ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: “ေမတၱာမပ်က္ဘဲ နားလည္ေပးလုိ႔ ဘဝႀကီးဟာ ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါတယ္ ဆုိသူ သက္မြန္ျမင့္”

Tuesday, 23 April 2013

“ေမတၱာမပ်က္ဘဲ နားလည္ေပးလုိ႔ ဘဝႀကီးဟာ ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါတယ္ ဆုိသူ သက္မြန္ျမင့္”


Photo: “ေမတၱာမပ်က္ဘဲ နားလည္ေပးလုိ႔ ဘဝႀကီးဟာ ေပ်ာ္စရာေကာင္းပါတယ္ ဆုိသူ သက္မြန္ျမင့္”

သက္မြန္ျမင့္က ျပင္ဦးလြင္မွာ ဗီဒီယုိ ၂ကားကုိ ေနတုိး၊ ဒါ႐ိုက္တာ ေက်ာ္ေဇာလင္းတုိ႔နဲ႔ ႐ုိက္ကူးဖုိ႔ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ကုိ ေရာက္ရွိေနပါတယ္။ ပထမကားျဖစ္တဲ့ 'သရဲ တကယ္ ရွိလား' ႐ုိက္ကြင္းေပၚမွာ သက္မြန္ျမင့္ကုိ သရဲကားေတြ႐ိုက္တုန္းက အမွတ္တရေတြရွိခဲ့ဖူးလား စေမးေတာ့ "သက္မြန္နဂုိကတည္းက သရဲဆုိ နည္းနည္းေၾကာက္ တယ္၊ျမင္ေတာ့ မျမင္ဖူးဘူး။ ဇာတ္ကားေတြ ၾကည့္ၿပီး ေတြးေၾကာက္တာ။ သရဲကား သိပ္မ႐ုိက္ခ်င္ဘူး။ ဒီကားေလးက ဇာတ္လမ္းလည္း ေကာင္းတာနဲ႔ ႐ုိက္ျဖစ္တာ။ သရဲကား ႐ုိက္ရင္ ဘုရားစာပုိရြတ္ျဖစ္တယ္။ ကုိယ္တုိင္ သရဲေျခာက္တာမခံရဖူးဘူး။သူမ်ားေတြ ႀကဳံတယ္လုိ႔ ေျပာတာပဲၾကားဖူးတယ္'' လုိ႔ ေျပာပါ တယ္။ 

မႏၲေလးမွာ ေအာင္ပြဲခံသြားတဲ့ 'ေစတန္ရဲ႕ကေခ်သည္' ကား႐ုိက္တုန္းက ဒဏ္ရာတခ်ိဳ႕ရခဲ့တယ္လုိ႔ သိရတာေၾကာင့္ ေမးၾကည့္ေတာ့ ''အဲဒါက ေစ့စပ္ပြဲမွာ ေျပးတဲ့အခန္း ႐ုိက္တုန္းကကုိယ္က သမံတလင္းေပၚမွာ ဒူးေထာက္ၿပီး ေျပးရတဲ့အခါက်ေတာ့ ရီဟာဇယ္လုပ္တာနဲ႔ အက်ပ္႐ုိက္ေရာ၊ အက်ပ္႐ုိက္တာက ဒူးမွာဒဏ္ရာေတြရခဲ့တယ္။ ဒီကားေလး ေပါက္မယ္လုိ႔ ထင္ခဲ့တယ္။ ကုိယ္အဲဒီလုိ ဒဏ္ရာေတြရတဲ့ကားေတြ ပုိေပါက္တာပဲ။ 'ေက်ာက္သင္ပုန္းေတြမုိးထားတဲ့အိမ္'ဆုိလည္း ဆုိင္ကယ္ေၾကာင့္ ဒဏ္ရာေတြရတာပဲ။ 'မာယာပေရာ ဂ်က္' ႐ုိက္တုန္းကလည္း အတြန္းခံရတာ ေရညႇိေၾကာင့္ ေခ်ာ္ လဲၿပီး ဒဏ္ရာရတယ္"လို႔ ေျပာပါတယ္။ အခ်ိန္ေပး ရမယ့္လူေတြကုိေရာ ေပးျဖစ္လားေမး ေတာ့ "သူငယ္ခ်င္းေတြေရာ၊ မိသားစုေရာ အကုန္နားလည္ေပးတယ္။သူမအားဘူးေပါ့။တစ္ခါတေလ မုန္႔သြားစားၾကမယ္ဆုိရင္ေတာင္ လုိက္မယ္ ေျပာၿပီးမွ ႏိုက္ဆင္းန္ရွိလုိ႔ မသြားျဖစ္တာေတြရွိတယ္။ ကုိယ့္ကုိ ေမတၱာမပ်က္ဘဲ နားလည္ေပးလုိ႔ ဘဝႀကီးက ေပ်ာ္စရာ ေကာင္းပါတယ္"လုိ႔ေျပာတာေၾကာင့္၂ဝ၁၃မွာလည္း အပ်ိဳ ႀကီးပဲ လုိ႔ေျပာေတာ့ ''ဒါဆုိရွာေပးေလ''လုိ႔ ေနာက္ၾကၿပီး သက္မြန္ျမင့္က ရယ္ေနခဲ့ပါတယ္။ 

