ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ ေရႊဂုံတုိင္ ကေမာၻဇဘဏ္အနီး ေရႊဂုံတုိင္တာ၀ါ အေနာက္ဘက္ရွိ ေနအိမ္တစ္လုံးမီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ

Sunday, 28 April 2013

ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ ေရႊဂုံတုိင္ ကေမာၻဇဘဏ္အနီး ေရႊဂုံတုိင္တာ၀ါ အေနာက္ဘက္ရွိ ေနအိမ္တစ္လုံးမီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ

Photo: ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ ေရႊဂုံတုိင္ ကေမာၻဇဘဏ္အနီး ေရႊဂုံတုိင္တာ၀ါ အေနာက္ဘက္ရွိ ေနအိမ္တစ္လုံးတြင္ ယေန႔ နံနက္ ၆ နာရီခြဲ ခန္႔မွစ၍  မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားေနၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ ဆက္လက္ မီးၿငိမ္းသတ္ဆဲျဖစ္ကာ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ အေၾကာင္းအရင္းကုိမူ မသိရေသးေပ။

ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ ေရႊဂုံတုိင္ ကေမာၻဇဘဏ္အနီး ေရႊဂုံတုိင္တာ၀ါ အေနာက္ဘက္ရွိ ေနအိမ္တစ္လုံးတြင္ ယေန႔ နံနက္ ၆ နာရီခြဲ ခန္႔မွစ၍ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားေနၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ ဆက္လက္ မီးၿငိမ္းသတ္ဆဲျဖစ္ကာ မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ အေၾကာင္းအရင္းကုိမူ မသိရေသးေပ။
မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ ျဖစ္ပြားသည့္ေနရာမွာ အမွတ္ ၅၄၊ ကုိယ္မင္းကုိယ္ခ်င္း ရပ္ကြက္၊ ဗဟန္းၿမဳိ႕နယ္ရွိ RC ၂ ထပ္တုိက္ ျဖစ္ၿပီး နံနက္ ၆ နာရီ မိနစ္ ၄၀ အခ်ိန္တြင္ မီးသတ္ရုံးမွ စတင္သတင္းရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မီးေလာင္မႈကုိ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယာဥ္ ၇ စီး၊ ေထာက္ကူျပဳယာဥ္ ၂ စီး၊ မီးသတ္ယာဥ္ ၄၁ စီးျဖင့္ ၿငိမ္းသတ္ခဲ့ကာ နံနက္ ၇ နာရီ ၁၀ မိနစ္ အခ်ိန္တြင္ မီးထိန္းႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၇ နာရီ ၁၅ မိနစ္တြင္ မီးၿငိမ္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ေနအိမ္အေပၚထပ္တြင္ အေမႊးတုိင္ထြန္းရာမွ ဆုိဖာေပၚသုိ႔ မီးစက်ၿပီး စတင္ေလာင္ ကၽြမ္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မီးသတ္ဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။


Eleven Media

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...