ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မုိက္ကယ္ဂ်က္ဆင္၏ဝိညာဥ္က ငယ္ဘဝေနအိမ္တြင္ စြဲကပ္ေျခာက္လွန္႕ေနဟုဆုိ

Friday, 26 April 2013

မုိက္ကယ္ဂ်က္ဆင္၏ဝိညာဥ္က ငယ္ဘဝေနအိမ္တြင္ စြဲကပ္ေျခာက္လွန္႕ေနဟုဆုိ


Photo: မုိက္ကယ္ဂ်က္ဆင္၏ဝိညာဥ္က ငယ္ဘဝေနအိမ္တြင္ စြဲကပ္ေျခာက္လွန္႕ေနဟုဆုိ
FRIDAY, APRIL 26, 2013

အသက္(၅၆)ႏွစ္ရွိ လာတိုယာဂ်က္ဆင္က တစ္ခ်ိန္က ကမာၻ႕ဂီတေလာကတြင္ Popဂီတ ဘုရင္ႀကီးအျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ခဲ့ေသာ မိုက္ကယ္ အေနျဖင့္ ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ မကၽြတ္လြတ္ေသးဘဲ ၎၏ ကေလး(၃)ဦးကို စြဲလန္းေနဆဲဟု ယံုၾကည္လွ်က္ ရွိသည္။

မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္၏ အစ္မျဖစ္သူက သူမေမာင္၏ ဝိညာဥ္သည္ ငယ္ဘဝက ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ ေနအိမ္တြင္ စြဲကပ္ ေျခာက္လွန္႔ေနေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။ အသက္(၅၆)ႏွစ္ရွိ လာတိုယာဂ်က္ဆင္က တစ္ခ်ိန္က ကမာၻ႕ဂီတေလာကတြင္ Popဂီတ ဘုရင္ႀကီးအျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ခဲ့ေသာ မိုက္ကယ္ အေနျဖင့္ ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ မကၽြတ္လြတ္ေသးဘဲ ၎၏ ကေလး(၃)ဦးကို စြဲလန္းေနဆဲဟု ယံုၾကည္လွ်က္ ရွိသည္။ မုိက္ကယ္၏ ကေလးမ်ားျဖစ္ေသာ ပရင့္စ္၊ ပဲရစ္ႏွင့္ ဘလန္႔ကက္တို႔သည္ မိုက္ကယ္၏ မိခင္ျဖစ္ေသာ ကက္သရင္းဂ်က္ဆင္ႏွင့္အတူ အဆိုပါ ေနအိမ္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ ကယ္လီဖိုးနီးယားရွိ အန္ဆီႏိုမွ ေနအိမ္တြင္ မိုက္ကယ္၏ အရိပ္အေယာင္မ်ားကို ထိေတြ႕ခံစားရေၾကာင္း လာတိုယာက ဆိုသည္။

Celebrity Big Brother ၾကယ္ပြင့္ေဟာင္း လာတိုယာက "ဘာမွာေတာ့ မျမင္ရဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူရွိေနတဲ့ အသိကို ရွင္လည္း ခံစားႏုိင္လိမ့္မယ္"ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လာတိုယာက သူမသည္ ဝိညာဥ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ တစ္ဦး၏ အကူအညီျဖင့္ မုိက္ကယ္ကို ဆက္သြယ္ရန္ ႀကိဳးစားဖူးေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။ "တကယ္လုိ႔ မိုက္ကယ္က ကၽြန္မကို တစ္ခုခု ေျပာခ်င္ေနတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္မ အဲဒါကို သိခ်င္တယ္"ဟု ဖြင့္ဟခဲ့သည္။ မိုက္ကယ္သည္ (၂၀၀၉)ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၅)ရက္ေန႔က အသက္(၅၀)အရြယ္တြင္ ေဆးဝါး လြန္ကၽြံမႈျဖင့္ ေလာ့စ္အန္ဂ်လိစ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ 

Planet.com.mmအသက္(၅၆)ႏွစ္ရွိ လာတိုယာဂ်က္ဆင္က တစ္ခ်ိန္က ကမာၻ႕ဂီတေလာကတြင္ Popဂီတ ဘုရင္ႀကီးအျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ခဲ့ေသာ မိုက္ကယ္ အေနျဖင့္ ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ မကၽြတ္လြတ္ေသးဘဲ ၎၏ ကေလး(၃)ဦးကို စြဲလန္းေနဆဲဟု ယံုၾကည္လွ်က္ ရွိသည္။

မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္၏ အစ္မျဖစ္သူက သူမေမာင္၏ ဝိညာဥ္သည္ ငယ္ဘဝက ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ ေနအိမ္တြင္ စြဲကပ္ ေျခာက္လွန္႔ေနေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။ အသက္(၅၆)ႏွစ္ရွိ လာတိုယာဂ်က္ဆင္က တစ္ခ်ိန္က ကမာၻ႕ဂီတေလာကတြင္ Popဂီတ ဘုရင္ႀကီးအျဖစ္ နာမည္ေက်ာ္ခဲ့ေသာ မိုက္ကယ္ အေနျဖင့္ ကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ မကၽြတ္လြတ္ေသးဘဲ ၎၏ ကေလး(၃)ဦးကို စြဲလန္းေနဆဲဟု ယံုၾကည္လွ်က္ ရွိသည္။ မုိက္ကယ္၏ ကေလးမ်ားျဖစ္ေသာ ပရင့္စ္၊ ပဲရစ္ႏွင့္ ဘလန္႔ကက္တို႔သည္ မိုက္ကယ္၏ မိခင္ျဖစ္ေသာ ကက္သရင္းဂ်က္ဆင္ႏွင့္အတူ အဆိုပါ ေနအိမ္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ ကယ္လီဖိုးနီးယားရွိ အန္ဆီႏိုမွ ေနအိမ္တြင္ မိုက္ကယ္၏ အရိပ္အေယာင္မ်ားကို ထိေတြ႕ခံစားရေၾကာင္း လာတိုယာက ဆိုသည္။

Celebrity Big Brother ၾကယ္ပြင့္ေဟာင္း လာတိုယာက "ဘာမွာေတာ့ မျမင္ရဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူရွိေနတဲ့ အသိကို ရွင္လည္း ခံစားႏုိင္လိမ့္မယ္"ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လာတိုယာက သူမသည္ ဝိညာဥ္ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ တစ္ဦး၏ အကူအညီျဖင့္ မုိက္ကယ္ကို ဆက္သြယ္ရန္ ႀကိဳးစားဖူးေၾကာင္းလည္း ဆိုသည္။ "တကယ္လုိ႔ မိုက္ကယ္က ကၽြန္မကို တစ္ခုခု ေျပာခ်င္ေနတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္မ အဲဒါကို သိခ်င္တယ္"ဟု ဖြင့္ဟခဲ့သည္။ မိုက္ကယ္သည္ (၂၀၀၉)ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၂၅)ရက္ေန႔က အသက္(၅၀)အရြယ္တြင္ ေဆးဝါး လြန္ကၽြံမႈျဖင့္ ေလာ့စ္အန္ဂ်လိစ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။

Planet.com.mm

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...