ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ႏိုင္ငံျခားသားထံမွ လုယက္ေငြညွစ္သူ ရဲသား ၄ ဦး ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၂၀ အျပင္ ႀကိမ္ဒဏ္အေပးခံရဖြယ္ရွိ

Friday, 5 April 2013

ႏိုင္ငံျခားသားထံမွ လုယက္ေငြညွစ္သူ ရဲသား ၄ ဦး ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၂၀ အျပင္ ႀကိမ္ဒဏ္အေပးခံရဖြယ္ရွိ


   ကြာလာလမ္ပူျမိဳ႕အတြင္း လံုျခံဳေရးတာ၀န္ယူေနသည့္ မေလးရွားရဲမ်ား

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...