ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ထား၀ယ္တကၠသိုလ္၀င္းထဲ“ခ်ဥ္ေပါင္က်ား”(ေခၚ)“အင္းက်ား”တစ္ေကာင္ေတြ့ရွိ

Tuesday, 30 April 2013

ထား၀ယ္တကၠသိုလ္၀င္းထဲ“ခ်ဥ္ေပါင္က်ား”(ေခၚ)“အင္းက်ား”တစ္ေကာင္ေတြ့ရွိ


Photo: ထား၀ယ္တကၠသိုလ္၀င္းထဲ“ခ်ဥ္ေပါင္က်ား”(ေခၚ)“အင္းက်ား”တစ္ေကာင္ေတြ့ရွိ
Tuesday, April 30, 2013

ထား၀ယ္တကၠသို္လ္၀င္းအတြင္း “ခ်ဥ္ေပါင္က်ား” (ေခၚ) “အင္းက်ား” တစ္ေကာင္ကိုဧျပီ ၂၈ရက္ကေတြ့ရွိ၍ ေမြးျမဴေစာင့္ေရွာက္ထားေၾကာင္းသိရသည္။
ေတာမိုးေတာင္ေျခႏွင့္ နီးကပ္စြာတည္ရွိသည့္ ထား၀ယ္တကၠသို္လ္၀င္းအတြင္းရွိ ေရတြင္းတစ္တြင္းထဲသို႔
က်ေနေသာေၾကာင္သာသာအရြယရွိ ္ထား၀ယ္ေဒသအေခၚ “ခ်ဥ္ေပါင္က်ား” (ေခၚ) “အင္းက်ား”
တစ္ေကာင္ကိုနယ္ေျမ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ေတြ႔ရွိျပီး ၊ ယခုအခါ ၄င္း၏အိမ္တြင္ပင္
ေမြးျမဴေစာင့္ေရွာက္ထားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။
“ဒီနားပတ္၀န္းက်င္မွာကေတာ
့ ဒီက်ားအငယ္ေလးေတြကိုမၾကာမၾကာေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။တစ္ခါတစ္ေလ
ေမြးထားတဲ့ ၾကက္ေတြကို လာလာဆြဲတတ္တာကလြဲလို႔ လူကိုေတာ့အႏၱရာယ္မျပဳပါဘူး၊
ဆရာ၊ဆရာမတစ္ခ်ိဳ႕ဆို ညည လမ္းေလွ်ာက္ရင္းဒီအေကာင္ေလးေတြျဖတ္ေျပးတာမ်ိဳးျမင္ေနက်ပါ ၊
ခုလည္းအစာလာရွာရင္းေရတြင္းထဲျပဳတ္က်ပံုရပါတယ္ ” ဟု အင္းက်ားကိုရရွိထားသူ
နယ္ေျမ၀န္ထမ္း ကိုမ်ိဳး၀င္းကေျပာသည္။ထား၀ယ္တကၠသိုလ္သည္ထား၀ယ္ျမိဳ႕မွအေနာက္ဘက္
(၄) မိုင္ခန္႔အကြာထား၀ယ္ျမစ္အေနာက္ဘက္ရွိေလာင္းလံုးျမိဳ႕နယ္၊ကေမ်ာကင္းရြာတြင္တည္ရွိျပီး (၃၇၀.၇)ဧကခန္႔ အက်ယ္အ၀န္းရွိသည္။

သတင္းႏွင့္ဓာတ္ပံု - ဖိုးေဇာ္(ထား၀ယ္)
ထား၀ယ္တကၠသို္လ္၀င္းအတြင္း “ခ်ဥ္ေပါင္က်ား” (ေခၚ) “အင္းက်ား” တစ္ေကာင္ကိုဧျပီ ၂၈ရက္ကေတြ့ရွိ၍ ေမြးျမဴေစာင့္ေရွာက္ထားေၾကာင္းသိရသည္။
ေတာမိုးေတာင္ေျခႏွင့္ နီးကပ္စြာတည္ရွိသည့္ ထား၀ယ္တကၠသို္လ္၀င္းအတြင္းရွိ ေရတြင္းတစ္တြင္းထဲသို႔
က်ေနေသာေၾကာင္သာသာအရြယရွိ ္ထား၀ယ္ေဒသအေခၚ “ခ်ဥ္ေပါင္က်ား” (ေခၚ) “အင္းက်ား”
တစ္ေကာင္ကိုနယ္ေျမ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ေတြ႔ရွိျပီး ၊ ယခုအခါ ၄င္း၏အိမ္တြင္ပင္
ေမြးျမဴေစာင့္ေရွာက္ထားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။
“ဒီနားပတ္၀န္းက်င္မွာကေတာ
့ ဒီက်ားအငယ္ေလးေတြကိုမၾကာမၾကာေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။တစ္ခါတစ္ေလ
ေမြးထားတဲ့ ၾကက္ေတြကို လာလာဆြဲတတ္တာကလြဲလို႔ လူကိုေတာ့အႏၱရာယ္မျပဳပါဘူး၊
ဆရာ၊ဆရာမတစ္ခ်ိဳ႕ဆို ညည လမ္းေလွ်ာက္ရင္းဒီအေကာင္ေလးေတြျဖတ္ေျပးတာမ်ိဳးျမင္ေနက်ပါ ၊
ခုလည္းအစာလာရွာရင္းေရတြင္းထဲျပဳတ္က်ပံုရပါတယ္ ” ဟု အင္းက်ားကိုရရွိထားသူ
နယ္ေျမ၀န္ထမ္း ကိုမ်ိဳး၀င္းကေျပာသည္။ထား၀ယ္တကၠသိုလ္သည္ထား၀ယ္ျမိဳ႕မွအေနာက္ဘက္
(၄) မိုင္ခန္႔အကြာထား၀ယ္ျမစ္အေနာက္ဘက္ရွိေလာင္းလံုးျမိဳ႕နယ္၊ကေမ်ာကင္းရြာတြင္တည္ရွိျပီး (၃၇၀.၇)ဧကခန္႔ အက်ယ္အ၀န္းရွိသည္။

သတင္းႏွင့္ဓာတ္ပံု - ဖိုးေဇာ္(ထား၀ယ္)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...