ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၃ ႏွစ္ၾကာ ဥမင္တူး၍ ေရနံတန္ခ်ိန္ ၃၀ ခန္႕ ခုိးယူခဲ့သူ

Tuesday, 23 April 2013

၃ ႏွစ္ၾကာ ဥမင္တူး၍ ေရနံတန္ခ်ိန္ ၃၀ ခန္႕ ခုိးယူခဲ့သူ


Photo: ၃ ႏွစ္ၾကာ ဥမင္တူး၍ ေရနံတန္ခ်ိန္ ၃၀ ခန္႕ ခုိးယူခဲ့သူ 
Tuesday, April 23, 2013

ရုရွားႏုိင္ငံ၊ ဆိုက္ေဘးရီးယား ေဒသတြင္ ေနထုိင္သူ တစ္ဦးသည္ ကိုယ္တုိင္တူးထားသည့္ ဥမင္တစ္ခုမွတစ္ဆင့္ ေရနံ တန္ခ်ိန္ (၃၀)ခန္႔ထိကို ခိုးယူထားႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ မီတာ(၆၀)ရွည္လ်ားသည့္ သတၱဳဥမင္ တစ္ခုကို (၃)ႏွစ္ၾကာ တူးေဖာ္ ေဖာ္လုပ္ခဲ့သည့္ေနာက္ ၎သည္ ေဒသတြင္း ေလာင္စာဆီ ပိုက္လုိင္းမွ ဆီမ်ားကို ခိုးယူႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎၏ လုပ္ရပ္သည္ သက္တမ္းရွည္ရွည္ မခံခဲ့ဘဲ ရဲမ်ားက ဖမ္းမိသြားခဲ့သည္။ ထိုသူက မိမိသည္ (၂၀၁၀)ျပည့္ႏွစ္မွ (၂၀၁၃)ခုႏွစ္ထိ (၃)ႏွစ္ၾကာ အခ်ိန္ယူကာ ယင္းဥမင္ကို ေဖာက္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့သည္။

၎ပိုင္ဆိုင္သည့္ ၿခံဝင္းအတြင္းမွေန၍ ပိုက္လိုင္းသို႔ ဆက္သြယ္ေသာ ဥမင္ကို အဆိုပါ သံသယ တရားခံက ေျမေအာက္တြင္ သြယ္တန္း ေဖာက္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းပိုက္လုိင္းကို ရုရွားေရနံလုပ္ငန္းႀကီး Transneftက ပိုင္ဆိုင္သည္။ သတင္းမ်ားက အမည္ေဖာ္မျပေသာ အဆိုပါ သံသယ တရားခံသည္ ပိုက္လုိင္းကို အၿပီးသတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ (၃)လအတြင္း ေရနံတန္ခ်ိန္ (၃၀)မွ်ကို ခိုးယူႏုိင္ခဲ့သည္။ ရာဇဝတ္မႈ ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိ ယူလီယာ ခါဘီဘူလီနာက "ဒီကိစၥအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမွာ ရူဘယ္လ္ ငါးသိန္း (ေဒၚလာ ၁၆၂၀၀ ဝန္းက်င္)ေလာက္ ထိခုိက္ နစ္နာခဲ့ပါတယ္"ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ပိုက္လိုင္းသည္ ဆိုက္ေဘးရီးယား ေဒသအတြင္း ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္သည့္ အိုမက္စ္ခ္ႏွင့္ အာကက္စ္ခ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ ေဖာက္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သတင္းမ်ားက ယင္းတရားခံကို အမည္မေဖာ္ျပေသာ္လည္း အသက္(၅၂)ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္ကာ ကုန္စည္သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္းမူ ေရးသားခဲ့ၾကသည္။ ရဲမ်ားထံ ထြက္ဆိုရာတြင္ ၎က ဥမင္သြယ္တန္းခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး "ကၽြန္ေတာ့္ ရည္မွန္းခ်က္က ျဖစ္လာတဲ့ စိတ္ကူးအတိုင္း လုပ္ႏုိင္လား၊ မလုပ္ႏုိင္ဘူးလား ဆိုတာကို သိခ်င္ရံုပါပဲ။ လူတစ္ေယာက္ ေရးထားတဲ့ သုေတသန စာတမ္းကို ဖတ္မိခဲ့ရာက ဒါကို ကၽြန္ေတာ္ အစျပဳမိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ရဲမ်ားထံ ထြက္ဆိုသြားခဲ့သည္။

