ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အကယ္၍သာ စစ္ပြဲျဖစ္ခဲ့ပါက တုိက်ိဳျမိဳ႕အား ဦးစြာတိုက္ခိုက္မည္ဟု ေျမာက္ကုိရီးယား ရာဇသံေပး

Sunday, 14 April 2013

အကယ္၍သာ စစ္ပြဲျဖစ္ခဲ့ပါက တုိက်ိဳျမိဳ႕အား ဦးစြာတိုက္ခိုက္မည္ဟု ေျမာက္ကုိရီးယား ရာဇသံေပး


Photo: အကယ္၍သာ စစ္ပြဲျဖစ္ခဲ့ပါက တုိက်ိဳျမိဳ႕အား ဦးစြာတိုက္ခိုက္မည္ဟု ေျမာက္ကုိရီးယား ရာဇသံေပး

ေျမာက္ကိုရီးယား အေနျဖင့္ အကယ္၍သာ ေဒသတြင္း စစ္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ယင္းတို႔၏ ႏ်ဴလက္နက္မ်ားအား အသံုးျပဳရမည္ ဆုိပါက တုိက်ိဳျမိဳ႕သည္ ပထမဆုံးပစ္မွတ္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ယေန႔တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျပီး ရာဇသံေပးလုိက္သည္။ 

ဤေၾကညာခ်က္အား ဂ်ပန္အစိုးရက မိမိတုိ႔၏ ေလပိုင္နက္ အား ျဖတ္ေက်ာ္လာသည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ဒံုးပ်ံမ်ားအား ပစ္ခ်ရမည္ဆုိသည့္ အမိန္႔အား ဆက္လက္ထားရွိခဲ့ျပီးေနာက္ မၾကာခင္တြင္ပင္ျဖစ္သည္။ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ျပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္းက တုိက်ိဳျမိဳ႕ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ PAC-3 (Patriot Missile) ဒံုးခြင္းဒံုးစနစ္မ်ားအား ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအျဖစ္ ျဖန္႔က်က္ခ်ထားခဲ့ျပီး ေဒသတြင္း တည္ျငိမ္မႈ မရမျခင္း အသင့္အေနထားျဖင့္ ဆက္လက္ထားရွိသြားရန္ ညႊန္ၾကားထားသည္ကို ေျမာက္ကိုရီးယားက တုန္႔ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး John Kerry ကလည္း ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းသြားရန္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အကယ္၍သာ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ တိုက္ခိုက္လာပါက ယင္းတုိ႔၏ မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ်ားအား စစ္ေရးအရ အျပည့္အဝ ကူညီေထာက္ပံသြားမည္ဟု ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ေျမာက္ကိုရီးယား အေနျဖင့္ အကယ္၍သာ ေဒသတြင္း စစ္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ယင္းတို႔၏ ႏ်ဴလက္နက္မ်ားအား အသံုးျပဳရမည္ ဆုိပါက တုိက်ိဳျမိဳ႕သည္ ပထမဆုံးပစ္မွတ္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ယေန႔တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျပီး ရာဇသံေပးလုိက္သည္။

ဤေၾကညာခ်က္အား ဂ်ပန္အစိုးရက မိမိတုိ႔၏ ေလပိုင္နက္ အား ျဖတ္ေက်ာ္လာသည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ဒံုးပ်ံမ်ားအား ပစ္ခ်ရမည္ဆုိသည့္ အမိန္႔အား ဆက္လက္ထားရွိခဲ့ျပီးေနာက္ မၾကာခင္တြင္ပင္ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ျပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္းက တုိက်ိဳျမိဳ႕ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ PAC-3 (Patriot Missile) ဒံုးခြင္းဒံုးစနစ္မ်ားအား ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈအျဖစ္ ျဖန္႔က်က္ခ်ထားခဲ့ျပီး ေဒသတြင္း တည္ျငိမ္မႈ မရမျခင္း အသင့္အေနထားျဖင့္ ဆက္လက္ထားရွိသြားရန္ ညႊန္ၾကားထားသည္ကို ေျမာက္ကိုရီးယားက တုန္႔ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားသို႔ ေရာက္ရွိေနသည့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး John Kerry ကလည္း ေျမာက္ကိုရီးယား၏ ျခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းသြားရန္ႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ အကယ္၍သာ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ တိုက္ခိုက္လာပါက ယင္းတုိ႔၏ မဟာမိတ္မ်ားျဖစ္သည့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမ်ားအား စစ္ေရးအရ အျပည့္အဝ ကူညီေထာက္ပံသြားမည္ဟု ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...