ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: "လင္းလင္း တစ္ကုိယ္ေတာ္႐ိႈး လုပ္မည္"

Saturday, 27 April 2013

"လင္းလင္း တစ္ကုိယ္ေတာ္႐ိႈး လုပ္မည္"


Photo: "လင္းလင္း တစ္ကုိယ္ေတာ္႐ိႈး လုပ္မည္"
Saturday, April 27, 2013

သႀကၤန္အတြင္း Plus 3 Band နဲ႔ အတူ ေခ်ာင္းသာမွာ ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ လင္းလင္း က ပထမအေခြ “စဥ္းစားပါ” နဲ႔ ဒုတိယအေခြ “အမွန္တရား” တို႔ ေနာက္မွာ တတိယတစ္ကုိယ္ေတာ္ အေခြကုိ ထြက္ရွိလာေတာ့ မွာျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။

“နာမည္ကေတာ့ မစဥ္းစားရေသးဘူး။ သႀကၤန္အၿပီး တစ္လ၊ ႏွစ္လ အတြင္း မွာ ထြက္ႏုိင္ ပါလိမ့္မယ္။ ဒီအေခြမွာ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တဲ့ အေၾကာင္း အရာေတြ၊ ကြၽန္ေတာ္ ပုိ႔ခ်င္တဲ့ မက္ေဆ့ခ်္ေတြ ကုိ ေရာက္ ေအာင္ ပုိ႔ေပးထားပါတယ္။ အခ်စ္သီခ်င္း အေနနဲ႔ သုံးပုဒ္၊ေလးပုဒ္ ေလာက္ ပဲပါမယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ပထမ အေခြနဲ႔ ဒုတိယအေခြမွာ ပုံစံေတြ၊ အေၾကာင္း အရာေတြ မတူသလုိ အခုတတိယ အေခြက လည္း ေရွ႕က အေခြ ေတြနဲ႔ မတူဘဲ ကြဲထြက္ သြားမယ္။ ၁ဝ တန္း ေျဖသလုိေပါ့။ ဒီႏွစ္ မွာ ဒီပုံစံ နဲ႔ေျဖ သလုိ ေနာက္ႏွစ္မွာ ဒီပုံစံ ျဖစ္ခ်င္မွလည္း ျဖစ္မွာေပါ့။ ဒီ တတိယ အေခြ ထြက္ၿပီးသြားရင္ ဒီႏွစ္ထဲမွာပဲ ကြၽန္ ေတာ့္ရဲ႕တစ္ ကုိယ္ ေတာ္ ႐ိႈးလုပ္ ျဖစ္ မယ္” လုိ႔လင္းလင္း က ေျပာပါတယ္။

မ်ိဳးေမာင္သႀကၤန္အတြင္း Plus 3 Band နဲ႔ အတူ ေခ်ာင္းသာမွာ ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ လင္းလင္း က ပထမအေခြ “စဥ္းစားပါ” နဲ႔ ဒုတိယအေခြ “အမွန္တရား” တို႔ ေနာက္မွာ တတိယတစ္ကုိယ္ေတာ္ အေခြကုိ ထြက္ရွိလာေတာ့ မွာျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါတယ္။

“နာမည္ကေတာ့ မစဥ္းစားရေသးဘူး။ သႀကၤန္အၿပီး တစ္လ၊ ႏွစ္လ အတြင္း မွာ ထြက္ႏုိင္ ပါလိမ့္မယ္။ ဒီအေခြမွာ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တဲ့ အေၾကာင္း အရာေတြ၊ ကြၽန္ေတာ္ ပုိ႔ခ်င္တဲ့ မက္ေဆ့ခ်္ေတြ ကုိ ေရာက္ ေအာင္ ပုိ႔ေပးထားပါတယ္။ အခ်စ္သီခ်င္း အေနနဲ႔ သုံးပုဒ္၊ေလးပုဒ္ ေလာက္ ပဲပါမယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ပထမ အေခြနဲ႔ ဒုတိယအေခြမွာ ပုံစံေတြ၊ အေၾကာင္း အရာေတြ မတူသလုိ အခုတတိယ အေခြက လည္း ေရွ႕က အေခြ ေတြနဲ႔ မတူဘဲ ကြဲထြက္ သြားမယ္။ ၁ဝ တန္း ေျဖသလုိေပါ့။ ဒီႏွစ္ မွာ ဒီပုံစံ နဲ႔ေျဖ သလုိ ေနာက္ႏွစ္မွာ ဒီပုံစံ ျဖစ္ခ်င္မွလည္း ျဖစ္မွာေပါ့။ ဒီ တတိယ အေခြ ထြက္ၿပီးသြားရင္ ဒီႏွစ္ထဲမွာပဲ ကြၽန္ ေတာ့္ရဲ႕တစ္ ကုိယ္ ေတာ္ ႐ိႈးလုပ္ ျဖစ္ မယ္” လုိ႔လင္းလင္း က ေျပာပါတယ္။

မ်ိဳးေမာင္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...