Source: RT
planet.com.mmရုရွားႏုိင္ငံ၊ ဆိုက္ေဘးရီးယား ေဒသတြင္ ေနထုိင္သူ တစ္ဦးသည္ ကိုယ္တုိင္တူးထားသည့္ ဥမင္တစ္ခုမွတစ္ဆင့္ ေရနံ တန္ခ်ိန္ (၃၀)ခန္႔ထိကို ခိုးယူထားႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ မီတာ(၆၀)ရွည္လ်ားသည့္ သတၱဳဥမင္ တစ္ခုကို (၃)ႏွစ္ၾကာ တူးေဖာ္ ေဖာ္လုပ္ခဲ့သည့္ေနာက္ ၎သည္ ေဒသတြင္း ေလာင္စာဆီ ပိုက္လုိင္းမွ ဆီမ်ားကို ခိုးယူႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၎၏ လုပ္ရပ္သည္ သက္တမ္းရွည္ရွည္ မခံခဲ့ဘဲ ရဲမ်ားက ဖမ္းမိသြားခဲ့သည္။ ထိုသူက မိမိသည္ (၂၀၁၀)ျပည့္ႏွစ္မွ (၂၀၁၃)ခုႏွစ္ထိ (၃)ႏွစ္ၾကာ အခ်ိန္ယူကာ ယင္းဥမင္ကို ေဖာက္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံခဲ့သည္။

၎ပိုင္ဆိုင္သည့္ ၿခံဝင္းအတြင္းမွေန၍ ပိုက္လိုင္းသို႔ ဆက္သြယ္ေသာ ဥမင္ကို အဆိုပါ သံသယ တရားခံက ေျမေအာက္တြင္ သြယ္တန္း ေဖာက္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းပိုက္လုိင္းကို ရုရွားေရနံလုပ္ငန္းႀကီး Transneftက ပိုင္ဆိုင္သည္။ သတင္းမ်ားက အမည္ေဖာ္မျပေသာ အဆိုပါ သံသယ တရားခံသည္ ပိုက္လုိင္းကို အၿပီးသတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ (၃)လအတြင္း ေရနံတန္ခ်ိန္ (၃၀)မွ်ကို ခိုးယူႏုိင္ခဲ့သည္။ ရာဇဝတ္မႈ ေထာက္လွမ္းေရး အရာရွိ ယူလီယာ ခါဘီဘူလီနာက "ဒီကိစၥအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီမွာ ရူဘယ္လ္ ငါးသိန္း (ေဒၚလာ ၁၆၂၀၀ ဝန္းက်င္)ေလာက္ ထိခုိက္ နစ္နာခဲ့ပါတယ္"ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ပိုက္လိုင္းသည္ ဆိုက္ေဘးရီးယား ေဒသအတြင္း ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္သည့္ အိုမက္စ္ခ္ႏွင့္ အာကက္စ္ခ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ ေဖာက္လုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ သတင္းမ်ားက ယင္းတရားခံကို အမည္မေဖာ္ျပေသာ္လည္း အသက္(၅၂)ႏွစ္ ရွိၿပီျဖစ္ကာ ကုန္စည္သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုတြင္ လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္းမူ ေရးသားခဲ့ၾကသည္။ ရဲမ်ားထံ ထြက္ဆိုရာတြင္ ၎က ဥမင္သြယ္တန္းခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး "ကၽြန္ေတာ့္ ရည္မွန္းခ်က္က ျဖစ္လာတဲ့ စိတ္ကူးအတိုင္း လုပ္ႏုိင္လား၊ မလုပ္ႏုိင္ဘူးလား ဆိုတာကို သိခ်င္ရံုပါပဲ။ လူတစ္ေယာက္ ေရးထားတဲ့ သုေတသန စာတမ္းကို ဖတ္မိခဲ့ရာက ဒါကို ကၽြန္ေတာ္ အစျပဳမိခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္"ဟု ရဲမ်ားထံ ထြက္ဆိုသြားခဲ့သည္။

Source: RT
planet.com.mm

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...