ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရုပ္သံနွင့္အင္တာနက္တို့ကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ စင္ကာပူအေျခစိုက္ SingTelကုမၸဏီ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုး

Wednesday, 24 April 2013

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရုပ္သံနွင့္အင္တာနက္တို့ကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ စင္ကာပူအေျခစိုက္ SingTelကုမၸဏီ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုး


Photo: ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရုပ္သံနွင့္အင္တာနက္တို့ကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္ စင္ကာပူအေျခစိုက္ SingTelကုမၸဏီ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုး
Wednesday, April 24, 2013

ျပည္ပနိုင္ငံ၏ နည္းပညာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ SingTelမွ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရုပ္သံနွင့္အင္တာနက္တို့ကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္အတြက္ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

အဆိုပါ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို စင္ကာပူနိုင္ငံမွ မိုဘိုင္းဖုန္းတင္သြင္းေသာ ျမန္မာနိုင္ငံအေျခစိုက္ ALNOOR စင္ကာပူကုမၸဏီနွင့္ SingTelတို့ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ျပီး အျခားျဂိုဟ္တု ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးမည္ ဟုသိရသည္။

ျဂိုဟ္တု၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျမန္နႈန္းျမင့္ အင္တာနက္စနစ္မ်ား၊ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၀န္ေဆာင္ မႈေပးၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို့သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းကို ဧျပီ၄ရက္ေန့တြင္ က်င္းပေသာစင္ကာပူ-ျမန္မာစီးပြားေရးဖိုရမ္တြင္ ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

''အခုလိုျပည္ပနိုင္ငံေတြရဲ့ နာမည္ၾကီးနည္းပညာ ကုမၸဏီေတြ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္လာမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့အင္တာနက္ ျမန္နႈန္းေတြအပါအ၀င္ အျခားဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ေတြလက္ရိွထက္ အမ်ားၾကီးေကာင္း မြန္လာမွာပါ။

နည္းပညာ ပိုင္းမွာလည္း လူငယ္ေတြအေနနဲ့ ဗဟုသုတမ်ားစြာ ရရိွလာၾကမွာပါ''ဟုျပည္တြင္း နည္းပညာရွင္တစ္ဦး က ေျပာၾကားသည္။

SingTelကုမၸဏီအေနျဖင့္ လက္ရိွတြင္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ား၌ မိုဘိုင္းဖုန္း ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေငြျဖည့္ကတ္ ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ရုပ္သံ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ အပါအ၀င္အျခား နည္းပညာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ၀န္ေဆာင္မႈေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။

ယင္းကုမၸဏီမွာ လက္ရိွအခိ်န္တြင္လည္း ကမၻာ့နိုင္ငံ အသီးသီးရိွ နိုင္ငံေပါင္း ၂၅နိုင္ငံ၀န္က်င္တြင္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ ရြက္ေပး လ်က္ရိွေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Posted From Zaw Min Tun
Thit Htoo Lwin blogျပည္ပနိုင္ငံ၏ နည္းပညာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ SingTelမွ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရုပ္သံနွင့္အင္တာနက္တို့ကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးရန္အတြက္ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးျပီးျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

အဆိုပါ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို စင္ကာပူနိုင္ငံမွ မိုဘိုင္းဖုန္းတင္သြင္းေသာ ျမန္မာနိုင္ငံအေျခစိုက္ ALNOOR စင္ကာပူကုမၸဏီနွင့္ SingTelတို့ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ျပီး အျခားျဂိုဟ္တု ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးမည္ ဟုသိရသည္။

ျဂိုဟ္တု၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျမန္နႈန္းျမင့္ အင္တာနက္စနစ္မ်ား၊ ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၀န္ေဆာင္ မႈေပးၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို့သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းကို ဧျပီ၄ရက္ေန့တြင္ က်င္းပေသာစင္ကာပူ-ျမန္မာစီးပြားေရးဖိုရမ္တြင္ ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

''အခုလိုျပည္ပနိုင္ငံေတြရဲ့ နာမည္ၾကီးနည္းပညာ ကုမၸဏီေတြ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္လာမယ္ဆိုရင္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့အင္တာနက္ ျမန္နႈန္းေတြအပါအ၀င္ အျခားဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ေတြလက္ရိွထက္ အမ်ားၾကီးေကာင္း မြန္လာမွာပါ။

နည္းပညာ ပိုင္းမွာလည္း လူငယ္ေတြအေနနဲ့ ဗဟုသုတမ်ားစြာ ရရိွလာၾကမွာပါ''ဟုျပည္တြင္း နည္းပညာရွင္တစ္ဦး က ေျပာၾကားသည္။

SingTelကုမၸဏီအေနျဖင့္ လက္ရိွတြင္ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ား၌ မိုဘိုင္းဖုန္း ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေငြျဖည့္ကတ္ ထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ရုပ္သံ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ အပါအ၀င္အျခား နည္းပညာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ၀န္ေဆာင္မႈေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည္။

ယင္းကုမၸဏီမွာ လက္ရိွအခိ်န္တြင္လည္း ကမၻာ့နိုင္ငံ အသီးသီးရိွ နိုင္ငံေပါင္း ၂၅နိုင္ငံ၀န္က်င္တြင္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ ရြက္ေပး လ်က္ရိွေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Posted From Zaw Min Tun
Thit Htoo Lwin blog

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...