ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ရဲ ႔ တရုတ္လက္ရာ ေျမေအာက္ပံုစံငယ္...။ ေနလဘုရားနားက တန္ေစာင္းမွာ ရွိတယ္။

Monday, 1 April 2013

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ရဲ ႔ တရုတ္လက္ရာ ေျမေအာက္ပံုစံငယ္...။ ေနလဘုရားနားက တန္ေစာင္းမွာ ရွိတယ္။

တရုတ္ဘုရင္က ေျမရိႈး မိုးပ်ံႏိုင္တဲ့ လူစြမ္း'မ'ေကာင္း ေမာင္ကံကို
ဓါတ္ေတာ္ခိုးခိုင္းတုန္းက သံုးတဲ့ ေျမပံုလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။
ေမာင္ကံတစ္ေယာက္ေတာ့ ရန္ကုန္ျမစ္ရဲ ႔ ဒီေရအတက္အက်
စြမ္းအင္ကို ယူသံုးထားတဲ့ လံုျခံဳေရးစနစ္ကို မေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့
ရွာပါဘူးတဲ့...။

တရုတ္ေတြမ်ား ဟိုးေရွးေရွးကတည္းက ျမန္မာျပည္က
ဘာမ်ားယူရမလဲ အျမဲ စဥ္းစားေနပံုရတယ္။

ပုံရဲ႔ size က ၾကီးပါတယ္....View Imgae လုပ္ပီးၾကည္႔ပါ..
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...