ေနကြန္းထင္သက္မြန္ျမင့္က ျပင္ဦးလြင္မွာ ဗီဒီယုိ ၂ကားကုိ ေနတုိး၊ ဒါ႐ိုက္တာ ေက်ာ္ေဇာလင္းတုိ႔နဲ႔ ႐ုိက္ကူးဖုိ႔ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ကုိ ေရာက္ရွိေနပါတယ္။ ပထမကားျဖစ္တဲ့ 'သရဲ တကယ္ ရွိလား' ႐ုိက္ကြင္းေပၚမွာ သက္မြန္ျမင့္ကုိ သရဲကားေတြ႐ိုက္တုန္းက အမွတ္တရေတြရွိခဲ့ဖူးလား စေမးေတာ့ "သက္မြန္နဂုိကတည္းက သရဲဆုိ နည္းနည္းေၾကာက္ တယ္၊ျမင္ေတာ့ မျမင္ဖူးဘူး။ ဇာတ္ကားေတြ ၾကည့္ၿပီး ေတြးေၾကာက္တာ။ သရဲကား သိပ္မ႐ုိက္ခ်င္ဘူး။ ဒီကားေလးက ဇာတ္လမ္းလည္း ေကာင္းတာနဲ႔ ႐ုိက္ျဖစ္တာ။ သရဲကား ႐ုိက္ရင္ ဘုရားစာပုိရြတ္ျဖစ္တယ္။ ကုိယ္တုိင္ သရဲေျခာက္တာမခံရဖူးဘူး။သူမ်ားေတြ ႀကဳံတယ္လုိ႔ ေျပာတာပဲၾကားဖူးတယ္'' လုိ႔ ေျပာပါ တယ္။

မႏၲေလးမွာ ေအာင္ပြဲခံသြားတဲ့ 'ေစတန္ရဲ႕ကေခ်သည္' ကား႐ုိက္တုန္းက ဒဏ္ရာတခ်ိဳ႕ရခဲ့တယ္လုိ႔ သိရတာေၾကာင့္ ေမးၾကည့္ေတာ့ ''အဲဒါက ေစ့စပ္ပြဲမွာ ေျပးတဲ့အခန္း ႐ုိက္တုန္းကကုိယ္က သမံတလင္းေပၚမွာ ဒူးေထာက္ၿပီး ေျပးရတဲ့အခါက်ေတာ့ ရီဟာဇယ္လုပ္တာနဲ႔ အက်ပ္႐ုိက္ေရာ၊ အက်ပ္႐ုိက္တာက ဒူးမွာဒဏ္ရာေတြရခဲ့တယ္။ ဒီကားေလး ေပါက္မယ္လုိ႔ ထင္ခဲ့တယ္။ ကုိယ္အဲဒီလုိ ဒဏ္ရာေတြရတဲ့ကားေတြ ပုိေပါက္တာပဲ။ 'ေက်ာက္သင္ပုန္းေတြမုိးထားတဲ့အိမ္'ဆုိလည္း ဆုိင္ကယ္ေၾကာင့္ ဒဏ္ရာေတြရတာပဲ။ 'မာယာပေရာ ဂ်က္' ႐ုိက္တုန္းကလည္း အတြန္းခံရတာ ေရညႇိေၾကာင့္ ေခ်ာ္ လဲၿပီး ဒဏ္ရာရတယ္"လို႔ ေျပာပါတယ္။ အခ်ိန္ေပး ရမယ့္လူေတြကုိေရာ ေပးျဖစ္လားေမး ေတာ့ "သူငယ္ခ်င္းေတြေရာ၊ မိသားစုေရာ အကုန္နားလည္ေပးတယ္။သူမအားဘူးေပါ့။တစ္ခါတေလ မုန္႔သြားစားၾကမယ္ဆုိရင္ေတာင္ လုိက္မယ္ ေျပာၿပီးမွ ႏိုက္ဆင္းန္ရွိလုိ႔ မသြားျဖစ္တာေတြရွိတယ္။ ကုိယ့္ကုိ ေမတၱာမပ်က္ဘဲ နားလည္ေပးလုိ႔ ဘဝႀကီးက ေပ်ာ္စရာ ေကာင္းပါတယ္"လုိ႔ေျပာတာေၾကာင့္၂ဝ၁၃မွာလည္း အပ်ိဳ ႀကီးပဲ လုိ႔ေျပာေတာ့ ''ဒါဆုိရွာေပးေလ''လုိ႔ ေနာက္ၾကၿပီး သက္မြန္ျမင့္က ရယ္ေနခဲ့ပါတယ္။

ေနကြန္းထင္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...