ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေရႊခ်ထားတဲ့ ရဟန္းေတာ္ ရုပ္ကလပ္

Thursday, 4 April 2013

ေရႊခ်ထားတဲ့ ရဟန္းေတာ္ ရုပ္ကလပ္ထုိင္းေတြကေတာ့ ခ်မ္းသာမႈေတြ၊ စီးပြားလာဘ္၊ လာဘေတြ တုိးပြားခ်င္ရင္ ဒီဓာတ္ပံုကို ျဖန္႔ေ၀ပါ လို႔ ႏုိးေဆာ္ၿပီး ျဖန္႔ေ၀ေနတာပါ။

ဓာတ္ပံုထဲမွာ ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားၿပီျဖစ္တဲ့ ရဟန္းတပါးကို ေရႊခ်ထားတာျဖစ္ၿပီး ေဘးမွာလည္း ရဟန္းေတာ္
ေတြက ဆုေတာင္းေနၾကတဲ့ ျမင္ကြင္းပါ။


ပ်ံလြန္ေတာ္မူသြားတဲ့ ရုပ္ကလပ္ ေရႊခ်ထားတဲ့ ဆရာေတာ္ ဘယ္သူဆုိတာ သိေစဖုိ႔ လုိက္လံ ရွာေဖြၾကည့္ တဲ့ အခါ ဆရာေတာ္ဟာ ျမန္မာ ရဟန္းေတာ္ျဖစ္ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း လန္းပြန္း ေဒသက ျဖစ္ၿပီး ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ တပည့္ရဟန္းေတြက ဆရာေတာ္ရဲ႕ ရုပ္ကလပ္ကို ေရႊခ် ပူေဇာ္ထားတာျဖစ္ပါ တယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားတာပဲ ေတြ႔ရပါတယ္။

အခု ေဖာ္ျပပါ ဓာတ္ပံုက ထုိင္းႏုိင္ငံ အင္တာနက္လူမႈ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာ လူအမ်ားဆံုး ျဖန္႔ေ၀ေန တဲ့ ဓာတ္ပံုတခုပါ။

မူရင္းသတင္း-- ဧရာ၀တီသတင္း

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...