ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဗန္းေမာ္တြင္လက္ပစ္ဗံုးတစ္လံုးေတြ႔ရွိ

Friday, 5 April 2013

ဗန္းေမာ္တြင္လက္ပစ္ဗံုးတစ္လံုးေတြ႔ရွိ


ဧၿပီ ၄ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီ ခန္႔က ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ ဟန္းတဲ ရပ္ကြက္ ေနဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး၊ တပ္မေတာ္ (ၿငိမ္း)၏ သားေမာင္ေဇာ္မိုးဦး (၁၃) ႏွစ္သည္ ဗန္းေမာ္၊ နမ့္ခမ္း ကားလမ္းၿမိဳ႕အ၀င္ အထြက္ဘီးခြန္ ေကာက္စခန္းအလြန္၀ဲဖက္ျခမ္းမွ (၃) မိုုင္ေရႊျပည္သာ ၿမိဳ႕သစ္ေျမ လမ္းေဘ (ေပ ၂၀၀) ခန္႔တြင္ အဖ်ား႐ွဴးပုလင္းဗူးသ႑ာန္ အစိမ္းေရာင္လက္ပစ္ဗံုးတစ္လံုး ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေဇာ္မိုးဦးကသာအဆုိပါ လက္ပစ္ဗံုးကို အိမ္သို႔ိယူေဆာင္ လာၿပီး ဖခင္ကိုျပသရာ လက္ပစ္ ဗံုးျဖစ္၍

မူလေတြ႕ရွိသည့္ေနရာ တြင္ ျပန္လည္ထားရွိေစၿပီး၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးေအးလြင္ ထံအေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း ဦးေအးလြင္မွ ခ႐ိုင္မွဴးခင္းအကူ ဌာနႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရဲမွဴးတို႔အားဆက္ လက္အေၾကာင္းၾကားခဲ့ရာ ခ႐ိုင္ ရဲမွဴးေမာင္၀င္း (ဦးစီး) ၁၂ ဦး ပါအဖြဲ႕ခလရ (၄၇) မွ ဗိုလ္ႀကီး ေကာင္းစံ ဦးစီး (၁၀) ဦးပါအဖြဲ႕ စအရ (၉၁၄) တပ္မွ တကက ေစာဦး ဦးစီး ၃ ဦးပါအဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးေအးလြင္ တို႔သည္ခန္႔မွန္းေျမပုံၫြန္းLG-225805 ေနရာသို႔သြားေရာက္စစ္ ေဆးရာအရွည္ ၈ လက္မခန္႔ ေအာက္ေျခယမ္းပိုင္း ၂လက္မခြဲ ခန္႔ အခ်င္း ၂ လက္မခန္႔အနက္ ေရာင္ႏွင့္ အဖ်ားပိုင္းအရွည္ ၅ လက္မခြဲခန္႔၊ အခ်င္း ၁ လက္မ ခန္႔အစိမ္းႏုေရာင္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလုပ္ ဟုယူဆရသည့္ႀကိဳးဆြဲလက္ပစ္ဗံုး တစ္လံုးေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ပတ္၀န္း က်င္အနီးတစ္၀ိုက္အားဆက္လက္ ရွင္းလင္းရွာေဖြရာမသကၤာစရာ မည္သည့္ပစၥည္းမွ မေတြ႕ရွိရပဲ အဆုိပါလက္ပစ္ဗံုးအား ဗုိလ္ႀကီး ေကာင္းစံ (ခလရ ၄၇)မွ လက္ခံ သိမ္းဆည္းသြားေၾကာင္း သိရ သည္။


ဦးၿငိမ္း (ဗန္းေမာ္)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...