ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဂူဂယ္မွာ ဥဳံဖြလုုပ္ႏိုုင္ၿပီ

Wednesday, 3 April 2013

ဂူဂယ္မွာ ဥဳံဖြလုုပ္ႏိုုင္ၿပီ


ဂူဂယ္ျမန္မာ အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ www.google.com.mm မွာ ျမန္မာလိုု ေဖာ္ျပခ်က္၊ ျမန္မာစာသုုံးၿပီး ရွာေဖြမႈမ်ားကိုု ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ေအာင္ ေျပာင္းလဲလိုုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရပါတယ္။

ဂူဂယ္ျမန္မာ ၀ပ္ဆိုုဒ္ကိုု Google ကုမၸဏီ အမႈေဆာင္ဥကၠ႒ အဲရစ္႐ွမစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုု လာေရာက္မလည္ပတ္မွီ တရက္အလိုု မတ္လ(၂၁) ရက္ေန႔က စတင္ကာ ျမန္မာဒိုုမိန္းနဲ႔

www.google.com.mm ကိုု လႊင့္တင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ့တုုန္းက အဂၤလိပ္ဘာသာနဲ႔သာ ေဖာ္ျပထားေပမယ့္ ဒီေန႔မွာ ျမန္မာဘာသာ ၀န္ေဆာင္မႈကိုုပါ ထည့္သြင္းေျပာင္းလိုုက္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ဂူဂယ္ျမန္မာ၀ပ္ဆိုုဒ္ရဲ႔ ျမန္မာဘာသာကိုု အသုုံးျပဳႏိုုင္ဖိုု႔အတြက္ Myanmar 3 Font လိုုအပ္ၿပီး ေဖာင့္မရွိသူမ်ားအေနနဲ႔ google search box ထဲမွာ ကီးဘုုတ္ပုုံစံနဲ႔ input tool ကိုုအသုုံးျပဳလိုု႔ရပါတယ္။

Google ကုမၸဏီ အမႈေဆာင္ဥကၠ႒ အဲရစ္႐ွမစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုု မတ္လ(၂၂)ရက္ေန႔မွာ လာေရာက္ခဲ့စဥ္တုုန္းက ႏိုုင္ငံတြင္းမွာ အင္တာနက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကိုု ပိုုမိုုဖြင့္ေပးဖိုု႔ လိုုအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆိုုခဲ့သလိုု သူ႔ခရီးစဥ္ေနာက္ပိုုင္းမွာ ဂူဂယ္ရဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈ Google Play Store ကိုုလည္း ျမန္မာႏိုုင္ငံကေန တရား၀င္ အသုုံးျပဳလာႏိုုင္ခဲ့ပါတယ္။
DVB

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...