ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေဆးလိပ္အေသာက္ဆံုးတုိင္းျပည္

Tuesday, 16 April 2013

ေဆးလိပ္အေသာက္ဆံုးတုိင္းျပည္


Photo: ေဆးလိပ္အေသာက္ဆံုးတုိင္းျပည္
Tuesday, April 16, 2013

ကမာၻ႔ေဆးလိပ္အေသာက္ဆံုးႏုိင္ငံကေတာ့ တရုတ္ႏုိင္ငံပါပဲ... ကမာၻေပၚမွာ ေဆးလိပ္ေသာက္တဲ့သူ ၃ ေယာက္ရွိမယ္ဆုိရင္ တစ္ေယာက္ဟာ တရုတ္ႏုိင္ငံသားျဖစ္ပါတယ္... 

ဆုိလုိတာကေတာ့ ေဆးလိပ္ေသာက္သူအားလံုးရဲ့ သံုးပံုတစ္ပံုဟာ တရုတ္ေတြျဖစ္တယ္ဆုိတာပါပဲ... တရုတ္ႏုိင္ငံဟာ ကမာၻေပၚ
မွာရွိတဲ့ ေဆးလိပ္ေတြရဲ့ ၄၂ % ကို ထုတ္လုပ္ပါတယ္...

တရုတ္မွာ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးသူေပါင္း သန္း ၃၅၀ ရွိပါတယ္... တရုတ္ႏုိင္ငံကေဆးလိပ္ေသာက္တဲ့သူဦးေရဟာ အေမရိကန္
တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ လူဦးေရ (သန္း ၃၁၀) ထက္ ပိုမ်ားပါတယ္....

တရုတ္ႏုိင္ငံက အမ်ိဳးသားဆရာဝန္ေတြရဲ့ ၆၀ % နီးပါးဟာ ေဆး
လိပ္ေသာက္သူေတြျဖစ္ပါတယ္... အေမရိကန္မွာဆုိရင္ဆရာဝန္ေတြရဲ့ 
၃.၃ % ၊ ၿဗိတိန္မွာဆုိရင္ ၆.၈ % နဲ႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ ၂၀.၂ % ဟာ ေဆးလိပ္ေသာက္သူေတြျဖစ္ၾကပါတယ္... ဂ်ပန္မွာ အမ်ိဳးသားဆရာဝန္ေတြရဲ့ ၂၇ % နဲ႔ အမ်ိဳးသမီးဆရာဝန္ေတြရဲ့ ၇% ဟာ ေဆးလိပ္ေသာက္ၾကပါတယ္...

တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ ေဆးလိပ္ေသာက္သူေလွ်ာ့ခ်ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ တရုတ္အစုိးရနဲ႔ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီးက တုိက္တြန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေပမဲ့ ထိေရာက္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈမရွိေသးေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါတယ္...

Ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Smoking_in_the_People%27s_Republic_of_China

ႏႈိင္းရင့္ေႏြ
https://www.facebook.com/hnaingyintnwayကမာၻ႔ေဆးလိပ္အေသာက္ဆံုးႏုိင္ငံကေတာ့ တရုတ္ႏုိင္ငံပါပဲ... ကမာၻေပၚမွာ ေဆးလိပ္ေသာက္တဲ့သူ ၃ ေယာက္ရွိမယ္ဆုိရင္ တစ္ေယာက္ဟာ တရုတ္ႏုိင္ငံသားျဖစ္ပါတယ္...

ဆုိလုိတာကေတာ့ ေဆးလိပ္ေသာက္သူအားလံုးရဲ့ သံုးပံုတစ္ပံုဟာ တရုတ္ေတြျဖစ္တယ္ဆုိတာပါပဲ... တရုတ္ႏုိင္ငံဟာ ကမာၻေပၚ
မွာရွိတဲ့ ေဆးလိပ္ေတြရဲ့ ၄၂ % ကို ထုတ္လုပ္ပါတယ္...

တရုတ္မွာ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးသူေပါင္း သန္း ၃၅၀ ရွိပါတယ္... တရုတ္ႏုိင္ငံကေဆးလိပ္ေသာက္တဲ့သူဦးေရဟာ အေမရိကန္
တစ္ႏုိင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ လူဦးေရ (သန္း ၃၁၀) ထက္ ပိုမ်ားပါတယ္....တရုတ္ႏုိင္ငံက အမ်ိဳးသားဆရာဝန္ေတြရဲ့ ၆၀ % နီးပါးဟာ ေဆး
လိပ္ေသာက္သူေတြျဖစ္ပါတယ္... အေမရိကန္မွာဆုိရင္ဆရာဝန္ေတြရဲ့
၃.၃ % ၊ ၿဗိတိန္မွာဆုိရင္ ၆.၈ % နဲ႔ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ ၂၀.၂ % ဟာ ေဆးလိပ္ေသာက္သူေတြျဖစ္ၾကပါတယ္... ဂ်ပန္မွာ အမ်ိဳးသားဆရာဝန္ေတြရဲ့ ၂၇ % နဲ႔ အမ်ိဳးသမီးဆရာဝန္ေတြရဲ့ ၇% ဟာ ေဆးလိပ္ေသာက္ၾကပါတယ္...

တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ ေဆးလိပ္ေသာက္သူေလွ်ာ့ခ်ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ တရုတ္အစုိးရနဲ႔ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ႀကီးက တုိက္တြန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေပမဲ့ ထိေရာက္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈမရွိေသးေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါတယ္...

Ref: http://en.wikipedia.org/wiki/Smoking_in_the_People%27s_Republic_of_China

ႏႈိင္းရင့္ေႏြ
https://www.facebook.com/hnaingyintnway

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...