ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၁၅ဝဝတန္ဖုန္း ေငြျဖည့္ကတ္မ်ားကို တပ္မေတာ္ပိုင္ MECTel က ထုတ္လုပ္(ရုပ္/သံ)

Monday, 22 April 2013

၁၅ဝဝတန္ဖုန္း ေငြျဖည့္ကတ္မ်ားကို တပ္မေတာ္ပိုင္ MECTel က ထုတ္လုပ္(ရုပ္/သံ)

လာမယ့္ ဧၿပီ ၂၄ရက္ေန႔မွာ စတင္ေရာင္းခ်ေပးမယ့္ ၁၅ဝဝတန္ ဆင္းကတ္အတြက္ သီးသန္႔ ေငြျဖည့္ကတ္ေတြကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးေကာ္ပိုေရးရွ
င္းကေန တာဝန္ယူထုတ္လုပ္တာျဖစ္ၿပီး ဖုန္းဆိုင္တိုင္းမွာ လက္လီအျဖစ္ လြယ္လြယ္ကူကူ ဝယ္ယူႏိုင္ေတာ့မယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
by Kamayut Media

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...