ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ထားဝယ္ အထင္ကရ ကေျမာကင္း တံတားမွာ ေက်ာင္းဆရာမ တစ္ဦး ခုန္ခ်၌ အဆံုးစီရင္မႈ ျဖစ္ပြား

Tuesday, 21 May 2013

ထားဝယ္ အထင္ကရ ကေျမာကင္း တံတားမွာ ေက်ာင္းဆရာမ တစ္ဦး ခုန္ခ်၌ အဆံုးစီရင္မႈ ျဖစ္ပြား


Photo: ထားဝယ္ အထင္ကရ ကေျမာကင္း တံတားမွာ ေက်ာင္းဆရာမ တစ္ဦး ခုန္ခ်၌ အဆံုးစီရင္မႈ ျဖစ္ပြား
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
ထား၀ယ္ၿမိဳ ့၏ အထင္ကရ တံတား တစ္စင္း ျဖစ္ေသာ ကေျမာကင္း တံတား ေပၚတြင္ ေမလ ၂၁ ရက္ေန ့ မြန္းလြဲပိုင္းက အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး တံတား ေပၚမွ ခုန္ခ်ၿပီး အဆံုး စီရင္မွဳ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အေလာင္းကိုညေန ၅ နာရီေက်ာ္အထိ ရွာေဖြ ေနေသာ္လည္း မေတြ ့ရွိ ရေသးေၾကာင္း သိရသည္။
တံတားေပၚမွ ခုန္ခ် ခဲ့သူ အမ်ိဳးသမီးမွာ ထား၀ယ္ျမိဳ ့ေပၚမွ ျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းဆရာမ တစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တည္ျငိမ္ ေအးေဆးစြာ ေနတတ္သူ တစ္ဦး ျဖစ္ျပီး မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ယခု ကဲ့သို ့ခုန္ခ် ခဲ့သည္ကို မသိရွိေၾကာင္း ကာယကံရွင္ မိသားစုမ်ား ထံမွ သိရွိ ရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္ခန္ ့ကလည္း အဆိုပါ တံတားေပၚမွ ေက်ာင္းဆရာမ တစ္ဦး ခုန္ခ်၍ အဆံုးစီရင္ခဲ့ျပီး ၁ ပတ္ခန္ ့အၾကာမွ အေလာင္းကို ထား၀ယ္ျမစ္တြင္း ျပန္လည္ ရွာေဖြေတြ ့ရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္းသိရွိရသည္။

သတင္း ဓါတ္ပံု - Phyo Zin
ထား၀ယ္ၿမိဳ ့၏ အထင္ကရ တံတား တစ္စင္း ျဖစ္ေသာ ကေျမာကင္း တံတား ေပၚတြင္ ေမလ ၂၁ ရက္ေန ့ မြန္းလြဲပိုင္းက အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦး တံတား ေပၚမွ ခုန္ခ်ၿပီး အဆံုး စီရင္မွဳ ျဖစ္ပြား ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
အေလာင္းကိုညေန ၅ နာရီေက်ာ္အထိ ရွာေဖြ ေနေသာ္လည္း မေတြ ့ရွိ ရေသးေၾကာင္း သိရသည္။
တံတားေပၚမွ ခုန္ခ် ခဲ့သူ အမ်ိဳးသမီးမွာ ထား၀ယ္ျမိဳ ့ေပၚမွ ျဖစ္ျပီး ေက်ာင္းဆရာမ တစ္ဦး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တည္ျငိမ္ ေအးေဆးစြာ ေနတတ္သူ တစ္ဦး ျဖစ္ျပီး မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ယခု ကဲ့သို ့ခုန္ခ် ခဲ့သည္ကို မသိရွိေၾကာင္း ကာယကံရွင္ မိသားစုမ်ား ထံမွ သိရွိ ရသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္ခန္ ့ကလည္း အဆိုပါ တံတားေပၚမွ ေက်ာင္းဆရာမ တစ္ဦး ခုန္ခ်၍ အဆံုးစီရင္ခဲ့ျပီး ၁ ပတ္ခန္ ့အၾကာမွ အေလာင္းကို ထား၀ယ္ျမစ္တြင္း ျပန္လည္ ရွာေဖြေတြ ့ရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္းသိရွိရသည္။

သတင္း ဓါတ္ပံု - Phyo Zin

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...