ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Facebook ကတစ္ဆင့္ ဆရာမ်ားကိုတိုက္ခိုက္

Tuesday, 21 May 2013

Facebook ကတစ္ဆင့္ ဆရာမ်ားကိုတိုက္ခိုက္


မဲလ္ဘုန္း၊ ေမ ၁၉
နာမည္ေက်ာ္ လူမႈေရးကြန္ရက္ Website ႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည့္ Facebook ေပၚတြင္ တက္စ္ေမးနီးယား ဆရာမ်ားကို အပုပ္ခ်ထားၿပီး မုန္းတီးမႈကိုအားေပးရန္ တိုက္တြန္းထားသည့္စာမ်ားတက္လာေၾကာင္း ABC သတင္းတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
Facebook ၏ ထိုစာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ “တက္စီမွ မုန္းစရာေကာင္းသည့္ဆရာမ်ား” ဆိုသည့္ေခါင္းစဥ္ေအာက္၌ စတင္ဖန္တီးလိုက္သည့္ရက္မွ သုံးရက္အတြင္း
follower ေပါင္း ေထာင္ခ်ီရွိသြားၿပီး၊ ေဝဖန္ခ်က္ေပါင္း ဒါဇင္ႏွင့္ ခ်ီကာတက္လာခဲ့သည္။
မုန္းစရာေကာင္းသည့္ဆရာမ်ားေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ လူငယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔မႏွစ္သက္သည့္ ဆရာမ်ား၏ ပုံမ်ားကို တင္ထားၿပီး ဝိုင္းဝန္းေဝဖန္ေရးသားမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
ထိုစာမ်က္ႏွာကို မည္သူဖန္တီးလိုက္ေၾကာင္း မသိရေသာ္လည္း ၾသစေၾတးလ် ပညာေရးသမဂၢမွ တယ္ရီ ပိုးဂေလ့စ္က ထိုေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ဆရာမ်ားသည္ စိတ္မသက္မသာျဖစ္ရၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈအ ႀကီးအက်ယ္ ခံစားေနရေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
လူမႈေရးကြန္ရက္မ်ားတြင္ ေျပာခ်င္သလိုေျပာခြင့္၊ ေဝဖန္ခ်င္သလိုေဝဖန္ခြင့္မ်ား ျပဳထားျခင္းသည္ ကာယကံရွင္မ်ားကို စိတ္ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း၊ မျမင္ရ မေတြ႕ရသျဖင့္ လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္ခြင့္ရထားသည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေနေၾကာင္း အိုင္တီ ကၽြမ္းက်င္သူ ေပၚလာ ဆြပ္မင္းကေျပာၾကားသည္။
ၾသစေၾတးလ်ရဲတပ္ဖြဲ႕ကလည္း လူမႈေရးကြန္ရက္၏ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မိမိတို႔ထံသို႔ အေရးယူေပးရန္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားစြာရွိခဲ့ေၾကာင္း သို႔ေသာ္ ရာဇဝတ္မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူရန္ ဥပေဒမရွိျခင္းေၾကာင့္ မည္သို႔မၽွ မတတ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ၾသစေၾတးလ် ပညာေရးဌာနကမူ မိမိတို႔အေနျဖင့္ Facebook ကို မည္သို႔မၽွ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ မတတ္ႏိုင္ေသာ ေၾကာင့္ လစ္လ်ဴ႐ႈထားလိုက္ရန္ကလြဲၿပီး အျခားနည္းမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ပါေမာကၡသတင္း

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...