ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ျမန္မာဘက္ မွ တင္သြင္းသည့္ ဘတ္ေငြ သန္း ၇၀၀ နီးပါး မူးယစ္ ေဆး၀ါးမ်ား ထိုင္းဖမ္းဆီးရမိ

Monday, 1 April 2013

ျမန္မာဘက္ မွ တင္သြင္းသည့္ ဘတ္ေငြ သန္း ၇၀၀ နီးပါး မူးယစ္ ေဆး၀ါးမ်ား ထိုင္းဖမ္းဆီးရမိ

ျမန္မာဘက္ မွ တင္သြင္းသည့္ ဘတ္ေငြ သန္း ၇၀၀ နီးပါး မူးယစ္
ေဆး၀ါးမ်ား ထိုင္းဖမ္းဆီးရမိ
Monday, April 1, 2013 

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ပထမ ၃ လ အတြင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံဘက္မွ ထိုင္း ႏိုင္ငံတြင္းသို ့ 
တရားမ၀င္ တင္သြင္း ေနသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကို ထိုင္းအာဏာပိုင္
မ်ားက ႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ဘက္ နယ္စပ္အႏွံအျပားရွိစစ္ေဆး ေရးဂိတ္မ်ားမွ 
ဖမ္းဆီးရမိ ျခင္းကို ယေန ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ ေနစဥ္။

ရက္ ၉၀ အတြင္း စိတ္ၾကြေဆးျပား သန္း ၅၀၀ ႏွင့္ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါး
မ်ားကို ခ်င္းရိုင္ ႏွင့္ အျခားခရိုင္မ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးရမိသည္။ 

မူးယစ္ ေမွာင္ခို ၁၃ ဦး ဖမ္းဆီးရမိ ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္းပါ၀င္သည္။
 ႏွစ္ဦးကို အေသဖမ္းဆီးရမိသည္ ဘန္ေကာက္ ပို ့စ္သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပ
ထားသည္။

ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ေဆးျပားမ်ား တြင္ ICE ေဆးျပား က ဘတ္ေငြ သန္း ၁၅၀ ဖိုးရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ 

Freedom News Group(Burma)

Monday, April 1, 2013

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ပထမ ၃ လ အတြင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံဘက္မွ ထိုင္း ႏိုင္ငံတြင္းသို ့ တရားမ၀င္ တင္သြင္း ေနသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးမ်ားကိုထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားကႏိုင္ငံ၏ေၿမာက္ဘက္နယ္စပ္အႏွံအျပားရွိစစ္ေဆး ေရးဂိတ္မ်ား
မွ ဖမ္းဆီးရမိ ျခင္းကို ယေန ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ႕သည္။ ရက္ ၉၀ အတြင္း စိတ္ၾကြေဆးျပား သန္း ၅၀၀ ႏွင့္ အျခားမူးယစ္ေဆး၀ါး မ်ားကို ခ်င္းရိုင္ ႏွင့္ အျခားခရိုင္မ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးရမိသည္။

မူးယစ္ ေမွာင္ခို ၁၃ ဦး ဖမ္းဆီးရမိ ၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္းပါ၀င္သည္။ ႏွစ္ဦးကို အေသဖမ္းဆီးရမိသည္ ဘန္ေကာက္ ပို ့စ္သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ေဆးျပားမ်ား တြင္ ICE ေဆးျပား က ဘတ္ေငြ သန္း ၁၅၀ ဖိုးရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

Freedom News Group(Burma)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...