ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေနအိမ္တြင္းသို႔၀င္ေရာက္၍ ဟန္းဆက္ ႏွင့္ ေငြမ်ား ခိုးယူသူအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

Wednesday, 22 May 2013

ေနအိမ္တြင္းသို႔၀င္ေရာက္၍ ဟန္းဆက္ ႏွင့္ ေငြမ်ား ခိုးယူသူအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း


Photo: ေနအိမ္တြင္းသို႔၀င္ေရာက္၍ ဟန္းဆက္ ႏွင့္ ေငြမ်ား ခိုးယူသူအား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း

၁၂.၅.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ဒဂံုေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊ (၆၄)ရပ္ကြက္ ေန ဦးေခတ္လိႈင္ ၏ေနအိမ္တြင္းမွ ဟန္းဆက္မ်ဳိးစံု (၃၃)လံုးႏွင့္ ေငြက်ပ္ ၁၅၀၀၀၀ိ/- ေပ်ာက္ဆံုးေန၍ ဒဂံုေတာင္ရဲစခန္း(ပ)၃၈၈/၂၀၁၃၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၈၀ ျဖင့္ အမႈဖြင့္တိုင္တန္းခဲ့ပါသည္။ ၄င္းအမႈ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုး၊ အကူတပ္ခြဲ (၂)မွ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ရာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ႏိုင္ေၾကာင္း မသကၤာသူ ၀င္းႏိုင္(ခ)ကုလား၊ (၁၉)ႏွစ္၊ (၁၉/က)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုေတာင္ေနသူအား ၾကည့္ျမင္တိုင္ တစ္ဖက္ကမ္း စက္ဆန္းတြင္ ၂၁.၅.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ညေန (၄)နာရီခြဲအခ်ိန္၌ ေတြ႔ရွိခဲ့ျပီး ၄င္းေရာက္ရွိေနသည့္ ေနအိမ္အား ရွာေဖြရာ အမႈပါ ပါဆံုးပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဟန္းဆက္ (၂၉)လံုး ႏွင့္ ေငြက်ပ္ ၁၅၀၀၀၀ိ/- တို႔အား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။
၁၂.၅.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ဒဂံုေတာင္ျမိဳ႕နယ္၊ (၆၄)ရပ္ကြက္ ေန ဦးေခတ္လိႈင္ ၏ေနအိမ္တြင္းမွ ဟန္းဆက္မ်ဳိးစံု (၃၃)လံုးႏွင့္ ေငြက်ပ္ ၁၅၀၀၀၀ိ/- ေပ်ာက္ဆံုးေန၍ ဒဂံုေတာင္ရဲစခန္း(ပ)၃၈၈/၂၀၁၃၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၈၀ ျဖင့္ အမႈဖြင့္တိုင္တန္းခဲ့ပါသည္။ ၄င္းအမႈ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေရး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးရဲတပ္ဖြဲ႔မွဴးရံုး၊ အကူတပ္ခြဲ (၂)မွ တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးခဲ့ရာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ႏိုင္ေၾကာင္း မသကၤာသူ ၀င္းႏိုင္(ခ)ကုလား၊ (၁၉)ႏွစ္၊ (၁၉/က)ရပ္ကြက္၊ ဒဂံုေတာင္ေနသူအား ၾကည့္ျမင္တိုင္ တစ္ဖက္ကမ္း စက္ဆန္းတြင္ ၂၁.၅.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ညေန (၄)နာရီခြဲအခ်ိန္၌ ေတြ႔ရွိခဲ့ျပီး ၄င္းေရာက္ရွိေနသည့္ ေနအိမ္အား ရွာေဖြရာ အမႈပါ ပါဆံုးပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဟန္းဆက္ (၂၉)လံုး ႏွင့္ ေငြက်ပ္ ၁၅၀၀၀၀ိ/- တို႔အား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးႏုိင္ခဲ့ပါသည္။

 
 yangonpolice

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...