ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ရုပ္ေခ်ာလို႔ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ခံရတဲ့ ဒူဘိုင္းႏိုင္ငံသား

Saturday, 27 April 2013

ရုပ္ေခ်ာလို႔ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ခံရတဲ့ ဒူဘိုင္းႏိုင္ငံသား


Photo: ရုပ္ေခ်ာလို႔ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ခံရတဲ့ ဒူဘိုင္းႏိုင္ငံသား

27.4.2013

ေဆာ္ဒီအာေရဗ် အစိုးရဟာ ဒူဘိုင္းႏိုင္ငံသား ဖက္ရွင္ဓာတ္ပံုဆရာ၊ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္နဲ႔ ကဗ်ာ ဆရာ တစ္ဦးျဖစ္သူ Omar Borkan Al Gala ကို အရမ္းကိုေခ်ာေမာလြန္းေနတဲ့အတြက္ သူတို႔ႏိုင္ငံကေနႏွင္ ထုတ္ လိုက္တယ္ လို႔သိရပါတယ္ ... ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေဆာ္ဒီ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ အဆိုပါ အမ်ိဳး သား ကို တမ္းတမ္းစြဲျဖစ္ျပီး သူတို႔တိုင္းျပည္ကခ်မွတ္ထားတဲ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြကို ခ်ိဳးေ ဖာက္ မွာစိုးလို႔ျဖစ္တယ္လို႔ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႔အရာရွိေတြက ေျပာပါတယ္။

... ေဆာ္ဒီအာေ ရဗ်ႏိုင္ငံမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ကိုယ့္ေဆြမ်ိဳး သားခ်င္း မဟုတ္တဲ့ သူစိမ္း အမ်ိဳး သားေတြ နဲ႔ စကားေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းမ်ိဳးကို တင္းၾကပ္စြာတားျမစ္ထားပါတယ္ ... အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳး သ မီးေတြ အေနနဲ႔ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္ခဲ့ရင္ ၾကိမ္ဒဏ္ကေန ေသဒဏ္အထိ အျပစ္ေပး ခံရမယ္လို႔ လည္း ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္ ...
by OppositEyEေဆာ္ဒီအာေရဗ် အစိုးရဟာ ဒူဘိုင္းႏိုင္ငံသား ဖက္ရွင္ဓာတ္ပံုဆရာ၊ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္နဲ႔ ကဗ်ာ ဆရာ တစ္ဦးျဖစ္သူ Omar Borkan Al Gala ကို အရမ္းကိုေခ်ာေမာလြန္းေနတဲ့အတြက္ သူတို႔ႏိုင္ငံကေနႏွင္ ထုတ္ လိုက္တယ္ လို႔သိရပါတယ္ ... ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေဆာ္ဒီ အမ်ိဳးသမီးေတြအေနနဲ႔ အဆိုပါ အမ်ိဳး သား ကို တမ္းတမ္းစြဲျဖစ္ျပီး သူတို႔တိုင္းျပည္ကခ်မွတ္ထားတဲ့ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေတြကို ခ်ိဳးေ ဖာက္ မွာစိုးလို႔ျဖစ္တယ္လို႔ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႔အရာရွိေတြက ေျပာပါတယ္။

... ေဆာ္ဒီအာေ ရဗ်ႏိုင္ငံမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ကိုယ့္ေဆြမ်ိဳး သားခ်င္း မဟုတ္တဲ့ သူစိမ္း အမ်ိဳး သားေတြ နဲ႔ စကားေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းမ်ိဳးကို တင္းၾကပ္စြာတားျမစ္ထားပါတယ္ ... အိမ္ေထာင္သည္ အမ်ိဳး သ မီးေတြ အေနနဲ႔ အိမ္ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္ခဲ့ရင္ ၾကိမ္ဒဏ္ကေန ေသဒဏ္အထိ အျပစ္ေပး ခံရမယ္လို႔ လည္း ဥပေဒ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္ ...
by OppositEyE

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...