္း ၃၃ ဦးကို ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ အတြင္း အျပစ္ေပး အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း အေကာက္ခြန္ဦးစီး ဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာၾကားထားသည္။

ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ အတြင္းမွာပင္ဆက္သြယ္ေရး၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးေဟာင္းအပါအဝင္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ ခုနစ္ဦးကို ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ပစၥည္း အလြဲသုံးစားမႈျဖင့္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း ဦးေဆာင္သည့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ
အေရးယူေဆာင္႐ြက္ေရး ေကာ္မတီတို႔က ေခၚယူစစ္ေဆးခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္ အရပ္သားအစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား အက်င့္ပ်က္ျခစားျခင္းကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ဒုတိယသမၼတ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ ကိုးဦးပါဝင္ေသာ လာဘ္ေပးလာဘ္ ယူမႈ အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ေရး ေကာ္မတီကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္သည္။
The Voice Weekly

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...