ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေမြးရာပါ ေျခေလးေခ်ာင္းႏွင့္ ကေလးငယ္ ပကတိ က်န္းမာသည္အထိ ကုသေပးမည္

Friday, 17 May 2013

ေမြးရာပါ ေျခေလးေခ်ာင္းႏွင့္ ကေလးငယ္ ပကတိ က်န္းမာသည္အထိ ကုသေပးမည္


Photo: ေမြးရာပါ ေျခေလးေခ်ာင္းႏွင့္ ကေလးငယ္ ပကတိ က်န္းမာသည္အထိ ကုသေပးမည္
Friday, May 17, 2013

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ပင္လံုၿမိဳ႕နယ္မွ ေမြးရာပါ ေျခေလးေခ်ာင္း ပါရွိသည့္ (၃)လခြဲ အရြယ္ ကေလးငယ္ (မိန္းခေလး)အား လိုအပ္သည့္ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ပကတိ က်န္းမာလာသည္ အထိ ေဆးကုသမႈမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ဧရာ၀တီ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အလံုးစံု တာ၀န္ယူ ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။
 
ပင္လံုၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ (၄၅)မိုင္ခန္႔ အကြာ ရြာေလးတစ္ရြာမွ အဘ ဦးခြန္စံေဒြး၊ အမိ ေဒၚနန္းေနာင့္ေနာင့္တို႔၏ စတုတၳေျမာက္ သမီးငယ္သည္ ေမြးဖြားစဥ္ကတည္းက ေျခေထာက္ေလးေခ်ာင္း ပါရွိေနသျဖင့္ ျပည္နယ္မွ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ရန္ကင္း ကေလးေဆးရံုႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုကေလးငယ္အား ခြဲစိတ္ကုသမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ တာ၀န္ရွိ ဆရာ၀န္၊ ဆရာမမ်ား အေနျဖင့္ တတ္ကၽြမ္းသည့္ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ လိုအပ္သည့္ ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔အတူ ေဆးရံုအုပ္ႀကီးႏွင့္ တကြ တာ၀န္က် ဆရာ၀န္၊ ဆရာမမ်ား၊ ဧရာ၀တီ ေဖာင္ေဒးရွင္းက အဖက္ဖက္မွ တာ၀န္ယူပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည္။ 
 
ဧရာ၀တီေဖာင္ေဒးရွင္း အေနျဖင့္ အဆုိပါ ကေလးငယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေဆးကုသမႈ ခံယူရမည့္ ကာလမ်ားအတြင္း ေနထိုင္ စားေသာက္ေရးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ ကုန္က်စရိတ္ မွန္သမွ်အား အလံုးစံု ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ ျဖစ္ကာ ကေလးငယ္ ပကတိ က်န္းမာလာသည့္ အထိ တာ၀န္ယူ ေစာင့္ေရွာက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ရန္ကင္းကေလးေဆးရံုႀကီး၏ အလွဴရွင္ ျဖစ္သည့္ ဧရာ၀တီ ေဖာင္ေဒးရွင္း တည္ေထာင္သူ ဦးေဇာ္ေဇာ္ကလည္း ေမလ ၁၆ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက ကေလးငယ္အား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈကာ ကေလးမိဘမ်ားအား စိတ္မပူရန္ႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အဖက္ဖက္မွ ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ထို႔ေနာက္ ေဆးရံုႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနသည့္ အျခား ကေလးမ်ားအားလည္း လွည့္လည္ၾကည့္ရႈ အားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ကာ ခ်ိဳ႕တဲ့ လူနာမ်ားအား လိုအပ္သည့္ ခြဲစိတ္ကုသျခင္းႏွင့္ ေဆးကုသမႈမ်ား ခံယူႏုိင္ရန္အတြက္ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ ဧရာ၀တီေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ (၁၆)ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရန္ကင္းကေလးရံုႀကီး (၂)ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေဆးကုသေဆာင္မ်ားအလိုက္ ေဆးကုသစရိတ္ မတည္အလွဴေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း(၈၀၀)ကို မတည္ေပးခဲ့ကာ ခ်ိဳ႕တဲ့လူနာမ်ားအား အခမဲ့ေဆးကုသမႈမ်ား ခံယူႏုိင္ရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္။
 
