ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၿမိတ္ၿမိဳ႕၌ (၄၂)ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးမွ (၄)ႏွစ္အရြယ္ကေလးမေလးအား အဓမၼျပဳက်င့္မႈျဖစ္ပြား

Friday, 19 April 2013

ၿမိတ္ၿမိဳ႕၌ (၄၂)ႏွစ္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးမွ (၄)ႏွစ္အရြယ္ကေလးမေလးအား အဓမၼျပဳက်င့္မႈျဖစ္ပြားၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ တလိုင္းစုနယ္ေျမ၊ ၀တ္တိုက္ေက်ာင္းဧရိယာအတြင္း၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၁၉)ရက္ေန႔၊ ည (၉း၃၀)အခ်ိန္ခန္႔တြင္ အသက္ (၄၂)ႏွစ္အရြယ္ခန္႔ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးမွ အသက္ (၄)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမေလးတစ္ဦးအား အဓမၼျပဳက်င့္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ ဦးxxxxxxx၊ အသက္ (၄၂)ႏွစ္အရြယ္ခန္႔၊ ထား၀ယ္ခရိုင္၊ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ xxxxxxxxရြာ ေနထိုင္သူ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ အသက္ (၄)ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမေလးတစ္ဦးအား အဓမၼျပဳက်င့္ေနစဥ္ ကေလးမေလး၏ ေအာ္ဟစ္သံေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိသူမ်ားမွ ဖမ္းဆီးမိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဓမၼျပဳက်င့္သူအား သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ စစ္ေဆးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တနသၤာရီသား

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...