ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေဆး၀န္ထမ္းမ်ားပါသည့္ တ႐ုတ္စစ္သေဘၤာ ျမန္မာျပည္လာမည္

Sunday, 28 April 2013

ေဆး၀န္ထမ္းမ်ားပါသည့္ တ႐ုတ္စစ္သေဘၤာ ျမန္မာျပည္လာမည္


Photo: ေဆး၀န္ထမ္းမ်ားပါသည့္ တ႐ုတ္စစ္သေဘၤာ ျမန္မာျပည္လာမည္
Sunday, April 28, 2013

ရန္ကုန္- ေဆး၀န္ထမ္း ၃၀၀ ေက်ာ္ပါသည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ စစ္သေဘၤာသည္ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဇြန္လအတြင္း လာ
ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္သံ႐ံုးက ယေန႔သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

“အဓိကကေတာ့ ဒီသေဘၤာက ဒဏ္ရာရ ေရတပ္သားေတြကုိ ကုသမႈေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလာမယ့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတိအက်ကို မေျပာ
ႏိုင္ေပမယ့္ အရပ္သားေတြ အတြက္လည္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အရပ္ေရာ တပ္ေရာအတြက္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏုိ္င္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ုံး ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား ေခတ္ မီတိုးတက္သည့္ စစ္တပ္တစ္ခုျဖစ္ ရန္တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္တုိးျမႇင့္ ကူညီမည္ဟု အေမရိကန္လက္ ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂ်ိဳး
ဇက္ယြန္းက ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ပိုင္း တိုက္ဆုိင္စြာ တ႐ုတ္သံ႐ုံးကထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ႏုိင္ငံတစ္ခုရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာနဲ႕လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ဆိုတာ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑တစ္ခုပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔အျခားႏုိင္ငံတစ္ခုၾကား စစ္တပ္အခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံမႈကိုမွတ္ခ်က္မေပးလုိပါဘူး”ဟု သံ႐ုံးေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူကေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံႏွစ္ခု အၾကားစစ္တပ္ခ်င္းရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးထိန္းသိမ္းထားရန္လုိ အပ္သည္ဟု ၄င္းကဆက္လက္ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ စစ္တပ္အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အလြန္ေကာင္းမြန္ သည့္ အေျခအေနတြင္ရိွၿပီး ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အဆင့္ျမင့္ အရာရိွမ်ားေတြ႕ဆံုမႈႈမ်ားရိွေနသည္။

ယင္းစစ္ေဘၤာဇြန္လအတြင္း လာေရာက္ရန္မွာ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေသခ်ာေနၿပီျဖစ္ၿပီး “Peace Ark” သေဘၤာျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္စဥ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအား အခမဲ့ေဆး၀ါးကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူမ်ားၾကားဆက္ဆံေရးအတြက္တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာမည္ဟု ယင္းေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က ဆုိသည္။

အဆိုပါ စစ္သေဘၤာတြင္ အေျမာက္၊ဒံုးက်ည္ကဲ့သို႔ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား မပါဘဲ ကမၻာတစ္၀န္းေဘးဒုကၡ ျဖစ္ေပၚသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရးအတြက္ အဓိက ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္ကာ လူနာတင္ခုတင္ ၃၀၀၊ အေရးႀကီး လူနာကုသခန္း ၂၀၊ ခဲြစိတ္ခန္း၊ ရွစ္ခန္းႏွင့္ ေဆးကုသမႈ၀န္ထမ္း ေပါင္း ၄၀၀ ခန္႔လိုက္ပါလ်က္ရိွၿပီး အာဖရိက၊ လက္တင္အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္အာရွ ေဒသမ်ားရိွ ႏိုင္ငံေပါင္း ရွစ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

7Day News Journal
ရန္ကုန္- ေဆး၀န္ထမ္း ၃၀၀ ေက်ာ္ပါသည့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ စစ္သေဘၤာသည္ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဇြန္လအတြင္း လာ
ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္သံ႐ံုးက ယေန႔သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

“အဓိကကေတာ့ ဒီသေဘၤာက ဒဏ္ရာရ ေရတပ္သားေတြကုိ ကုသမႈေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလာမယ့္ ရည္ရြယ္ခ်က္အတိအက်ကို မေျပာ


ႏိုင္ေပမယ့္ အရပ္သားေတြ အတြက္လည္းျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အရပ္ေရာ တပ္ေရာအတြက္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏုိ္င္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ုံး ေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အား ေခတ္ မီတိုးတက္သည့္ စစ္တပ္တစ္ခုျဖစ္ ရန္တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္တုိးျမႇင့္ ကူညီမည္ဟု အေမရိကန္လက္ ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂ်ိဳး
ဇက္ယြန္းက ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ပိုင္း တိုက္ဆုိင္စြာ တ႐ုတ္သံ႐ုံးကထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ႏုိင္ငံတစ္ခုရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာနဲ႕လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ဆိုတာ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑တစ္ခုပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔အျခားႏုိင္ငံတစ္ခုၾကား စစ္တပ္အခ်င္းခ်င္းဆက္ဆံမႈကိုမွတ္ခ်က္မေပးလုိပါဘူး”ဟု သံ႐ုံးေျပာေရးဆုိခြင့္ရိွသူကေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံႏွစ္ခု အၾကားစစ္တပ္ခ်င္းရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးထိန္းသိမ္းထားရန္လုိ အပ္သည္ဟု ၄င္းကဆက္လက္ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ စစ္တပ္အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အလြန္ေကာင္းမြန္ သည့္ အေျခအေနတြင္ရိွၿပီး ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အဆင့္ျမင့္ အရာရိွမ်ားေတြ႕ဆံုမႈႈမ်ားရိွေနသည္။

ယင္းစစ္ေဘၤာဇြန္လအတြင္း လာေရာက္ရန္မွာ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေသခ်ာေနၿပီျဖစ္ၿပီး “Peace Ark” သေဘၤာျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္စဥ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအား အခမဲ့ေဆး၀ါးကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူမ်ားၾကားဆက္ဆံေရးအတြက္တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာမည္ဟု ယင္းေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္က ဆုိသည္။

အဆိုပါ စစ္သေဘၤာတြင္ အေျမာက္၊ဒံုးက်ည္ကဲ့သို႔ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား မပါဘဲ ကမၻာတစ္၀န္းေဘးဒုကၡ ျဖစ္ေပၚသည့္ ေနရာမ်ားတြင္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရးအတြက္ အဓိက ရည္ရြယ္ထားျခင္းျဖစ္ကာ လူနာတင္ခုတင္ ၃၀၀၊ အေရးႀကီး လူနာကုသခန္း ၂၀၊ ခဲြစိတ္ခန္း၊ ရွစ္ခန္းႏွင့္ ေဆးကုသမႈ၀န္ထမ္း ေပါင္း ၄၀၀ ခန္႔လိုက္ပါလ်က္ရိွၿပီး အာဖရိက၊ လက္တင္အေမရိကန္ႏွင့္ ေတာင္အာရွ ေဒသမ်ားရိွ ႏိုင္ငံေပါင္း ရွစ္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

7Day News Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...