 Ayeyarwady Foundation
ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ပင္လံုၿမိဳ႕နယ္မွ ေမြးရာပါ ေျခေလးေခ်ာင္း ပါရွိသည့္ (၃)လခြဲ အရြယ္ ကေလးငယ္ (မိန္းခေလး)အား လိုအပ္သည့္ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ပကတိ က်န္းမာလာသည္ အထိ ေဆးကုသမႈမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ဧရာ၀တီ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ အလံုးစံု တာ၀န္ယူ ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ပင္လံုၿမိဳ႕ ေတာင္ဘက္ (၄၅)မိုင္ခန္႔ အကြာ ရြာေလးတစ္ရြာမွ အဘ ဦးခြန္စံေဒြး၊ အမိ ေဒၚနန္းေနာင့္ေနာင့္တို႔၏ စတုတၳေျမာက္ သမီးငယ္သည္ ေမြးဖြားစဥ္ကတည္းက ေျခေထာက္ေလးေခ်ာင္း ပါရွိေနသျဖင့္ ျပည္နယ္မွ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ရန္ကင္း ကေလးေဆးရံုႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုကေလးငယ္အား ခြဲစိတ္ကုသမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ တာ၀န္ရွိ ဆရာ၀န္၊ ဆရာမမ်ား အေနျဖင့္ တတ္ကၽြမ္းသည့္ ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ လိုအပ္သည့္ ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔အတူ ေဆးရံုအုပ္ႀကီးႏွင့္ တကြ တာ၀န္က် ဆရာ၀န္၊ ဆရာမမ်ား၊ ဧရာ၀တီ ေဖာင္ေဒးရွင္းက အဖက္ဖက္မွ တာ၀န္ယူပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိသည္။

ဧရာ၀တီေဖာင္ေဒးရွင္း အေနျဖင့္ အဆုိပါ ကေလးငယ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေဆးကုသမႈ ခံယူရမည့္ ကာလမ်ားအတြင္း ေနထိုင္ စားေသာက္ေရးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ ကုန္က်စရိတ္ မွန္သမွ်အား အလံုးစံု ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ ျဖစ္ကာ ကေလးငယ္ ပကတိ က်န္းမာလာသည့္ အထိ တာ၀န္ယူ ေစာင့္ေရွာက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ရန္ကင္းကေလးေဆးရံုႀကီး၏ အလွဴရွင္ ျဖစ္သည့္ ဧရာ၀တီ ေဖာင္ေဒးရွင္း တည္ေထာင္သူ ဦးေဇာ္ေဇာ္ကလည္း ေမလ ၁၆ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက ကေလးငယ္အား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈကာ ကေလးမိဘမ်ားအား စိတ္မပူရန္ႏွင့္ လိုအပ္သည့္ ကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အဖက္ဖက္မွ ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ေဆးရံုႀကီးတြင္ တက္ေရာက္ ေဆးကုသမႈ ခံယူေနသည့္ အျခား ကေလးမ်ားအားလည္း လွည့္လည္ၾကည့္ရႈ အားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ကာ ခ်ိဳ႕တဲ့ လူနာမ်ားအား လိုအပ္သည့္ ခြဲစိတ္ကုသျခင္းႏွင့္ ေဆးကုသမႈမ်ား ခံယူႏုိင္ရန္အတြက္ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ ဧရာ၀တီေဖာင္ေဒးရွင္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ (၁၆)ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရန္ကင္းကေလးရံုႀကီး (၂)ႏွစ္ျပည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေဆးကုသေဆာင္မ်ားအလိုက္ ေဆးကုသစရိတ္ မတည္အလွဴေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း(၈၀၀)ကို မတည္ေပးခဲ့ကာ ခ်ိဳ႕တဲ့လူနာမ်ားအား အခမဲ့ေဆးကုသမႈမ်ား ခံယူႏုိင္ရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္။

Ayeyarwady Foundation

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...